Krásné Vánoce, hodně zdraví a pohody v novém roce přejí Všem zaměstnanci Mateřské školy Golčův Jeníkov.

Zima po celý den, mlhy, časté průtrže mračen, vítr, občas vykouklo i sluníčko. Takový byl listopad. Více času jsme věnovali tvoření, ať už výrobě draků, skřítků atd… Pořádali jsme soutěž ve skládání puzzle, starší děti soutěžily v rummikubu.

K svátku svatého Martina jsme napekli tradiční martinské rohlíčky plněné tvarohem a povidly. Chodbu a halu jsme vyzdobili také v duchu listopadových tradic. Martina i s koněm, plno malých koníků a samozřejmostí byly i husy.

A najednou byl konec měsíce a začal nám advent. A opět s ním spojené vánoční tradice, jednou z nich je návštěva Mikuláše s čertem a andělem. Dne 5. 12. i nás ve školní družině navštívili. Přes počáteční napětí a strach návštěva proběhla v klidu a radosti. Děti měly připraveny kratičké pásmo básniček, za které dostaly sladkou odměnu. Čert nám nikoho neodnesl a my se tak na ně můžeme těšit zase příští rok. Mikulášský den jsme zakončili čertím dováděním.

Přejeme Vám všem, ať v tomto vánočním čase najdete malou chvilku i pro sebe a dokážete si sednout a třeba se jen usmát.

Krásné Vánoce plné pohody a úsměvů přeje ŠD.

             

             

             

             

 

 

Od 23. 12. 2022 do 2. 1. 2023 budou ve škole vánoční prázdniny a v těchto dnech se nebude vařit.

Krásné vánoční svátky Vám přeje kolektiv pracovnic ŠJ!

Budeme se na Vás opět těšit 3. 1. 2023

V pondělí  19. 12. 2022 budeme všichni čekat, čekat, čekat na Ježíška.

Dočkáme se?

Ve vestibulu mateřské školy je neozdobený stromeček. Rodiče, pomozte ho dětem ozdobit jejich přáními, která si přejí pod stromeček. Nakreslete, vyrobte, napište a zavěste na stromeček přání Vašich dětí. I stromeček bude rád, že je ozdobený.

V pondělí 5. prosince dopoledne se přestrojily děti z 9. A a 9. B za čerty, anděly a Mikuláše. Děkujeme deváťákům, že si tento den hezky připravili; pochvala jim patří zvláště za krásné kostýmy a, pokud vím, i za rozumné vystupování. Menší děti měly velký respekt z těchto tradičních postav, ale sami si dobře pamatujeme, jak jsme se cítili jako prvostupňové děti, když měl přijít čert, anděl a Mikuláš. No a jak tomu je i v životě, hodný šéf Mikuláš vytkl i pochválil, hodní andělé podarovali děti sladkostmi a zlobiví čerti nadělili nějaké to uhlí a brambory. No a všichni, včetně učitelského sboru, měli tváře pomalované červeně a černě a všelijak.

M. Zezula

 

V prvním prosincovém týdnu – 2. 12. 2022 – jsme opět vyrazili do cizojazyčného prostředí jedné z německy mluvících zemí – tentokráte do Rakouska a jeho hlavní metropole Vídně.

Ranní odjezd byl naplánován na 6. 00 hod. od naší školy. Mé obavy, zda někdo nezaspí či neonemocní, rychle vystřídalo překvapení, že všichni „účastníci zájezdu“ jsou naprosto přesní, nadšení a nedočkaví, kdy se konečně rozjedeme vstříc dalším zážitkům.

V Brně k nám přistoupila naše paní průvodkyně – Eva Dvořáková, a tak byla skupina našich výletníků kompletní.

Místem naší první zastávky ve Vídni byl letní zámek Schönbrunn, sídlo habsburské arcivévodkyně Marie Terezie, císařovny Sissi a samozřejmě Franze Josepha I. Tady na nás čekala první adventní atmosféra vánoční Vídně se spoustou krásných rukodělných výrobků místních stánkařů, chutných pokrmů a všelijakých laskomin. Děti tak mohly využít první rozchod k nákupu různých adventních dárečků.

Druhým navštíveným místem v našem programu byl velice zajímavý a atypicky barevný dům s nerovnými křivkami a různými velikostmi oken – Hundertwasserhaus, jehož architektem byl Friedensreich Hundertwasser.

Posledním místem našeho výstupu z autobusu byla procházka historickým centrem města Vídně. Děti mohly vidět Stephansdom (Katedrála sv. Štěpána – i vnitřek katedrály), známou luxusní nákupní třídu Am Graben (Na Příkopech), nejstarší cukrárnu ve Vídni, založenou Habsburky – Demel Konditorei, známý Hofburg (dříve zimní sídlo Marie Terezie, dnes zde sídlí prezident), Přírodopisné a Uměleckohistorické muzeum, Parlament, Burgtheater (Hradní divadlo), Rathaus (Radnice). A právě u radnice se každoročně konají ty největší a nejkrásnější adventní trhy, kde se nachází cca 100 stánků a každý nabízí něco zcela jiného a zajímavého. Děti mohly opět dvouhodinové volno využít k nakupování vánočních ozdob, ručně vyráběných mýdel, k ochutnání dětského punče a ponechání si hrnečku jako památky.

A nebyl by to správný výlet, kdyby nedošlo na návštěvu McDonald´s, kam většina dětí, zcela promrzlá, zavítala se ohřát a zároveň si dát něco dobrého.

Chválím všech 48 dětí, které se mnou tento výlet podnikly a mohly tak zažít trošku jinou atmosféru adventu v rakouském prostředí. Doufám, že se jim výlet líbil a poznaly zase jinou část německy mluvící země. Poděkování patří samozřejmě také panu řidiči za bezpečnou dopravu, paní průvodkyni a také mým dvěma kolegyním Markétě Johnové a Jitce Horčičkové za perfektní spolupráci a pevné nervy.

Mgr. Hana Mazalová

       

       

Advent na naší škole začal už v polovině listopadu, kdy nás navštívila evangelická farářka z Čáslavi, aby nás seznámila s projektem Krabice od bot. Její slova jsme vzali za svá a v pátek 2. prosince předala paní ředitelka 13 krabic, které připravili žáci naší školy napříč ročníky a přidali se také mnozí učitelé. Dokonce krabice zabalili i někteří sami doma a v Čáslavi je předali sami. Děkujeme všem, kteří se zapojili a vytvořili krásné dárky pro ty, kteří neměli v životě tolik štěstí, a zpříjemnili jim tak letošní Vánoce.

P. Minář