Žáci 9. ročníku si vyslechli poslední zvonění a pak společně odešli na tvrz, kde proběhlo slavnostní rozloučení se základní školou.

„Přeji Vám pevné zdraví a samé štěstí v osobním a studijním životě. Věřím, že ať budete kdekoliv, nezapomenete na základní školu a rádi se budete vracet do Golčova Jeníkova.“

A to je úplně poslední tečka za školním rokem 2015 – 2016.

                                                                                                                                 A. Víšková

DSCN0470    DSCN0473    DSCN0480

 

O letních prázdninách jsou úřední dny ve škole každé pondělí 9 – 12 hodin.

V červnu se žáci 5. a 9. ročníku zúčastnili výzkumu prováděného formou on-line dotazníkového šetření. Cílem výzkumu bylo plošné zmapování postojů žáků základních škol v ČR k tématu třídění a recyklace elektrozařízení, baterií a okrajově také obalů. Vyplnění on-line dotazníku trvalo žákům 1 vyučovací hodinu a žáci jej bez problémů zvládli. V ČR se do testování zapojilo cca 10 000 žáků.

Mgr. Jiří Blabolil

Tak se děti přece jen dočkaly, letní prázdniny jsou tu. Na začátku měsíce jsme oslavili DEN DĚTÍ zábavnými soutěžemi a hrou „ŠIPKOVANÁ“. Samozřejmě nechyběla sladká odměna. Povídali jsme si o tom, kam děti pojedou na tábor, výlet nebo který zámek či hrad bychom chtěli navštívit. Bylo dáno více prostoru libovolným hrám dle vlastního výběru a volné výtvarné činnosti. Většinu času jsme trávili venku na sluníčku za školní družinou. V závěru měsíce nechybělo ani poučení o bezpečnosti v průběhu prázdnin.
Přejeme všem dětem krásné prázdniny a našim deváťákům mnoho úspěchů v životě a ve studiu.


I. Kratochvílová a R. Lišková, vychovatelky ŠD

P1090600   P1090581    P1090584    P1090583

Ohlédnutí za končícím školním rokem 2015/2016 v podobě Školního zpravodaje si můžete přečíst zde.

V hodinách fyziky si žáci 9. třídy připravili pro své mladší spolužáky projekt „FYZIKÁLNÍ VELIČINY“. Ve čtvrtek 23. 6. 2016 se žáci 4. ročníku po úvodním maňáskovém divadélku o pejskovi a kočičce, kterým se nezdařilo uvařit krupičnou kaši, rozdělili do pěti skupin. Žáci 9. třídy je seznámili formou výkladu i praktických ukázek s tím, jak se měří hmotnost, délka, objem, čas a teplota. Skupiny dětí ze 4. ročníku si samy hned vše vyzkoušely. Ve druhé části jednotlivé skupiny mezi sebou soutěžily. Mladší žáci si zábavnou formou prohloubili fyzikální znalosti a dovednosti a starší žáci si vyzkoušeli roli učitele a instruktora. Tak jsme strávili hezké dopoledne zajímavou fyzikou.

Ing. J. Šidáková

fyz vel - nov 1     fyz vel - nov 2

Rodiče, prosíme:

Dejte svým dětem na pondělí 27. 6. 2016 do školky batůžek s pláštěnkou a igelitem na sednutí.

Půjdeme na hřiště na Sportovní dopoledne. Svačina a pití jen zajištěno. Oblečení a obuv sportovní.

Ze školky odcházíme kolem 8.15 hod. Za nepříznivého počasí se akce ruší.

Děkujeme.

Dne 22. 6. 2016 do naší sokolovny přijeli dva páni, pan husita a pan křižák. Hurááá, do bojééé, ale tak, aby to děti bavilo, řekli si asi pánové, když tenhle program vymýšleli. Bavilo mě, a nejen mě, to jejich diskutování: dílem divadlo, dílem teorie, dílem praktické ukázky a dílem humor. Kladli si otázky a vtipně na ně reagovali, vyprávěli nám o důvodech vzniku tohoto hnutí, husitských taktikách a tak, nechali naše děti sestavit jednu jednotku na vozové hradbě. Takže, pánové, děkujeme za příjemné osvěžení v tomto horkém dni.

M. Zezula

DSCN0432     DSCN0438     DSCN0440

Zápisy a nábory do ZUŠ, pobočka Golčův Jeníkov pro školní rok 2016 – 2017 proběhnou ve dnech

ÚTERÝ 6. ZÁŘÍ – PÁTEK 9. ZÁŘÍ 2016

(12.30 – 16 hodin, pobočka ZUŠ GJ, pavilon u ZŠ, podle pokynů jednotlivých vyučujících)

 

!!!NOVÝ OBOR ZUŠ SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU!!!

Na základě zájmu dětí otevíráme od září 2016 v jeníkovské pobočce ZUŠ další obor výuky

LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR

pro děti od 11 – 12 let (2. stupeň ZŠ). Náplní studia je práce s hlasem, interpretace textu – přednes, činoherní projev, hudebně – divadelní projekty, elementární základy herecké práce. Více informací na tel. čísle: 777 015 233, 737 710 312.

DDM Světlá nad Sázavou otevře ve školním roce 2016/2017 v Golčově Jeníkově taneční a pěvecký kroužek.

Více se dočtete zde. Zápis do těchto kroužků proběhne v úterý 20. září 2016 v pavilonu u ZŠ:

zápis do pěveckého kroužku 12 – 13 hodin

zápis do tanečního kroužku 15 – 17 hodin