Projekt „FYZIKÁLNÍ VELIČINY“

V hodinách fyziky si žáci 9. třídy připravili pro své mladší spolužáky projekt „FYZIKÁLNÍ VELIČINY“. Ve čtvrtek 23. 6. 2016 se žáci 4. ročníku po úvodním maňáskovém divadélku o pejskovi a kočičce, kterým se nezdařilo uvařit krupičnou kaši, rozdělili do pěti skupin. Žáci 9. třídy je seznámili formou výkladu i praktických ukázek s tím, jak se měří hmotnost, délka, objem, čas a teplota. Skupiny dětí ze 4. ročníku si samy hned vše vyzkoušely. Ve druhé části jednotlivé skupiny mezi sebou soutěžily. Mladší žáci si zábavnou formou prohloubili fyzikální znalosti a dovednosti a starší žáci si vyzkoušeli roli učitele a instruktora. Tak jsme strávili hezké dopoledne zajímavou fyzikou.

Ing. J. Šidáková

fyz vel - nov 1     fyz vel - nov 2