Dokud školní zařízení ani jeho část nebyly uzavřeny

Pokud škola nebo její část nebyla uzavřena, ale karanténa byla nařízena konkrétnímu dítětise žádostí o vystavení rozhodnutí o potřebě ošetřování se obraťte na orgán, který konkrétnímu dítěti nařídil karanténu, tedy na krajskou hygienickou stanici nebo lékaře.

Tiskopisy k nařízení karantény a potvrzení její délky pro OČR

Hygienické stanice, které nařizují karanténu, využijí tiskopis„Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péče)“ používaný praktickými lékaři a pediatry.

Tiskopisem, kterým se případně potvrzuje trvání karantény pro účely nároku na ošetřovné, je pak tiskopis„Potvrzení o trvání potřeby ošetřování (péče)“.

Když bylo školské zařízení nebo jeho část uzavřeno

Pokud krajská hygienická stanice nařídí uzavření školského zařízení či jeho částivystaví příslušné školské zařízení na základě podkladů zaslaných krajskou hygienickou stanicí rodičům tiskopis „Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy)“. Tiskopis slouží jako potvrzení daného školského nebo dětského zařízení. Tiskopis je k dispozici na ePortálu ČSSZ a potvrdí ho škola.

Covid ve školách -Kdo o čem rozhoduje?

 

Nastává adventní čas,

udělali jsme si věnečky zas.

Čeká nás však práce více,

zapálíme první svíce.

O svátcích se pobavíme,

na dárky se už těšíme.

 

Mgr. H. Čiháková a Mgr. J. Šindelářová

 

 

V úterý 23. listopadu proběhl ve 4. třídách program s názvem „Prevence dětských úrazů“. Paní lektorky si s dětmi povídaly o různých nebezpečích, která na ně číhají nejen venku, ale také doma a ve škole. Všechny děti se aktivně zapojily do besedy, soutěžily ve skupinách, dozvěděly se, jak poskytnout první pomoc a na závěr si vyzkoušely masáž srdce. Zajímavý a hlavně poučný program se všem velmi líbil.

M. Nigrinová, E. Procházková

V pondělí 15. 11. byl ukončen plavecký výcvik žáků 4. tříd, který probíhal po dobu deseti dvouhodinových lekcí v Havlíčkově Brodě. Pod odborným vedením plavčíků všechny děti zdokonalily plavecké styly a za své sportovní výkony obdržely „mokré“ vysvědčení.

M. Nigrinová, E. Procházková

Ve třídě U Žabiček bude třídní učitelkou Ruth Junová a Miroslava Brázdová.

Ve třídě U Motýlků bude třídní učitelkou Miluše Čápová a Vladislava Vlčková.

Ve středu 10. 11. 2021 se i naše škola účastnila této akce. Spousta dětí i učitelů pobavila ostatní svými originálními účesovými kreacemi.

Děti budou za svou snahu odměněny.

             

V měsíci říjnu proběhl ve druhých třídách dlouhodobý projekt „MOJE KNIHA STRAŠIDEL“.

Začalo to tím, že děti přinesly do třídy různé knihy o strašidlech. Když jsme si o knihách povídali, napadlo nás, že bychom si takovou mohli sami vyrobit.

A tak jsme v hodinách matematiky počítali slovní úlohy o strašidlech, řešili matematické hádanky a rébusy. V hodinách českého jazyka děti vypracovávaly pracovní listy zaměřené na texty, které měly správně poskládat, řadily jména strašidel podle abecedy, přepisovaly i opisovaly věty. Při výtvarné výchově jsme se zaměřili na kresbu i malbu vlastních strašidel. V pracovních činnostech si žáci vyrobili svoje strašidýlko na špejli. Nezapomněli jsme ani na hudební výchovu, kde se děti učily písničku „STRAŠIDÝLKO EMÍLEK“. V hodinách čtení děti poslouchaly různé strašidelní příběhy z dětských knih vypůjčených v knihovně a poté jsme o nich diskutovali.

Do práce se zapojili i rodiče, kdy společně s dětmi nakreslili strašidlo a popsali, kde žije, čím se živí, co je pro něj charakteristické apod.

Velmi si ceníme i zapojení školní družiny. Tam si děti vyráběly malá strašidýlka z krepového papíru a také jednoho velkého ducha, který nám nyní zdobí chodbu.

Na závěr jsme vše svázali do knihy a šli se pochlubit do městské knihovny. Děkujeme oběma knihovnicím za pěkně připravený program. Naše knihy se jim líbily a děti z nich měly velkou radost.

Učitelky 2. A,B (Mgr. Hana Čiháková, Mgr. Jitka Šindelářová)

     

Září bylo opravdu pěkné, ale ani měsíc říjen velkou zimu nepřinesl. A víc, než by se tvářil zle, svítilo většinu měsíce na nás sluníčko. Tento pěkný čas jsme trávili většinou venku. Ať už procházkami nebo pozorováním přírody. Ta se krásně vybarvila. Listy stromů s krásnými barvami děti sbíraly, a pak jsme je použili k výrobě různých dekorací a obrázků.

K další vydařené činnosti patřila výroba ze slaného těsta. Děti z první třídy nadělaly z těsta plno krásných výrobků – hady, ježky, sněhuláky, sluníčka atd. Druhá třída tvořila ze sádry zvířátka, tvary ovoce a zeleniny. A ti nejstarší kreslili dýně. Všechny tyto výrobky jsme pak použily k výzdobě tříd a chodeb školy.

Nechyběla ani soutěž ve skládání puzzlů.

A také Halloween se blížil, tak proto tvoření lampiček, strašidel, pavouků…

Vychovatelky ŠD

             

             

            

Další fotografie si můžete prohlédnout v naší fotogalerii.

 

Po návratu z podzimních prázdnin naše tři oddělení školní družiny prožili odpoledne plné her a soutěží. Děti se na tuto událost velmi těšily, a tak se několik dnů před dnem „D“ věnovaly výzdobě naší školy. Vyráběly strašidelné hrady, malovaly strašidelné masky, pavouky, duchy, zkrátka veškeré propriety, které k oslavám svátku duchů a strašidel patří.

Ve čtvrtek 4. listopadu ve 12 hodin započaly přípravy. Namaskovali jsme se do našich halloweenských kostýmů a nachystali si svá stanoviště.

V každém oddělení proběhla přehlídka masek, poté se soutěžilo v různých disciplínách a následovalo divoké tančení s balónky. A k tomu všemu nám zahrála naše paní asistentka M. Šauliová na harmoniku. Vyvrcholením bláznivého odpoledne byla stezka odvahy za pokladem. Odměnou byla sladká lízátková tečka za svou statečnost a spousta krásných věcných cen, za které děkujeme paní Šveřepové.

Akci ve školní družině jsme si náramně užili a všem zúčastněným děkujeme.

                                                           vychovatelky ŠD

           

Provoz Mateřské školy Golčův Jeníkov bude o vánočních prázdninách (23.12.2021 až 2.1.2022) z organizačních důvodů (malý počet přihlášených dětí) přerušen.

Výši úplaty za předškolní vzdělávání za měsíc prosinec 2021 stanovila ředitelka školy podle § 6, odst. 5 vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů na částku 85,- Kč.

Přeplatek 35,- Kč z úplaty za předškolní vzdělávání za prosinec 2021 bude vrácen zákonnému zástupci v lednu 2022 (10.1. – 31.1.2022) proti podpisu v kanceláři mateřské školy.