Prosíme, ZÁVAZNĚ nahlaste v aplikaci TWIGSEE do 8.3.2024 docházku svého dítěte na velikonoční prázdniny (jsou 28.3.2024). Děkujeme.

Na úterý 26.3.2024 jsme připravili pro rodiče a děti z mateřské školy odpolední akci „Jarní vycházka od mateřské školy ke skautskému srubu“.

Začátek akce v rozmezí 16.00 až 16.45 hod. (začátek akce je pro účastníky libovolný, ale takto časově omezený). Předpokládaný konec v 18.00 hod. Prosíme z organizačních důvodů o potvrzení účasti na této akci do 29.2.2024 v aplikaci Twigsee. Podrobnosti ještě včas upřesníme.

Dvě žákyně naší školy, Ema Jiráková a Mia Piteková, dosáhly výborného výsledku v Kraji Vysočina v Národním testování pro základní školy a odpovídající ročníky víceletých gymnázií. Testování proběhlo na podzim 2023 z matematiky, českého jazyka a obecných studijních předpokladů.

Zápis do 1. ročníku se koná v termínu: 12. dubna 2024 od 14 do 18 hodin v budově základní školy

Náhradní termín zápisu: 15. dubna 2024 v ředitelně základní školy od 8 do 15 hod.

Pokyny k zápisu jsou uvedeny na webových stránkách školy.

Lyžařský kurz žáků 5. a 7. ročníků se v letošním roce konal v termínu 13. 1. – 19. 1. 2024. Tradičně jsme zavítali do obce Jedlová, která je součástí Deštné v Orlických horách. Ubytovali jsme se na chatě Lenka, která na týden patřila jen nám. Stravovali jsme se v níže položené chatě Kristýna. Prostředí i majitele dobře známe, takže si vyjdeme vstříc a nic nás nemůže zaskočit. Sněhové podmínky byly letos sice lepší nežli v roce minulém, ale do ladovské zimy měly daleko. Lyžařský vlek START nebyl v provozu, a tak jsme museli dojíždět do nedaleké Deštné na sjezdovku Marta II.

Na horách jsme měli 3 instruktory: Jirku, Michala a Jiřího, dále vychovatelku Jarču a zdravotní sestru v akci Pavla. Děti byly rozděleny do tří družstev podle lyžařských dovedností. První a druhé družstvo lyžovalo povětšinou na modré sjezdovce, ovšem žáci se nezalekli ani červené sjezdovky. Třetí družstvo si užívalo každodenní slalomy na malé sjezdovce. Všichni si lyžování užili a až na drobná naražení se nikomu nic nestalo, což nás velmi těšilo.

Pro zpestření jsme se v úterý vypravili na nejvyšší bod hory Velká Deštná a vystoupali na nově postavenou vyhlídku. Na Šerlich jsme se nechali vyvést autobusem a poté jsme se vycházkovým tempem vydali k vrcholu. Výhled do kraje nebyl valný, neboť viditelnost byla snížena hustou mlhou. Udělali jsme si památeční fotku a Luisiným údolím se vydali zpět do Jedlové. Cesta příjemně ubíhala, zasněžená krajina připomínala romantickou pustinu. Každý si užil pěší výlet po svém. Nezapomněli jsme navštívit kostel svatého Matouše a pokochat se místními panoramaty, neboť mlha ustoupila. Na závěr dne jsme si vyslechli přednášku o nebezpečí hor, kterou nám tradičně prezentoval člen horské služby pan Pochobradský.

Dny příjemně plynuly, nálada na chatě i na svahu byla přátelská. Poslední večer čekala žáky tradiční bojovka. Žáci se rozdělili do párů a vydali se na noční výpravu. Cílem bylo najít pět stanovišť a poté úspěšně najít cestu zpět na chatu. Po bojovce následovala odměna ve formě diskotéky. Unaveni, ale spokojeni, ulehli všichni ke spánku.

Lyžařský kurz se vydařil! Mnozí jsme si přivezli nezapomenutelné zážitky, na které budeme dlouho vzpomínat.

                                                                                                                                                             Jiří Blabolil

         

Česká republika je ve světě nechvalně proslavena vysokou konzumací alkoholu. Důsledky požívání alkoholických nápojů, především u mladistvých, bývají fatální. Proto jsme v rámci prevence využili nabídku neziskové organizace SANANIM, která se touto problematikou zabývá.

Ve čtvrtek 25. ledna se na naší škole uskutečnila interaktivní přednáška na téma Pobavme se o alkoholu. Beseda trvala jednu vyučovací hodinu a byla z důvodu bližšího propojení s lektory určena vždy jen pro jednu třídu, tj. 7.A, 7.B, 8.A a 8.B.

Cílem bylo seznámit žáky s riziky, které užívání alkoholu přináší.

Program zahrnoval témata: 1. Historie užívání alkoholu, 2. Alkohol a lidské tělo, 3. Závislost na alkoholu – kdy a proč vzniká, 4. Rizika jednorázového nezvládnutého užití alkoholu.

Hlavní průvodkyní celého programu byla paní Musilová. Prostřednictvím videoprezentace vystoupil i její kolega a DJ ROCKSTAR alias Adolfeen (plyšový delfín), který řečí teenagerů objasňoval jednotlivá témata. Nejednalo se o memorování, ale o vysvětlování a argumentování.

Program byl pro žáky zajímavý a obohacující, mnozí se do diskuse aktivně zapojovali. Doufejme, že nabité informace ve svém životě vhodně zužitkují.

                                                                                                                                  Jiří Blabolil