Návštěva předškoláků v ZŠ

Ve středu 29. 3. se přišli budoucí prvňáci podívat do 1. tříd. Děti si vzájemně předvedly své dovednosti a popovídaly si. Na rozloučenou si předaly vlastnoručně vyrobené dárky.

R. Trachtová a L. Horáková

     

Kurz první pomoci

V 8. třídách probíhá kurz první pomoci. Skládá se ze tří částí, v jeho závěru si žáci budou moci prohlédnout sanitku rychlé záchranné služby.

  

Poděkování

Děkujeme členům SRPDŠ za milé připomenutí Dne učitelů v podobě vynikajících dortů.

Nabídka pracovního místa

Mateřská škola Golčův Jeníkov hledá školního asistenta

na dobu: nejdříve od 1. 4. 2017 a nejdéle do 30. 4. 2019.

Podmínkou je pedagogické vzdělání.

Kontakt: 569 442 138, Mgr. Vladislava Vlčková

Pozvánka na Letní umělecký tábor

Bližší informace o Letním uměleckém táboře najdete zde.

Mezipředmětové vztahy se zvířecím hrdinou

V měsíci březnu žáci 2. tříd prožívali radost z poznávání nových knih se zvířecím hrdinou. Rozdělili se do skupin a každá si vybrala jednu knihu. Každý den si z knihy četli a plnili úkoly, které jim paní učitelky připravovaly. V hodině českého jazyka popisovali postavu zvířecího hrdiny, ve výtvarné výchově kreslili obrázky a v pracovních činnostech vyráběli desky na knihy. V hudební výchově jsme zpívali písně o zvířatech. Celé čtenářské snažení bylo završeno návštěvou knihovny, kde nás paní knihovnice seznámila, jaké knihy si zde mohou půjčit a připravila pro děti soutěže, které se moc líbily. Byla to hezká tečka za měsícem plným četby.

                                                                                                                                                                                                                                              H. Klepáčová, J. Šindelářová

           

Den otevřených dveří

Rádi bychom Vás pozvali na Den otevřených dveří, který se bude konat 5. 4. 2017.

Exkurze do Jihlavy

Ve čtvrtek 9. 3. navštívili žáci 5. tříd v Jihlavě výstavu „České korunovační klenoty … na dosah“, jejíž součástí je také expozice věnovaná Karlu IV. Děvčata a chlapci se dozvěděli zajímavosti o nejcennějším pokladu našeho státu a také měli možnost doplnit si své znalosti o životě a vládě Karla IV.

                 

Pohádkový les v Golčově Jeníkově – výzva ke spolupráci

Město Golčův Jeníkov pořádá 27. 5. 2017 pro děti Pohádkový les. Organizátoři rádi uvítají dobrovolníky. Bližší informace najdete zde.

Prevence výskytu příušnic

V souvislosti se zvýšeným výskytem infekčního onemocnění příušnic předáváme z Krajské hygienické stanice v Jihlavě informaci o prevenci šíření této nákazy, která se v současné době týká již všech škol regionu kraje. Bližší pokyny najdete zde.