DOKUMENTY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM „NAŠE ŠKOLA“

DODATEK KE ŠVP „NAŠE ŠKOLA“ – VZDĚLÁVÁNÍ CIZINCŮ UKRAJINSKÉ NÁRODNOSTI

DODATEK KE ŠVP „NAŠE ŠKOLA“ – ÚPRAVA VZDĚLÁVACÍHO OBSAHU V OBLASTI INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIEUPRAVENÝ VZDĚLÁVACÍ OBSAH V OBLASTI INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM „NAŠE ŠKOLA“ – minimální úroveň výstup

ŠKOLNÍ ŘÁD

DODATEK Č. 1 KE ŠKOLNÍMU ŘÁDU

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLY

VNITŘNÍ PRACOVNÍ ŘÁD ŠKOLY

JEDNACÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ RADY

PROVOZNÍ ŘÁD POČÍTAČOVÉ UČEBNY

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ŠKOLY

VNITŘNÍ PŘEDPIS PRO VYHOTOVENÍ OPISU VYSVĚDČENÍ, ÚŘEDNÍ LISTINY

SMĚRNICE ŠKOLY PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

LYŽAŘSKÝ KURZ 5. A 7. TŘ. 2024

SMĚRNICE PRO VÝPŮJČKU LYŽÍ

VNITŘNÍ PŘEDPIS O ÚHRADĚ ZA ZTRACENÉ A POŠKOZENÉ UČEBNICE

KONCEPCE ROZVOJE A ŘÍZENÍ ŠKOLY

AUTOEVALUACE ŠKOLY

SMĚRNICE O OCHRANĚ OZNAMOVATELŮ (WHISTLEBLOWING)

 

 

FORMULÁŘE

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

ŽÁDOST O ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

ŽÁDOST O ZAŘAZENÍ DÍTĚTE DO ZŠ PŘED DOVRŠENÍM ŠESTI LET VĚKU

ŽÁDOST O ODHLÁŠENÍ DÍTĚTE ZE ZŠ GOLČŮV JENÍKOV

ŽÁDOST O PŘESTUP DÍTĚTE DO ZŠ GOLČŮV JENÍKOV

ŽÁDOST O UVOLNĚNÍ Z VYUČOVÁNÍ NA JEDEN A VÍCE DNÍ

OMLUVENKA NA TĚLESNOU VÝCHOVU

SOUHLAS ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ ŽÁKA SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO VYJMENOVANÉ ÚČELY

SOUHLAS ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ ŽÁKA SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO VYJMENOVANÉ ÚČELY POŘADATELEM

SOUHLAS ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE ŽÁKA S ORIENTAČNÍM TESTOVÁNÍM ŽÁKA NA PŘÍTOMNOST NÁVYKOVÉ LÁTKY

 

ROZPOČTOVÉ VÝHLEDY

ROZPOČET NA ROK 2024 (Rada města schválila usnesením č. 054/2024 dne 20. 2. 2024.)

ROZPOČET NA OBDOBÍ 2023 – 2025 (Rada města schválila usnesením č. 046/2022 dne 10. 2. 2022.)

ROZPOČET NA ROK 2023 (Rada města schválila usnesením č. 025/2023 dne 10. 1. 2023.)

ROZPOČET NA ROK 2022 (Rada města schválila usnesením č. 021/2022 dne 11. 1. 2022.)

ROZPOČET NA ROK 2021 (Rada města schválila usnesením č. 014/2021 dne 12. 1. 2021.)

ROZPOČET NA ROK 2020 (Rada města schválila usnesením č. 012/2020 dne 7. 1. 2020.)

ROZPOČET NA ROK 2019 (Rada města schválila usnesením č. 013/2019 dne 31. 1. 2019.)

ROZPOČET NA OBDOBÍ 2020 – 2022 (Rada města schválila usnesením č. 229/2019 dne 30. 7. 2019.)

ROZPOČET NA ROK 2018 (Rada města schválila usnesením č. 184/2017 dne 19. 12. 2017.)

ROZPOČET NA OBDOBÍ 2018 – 2020 (Zastupitelstvo města schválilo usnesením č. 169/2017 dne 29. 11. 2017.)

 

VÝROČNÍ ZPRÁVY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2022/2023

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2021/2022

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2020/2021

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2019/2020

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2018/2019

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2017/2018

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2016/2017

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2014/2015