Program poradenských služeb

Školní poradenské pracoviště a jeho koncepce

Plán práce školního poradenského pracoviště

Strategie předcházení a řešení školní neúspěšnosti

Metodika práce s nadanými žáky

Metodika práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

Směrnice školy pro vyřizování stížností

 

Přijímací řízení na střední školy 2022/2023

Přihláška ke vzdělávání – studiu ve střední škole, forma vzdělávání – denní (formulář ke stažení)