Jde o projekt zaměřený na rozvoj pohybových dovedností dětí z 1. – 3. tříd. Do projektu budou přednostně zařazeny děti navštěvující ŠD. Do projektu mohou být zařazeny i děti stejného věku, které ŠD nenavštěvují, pokud nebude naplněna kapacita 20 dětí. V případě enormního (dvojnásobného) zájmu mohou být otevřeny 2 skupiny.

Hodina pohybu navíc bude realizována každou středu od 13.45 do 14.45 hod. Zahájení bude 5. října 2016, ukončení ke dni 30. června 2017. Informační schůzka pro rodiče se uskuteční 4. října 2016 od 16.30 do 17.00 v přízemí hlavní budovy. Více informací se dozvíte zde. Přihláška na Hodinu pohybu navíc ke stažení zde. K omlouvání z Hodiny pohybu navíc použijte formulář, který najdete zde.
Na účast Vašich dětí se těší
Mgr. Jiří Blabolil,  garant projektu Hodina pohybu navíc na ZŠ a MŠ Golčův Jeníkov

Právě v den podzimní rovnodennosti nám udělal radost. Měli jsme možnost vyzkoušet příjemnou akustiku nové přístavby školy. Zpívaly jsme téměř všechny písně česky. A hezky se ten náš rodný jazyk nesl prostorem.
Chtěla bych poděkovat vedení školy, za možnost použít pro naše vystoupení právě tento prostor, protože v Golčově Jeníkově mnoho podobných míst není. Pokud jsme vám, našim divákům, zpříjemnili podvečer, jsme za to moc rádi.

Jana Machová

img_1348     OLYMPUS DIGITAL CAMERA

V úterý 27. 9. v odpoledních hodinách se na sportovním areálu školy uskutečnil charitativní běh pro naši žákyni Johanku Prachovskou. Výtěžek z této akce činil 15 555 Kč a byl předán rodičům, kteří jej hodlají použít na zkvalitnění Johančina života. Velké poděkování patří všem účastníkům běhu, ale i těm, kteří poskytli finanční příspěvek.

dsc_0012_fotor   dsc_0017_fotor   dsc_0031_fotor   dsc_0034_fotor   dsc_0038_fotor

p9300329   p9300332

Žáci naší Základní školy zahájili letošní školní rok aktivně. Po Evropských dnech sportu následoval Školní maraton, kterého se rovněž účastnili všichni žáci včetně pedagogického sboru a navíc se ho zúčastnila legenda Československé, ale i celosvětové atletiky, rodačka z Golčova Jeníkova a patronka naší školy, paní Jarmila Kratochvílová. Již tento fakt předznamenával výjimečnost události. Při oficiálním zahájení nás naše patronka velmi mile překvapila, neboť nám věnovala unikátní dar přímo z dějiště 31. Letních olympijských her z Ria de Janeiro. Jednalo se o siluetu běžce, kterou nakreslil Emil Zátopek a jež byla symbolem české olympijské výpravy. Po slavnostním zahájení se začalo sportovat.
Jarmila rozběhla maratonskou štafetu a v jejích šlépějích běžely postupně děti z 1. stupně, následně i z 2. stupně a zahanbit se nenechali ani třídní učitelé. Souběžně se štafetou začal maraton v hodu kriketovým míčkem a ve skoku dalekém. Nad těmito třemi aktivitami drželi odborný a svědomitý dohled žáci 9.A. O doprovodný a rovněž velmi pestře pojatý program se postarali žáci z 9.B, kteří si připravili nejen zábavné pohybové hry, ale vyzkoušeli děti i ze zdravovědy, např. jak ošetřit zraněného v přírodě, na jaké číslo zavolat a co je nutné záchranářům sdělit. Třídy, které právě nesportovaly, se se svými vyučujícími vydaly na turistický výšlap po Jeníkově. Organizace probíhala na výbornou. Každý byl včas tam, kde měl být, a na nikoho se nemuselo čekat, nikoho nebylo třeba přemlouvat. Všichni si chtěli užít pohybu na čerstvém vzduchu a ve zdraví splnit dané disciplíny. Počasí nám rovněž bylo nápomocno.
A k jakým výsledkům jsme se společnými silami dobrali? Maratonský běh 42,195 km, který odpovídal 383,5 kolečkům na víceúčelovém hřišti, jsme uběhli v čase 2:40:08 h. Kriketovým míčkem jsme po dvou platných pokusech na 1. a 2. stupni naházeli celkem 39 899,7 m. Do dálky děti naskákaly (po dvou platných pokusech) celkem 1 358,05 m. Jedná se o velmi pěkné výkony, které hodláme v příštích letech atakovat.
Upřímně děkuji všem za bezchybnou organizaci, nadšení pro pohyb, soutěžení v týmovém duchu, ohleduplnost k ostatním, disciplinovanost při přechodech a v neposlední řadě za ochotu podporovat pohyb dětí na zdravém vzduchu.
Sportu zdar!!!

Mgr. Jiří Blabolil

dscn05571   dscn05631   dscn05701   2   3   4   5

Vzhledem k častým dotazům ohledně dotazníku zdravotní způsobilosti uvádíme vyjádření právničky odboru školství Kraje Vysočina.

Vyjádření si můžete přečíst zde.

V úterý 27. září proběhne od 16 do 18 hodin na sportovním hřišti u základní školy charitativní běh pro Johanku Prachovskou. Přijďte ji svou účastí podpořit.

Bližší informace najdete zde.

Během prvních školních dnů probíhala na naší základní škole výstava obrazů pana Velického. Poslední den výstavy měla veřejnost možnost seznámit se s autorem osobně a navštívit komentovanou prohlídku výstavy. Výstava měla velký úspěch. Těšíme se na další spolupráci s panem Velickým. Žáci naší školy mohou docházet na výtvarný kroužek pod jeho vedením.

Mgr. Jana Víšková

dscn3522   dscn3530   dscn3532   dscn3533   dscn3535

Výzva organizátorů Evropského týdne sportu: „Je čas být aktivní! Bez ohledu na věk, bydliště, původ nebo fyzickou zdatnost. Od 10. do 18. září 2016 se v rámci druhého ročníku Evropského týdne sportu zapojte do sportování a pohybových aktivit ve sportovních klubech, na pracovišti, ve škole nebo kdekoli jinde. “ Zdroj: http://ceskosportuje.cz/olympic-cz/evropsky-tyden-sportu/

My jsme se této výzvy nebáli a „šli jsme do toho“. Ve dnech 13. a 15. září 2016 aktivně sportovali všichni naši žáci. Spoluorganizátory Evropských dnů sportu na naší ZŠ byli žáci z 9. B. Svých úkolů se zhostili bravurně a vše zvládli na jedničku. Sportovci z 1. a 2. stupně plnili disciplíny Sazka Olympijského víceboje. Vyzkoušeli si skok z místa (1. stupeň) / trojskok z místa (2. stupeň), běh do T, zkrácené sedy lehy, hod basketbalovým míčem, hluboký předklon a postoj čápa.

Sportovní dny hodnotím jako velmi vydařené a to nejen v důsledku pěkného počasí, které panovalo po oba dva dny, ale především díky nadšeným sportovcům a obětavým pedagogickým pracovníkům naší školy. Těší mě, že vedení naší školy podporuje naše žáky v pohybu.

Mgr. Jiří Blabolil

dscn0500   dscn0504   dscn0510   dscn0514   dscn0529   dscn0539

V tomto školním roce mohou naši žáci navštěvovat výtvarný kroužek vedený panem V. Velickým.

Bližší informace najdete zde.

Zájemci si vyzvednou přihlášku u svého třídního učitele a co nejdříve odevzdají zpět.

 

Náboženství poskytuje pohledy do jiného světa. Nebo lépe: umožňuje jiný pohled do pravé skutečnosti světa. Objasňuje přítomnost („a já jsem to nevěděl“). Pozvedá člověka z jeho obzorů. Umožňuje rozhled, orientaci. Uzdravuje rozpolcenost člověka. (Text je z publikace „Glaubensinformation-Ein Briefkurs ueber den Katholischen Glauben“)

Chceš se také vydat na dobrodružnou cestu, při které se můžeš setkat s Bohem? Chceš-li, přihlas se na výuku náboženství, které bude vyučovat paní Stará (tel. 604 956 751). Přihlásit se mohou žáci z 1. i 2. stupně.