DOKUMENTY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM „NAŠE ŠKOLA“

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM „NAŠE ŠKOLA“ – minimální úroveň výstupů

ŠKOLNÍ ŘÁD

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

SOUBOR ORGANIZAČNÍCH POKYNŮ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLY

VNITŘNÍ PRACOVNÍ ŘÁD ŠKOLY

JEDNACÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ RADY

ICT PLÁN ŠKOLY

PROVOZNÍ ŘÁD POČÍTAČOVÉ UČEBNY

VNITŘNÍ PŘEDPIS PRO VYHOTOVENÍ OPISU VYSVĚDČENÍ, ÚŘEDNÍ LISTINY

SMĚRNICE ŠKOLY PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

LYŽAŘSKÝ KURZ

VNITŘNÍ PŘEDPIS PRO VÝPŮJČKU LYŽÍ

VNITŘNÍ PŘEDPIS O ÚHRADĚ ZA ZTRACENÉ A POŠKOZENÉ UČEBNICE

KONCEPCE ROZVOJE A ŘÍZENÍ ŠKOLY

List přání školy

 

FORMULÁŘE

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

ŽÁDOST O ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

ŽÁDOST O ZAŘAZENÍ DÍTĚTE DO ZŠ PŘED DOVRŠENÍM ŠESTI LET VĚKU

ŽÁDOST O ODHLÁŠENÍ DÍTĚTE ZE ZŠ GOLČŮV JENÍKOV

ŽÁDOST O PŘESTUP DÍTĚTE DO ZŠ GOLČŮV JENÍKOV

ŽÁDOST O UVOLNĚNÍ Z VYUČOVÁNÍ NA JEDEN A VÍCE DNÍ

OMLUVENKA NA TĚLESNOU VÝCHOVU

SOUHLAS ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ ŽÁKA SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO VYJMENOVANÉ ÚČELY

SOUHLAS ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ ŽÁKA SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO VYJMENOVANÉ ÚČELY POŘADATELEM

SOUHLAS ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE ŽÁKA S ORIENTAČNÍM TESTOVÁNÍM ŽÁKA NA PŘÍTOMNOST NÁVYKOVÉ LÁTKY

 

ROZPOČTOVÉ VÝHLEDY

ROZPOČET NA ROK 2020 (Rada města schválila usnesením č. 012/2020 dne 7. 1. 2020.)

ROZPOČET NA ROK 2019

ROZPOČET NA OBDOBÍ 2020 – 2022

ROZPOČET NA ROK 2018

ROZPOČET NA OBDOBÍ 2018 – 2020

 

VÝROČNÍ ZPRÁVY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2019/2020

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2018/2019

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2017/2018

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2016/2017

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2014/2015