Dne 24. 9. 2020 pořádá TENISOVÁ AKADEMIE Jan Váňa, za podpory Města Golčův Jeníkov, sportovní den mládeže.  Jedná se o ojedinělý, žádaný a sportovně-edukační program pro děti a mládež v České republice. Tento celorepublikový projekt zahrnuje seminář, besedu, workshop a trénink všech sportovních disciplín v daném programu s profesionálním trenérem a vysokoškolským pedagogem. Každý účastník projektu v rámci akce bude mít příležitost vyzkoušet si všechny nabízené sportovní aktivity v programu TAJV. Cílem projektu v každém místě realizace je prohlubování myšlenky sportu a nabádaní k pravidelnému aktivnímu pohybu dítěte v jeho volném čase.

 

Cíl projektu: 

Rozvoj pohybových schopností a dovedností u dětí školního věku.

Tvorba přátelských vztahů a jejich prohlubování mezi jednotlivými účastníky programu.

Podpora sportovního ducha mládeže s kvalifikovaným trenérem a vysokoškolským pedagogem.

Motivace dětí ke sportu, pohybu, soutěžení a aktivnímu trávení volného času v mimoškolní oblasti.

 

Na akci je nutné se předem přihlásit na níže uvedeném odkazu:

https://www.tajv.cz/sportovni-den-mladeze/

 

Základní škola nabízí k odprodeji 17 ks počítačových stolů. Bližší informace najdete zde.

Prosíme, nahlaste ve svých třídách do 30. 9. 2020 docházku svého dítěte na PODZIMNÍ PRÁZDNINY, které jsou ve čtvrtek 29. 10. 2020 a v pátek 30. 10. 2020.

Děkujeme.

Depistáž provedou odborníci z SPC Velké Meziříčí zdarma.

Vyšetření proběhne 18. 9. 2020 dopoledne v MŠ.

Kontrolní vyšetření bude provedeno u dětí, které absolvovaly logopedickou depistáž v loňském školním roce, a rodič nemusí mít souhlas s vyšetřením.

Nově bude vyšetření provedeno u dítěte, které zákonný zástupce nahlásí u logopedické asistentky ve své třídě (třída Motýlci – Miluše Čápová, Berušky – Šárka Chámová, Sluníčka – Vladislava Vlčková). Rodič musí podepsat souhlas s vyšetřením. Zařazeny na vyšetření mohou být pouze děti, které nejsou vedeny u klinického logopeda.

Přihlášení na vyšetření probíhá ve svých třídách u logopedických asistentek do 16. 9. 2020!

Bližší informace o tomto projektu najdete zde.

Dům dětí a mládeže Světlá nad Sázavou pobočka Golčův Jeníkov nabízí pro školní rok 2020/2021 následující kroužky: baby cvičení, badminton, dětská jóga, florbal, street dance, BOSU cvičení, cvičení na gymnastických míčích, kondiční cvičení, cvičení a posilování na spin. kolech. Bližší informace najdete zde.