VÍTEJTE

Milé děti, rodiče, učitelé,

naše škola pro vás připravila nové webové stránky, které budeme průběžně doplňovat a věříme, že i stále vylepšovat. Budeme rádi za vaši zpětnou vazbu co chcete upravit, změnit, doplnit.

Chceme zlepšit prezentaci naší školy před veřejností, aby každý, jenž se podílí na činnosti Základní a mateřské školy Golčův Jeníkov byl hrdý na to, že má možnost navštěvovat, učit se, nebo pracovat v naší škole.

Věříme na pozitivní spolupráci se zřizovatelem – městem Golčův Jeníkov, s krajem, s rodiči, veřejností a ostatními podporovateli, aby školství v našem městě bylo na té nejvyšší možné úrovni, a děti byly připravené na vstup do vyššího stupně vzdělávání.

Pro toto uděláme maximum.

Mgr. Luděk Ježek
ředitel

O naší škole

Město Golčův Jeníkov je zřizovatelem Základní a Mateřské školy, příspěvkové organizace. Základní škola je prvního i druhého stupně a navštěvuje ji 309 žáků. Škola byla založena roku 1652, hejtmanem zdejšího panství, Šimonem Šanovským. Ve škole se vyučuje mimo jiné i hudební výuka, hra na flétnu a probíhají zde odpolední kroužky pro děti – matematický, divadelní, kroužek náboženství, kroužek vyšívání, Šikovné ruce, angličtina na PC, pěvecký a rybářský kroužek. V sokolovně se mohou děti účastnit florbalového či volejbalového kroužku a také aerobiku nebo kroužku hasičského. Při škole funguje školní družina a školní jídelna.

Škola je také působištěm ZUŠ Světlá nad Sázavou. V současné době se na pobočce vyučuje zejména v hudebním oboru, a to hře na klavír, elektrické klávesy, akordeon, kytaru, zpěv, klarinet, žesťové nástroje, příčnou flétnu a komorní hře. Výuka je organizována v přípravné hudební výchově pro nejmladší žáky a v základním studiu pro žáky, kteří absolvovali přípravnou hudební výchovu nebo jsou již věkově starší. Výuka probíhá podle učebních plánů, které jsou platné pro základní umělecké školy a schválené MŠMT ČR pro jednotlivé nástrojové obory.

Předškolní zařízení je součástí Základní školy Golčův Jeníkov. Mateřská škola se nachází ve starší vile uprostřed zahrady za náměstím směrem na Havlíčkův Brod. Zahrada i budova školy je prostorná. Od roku 1999 byl v MŠ realizován dlouhodobý projekt úpravy objektu a jeho okolí. Doposud se podařilo vyměnit střešní krytinu, celou budovu zateplit a opravit její fasádu, opravit stěny a podlahy místností, vybavit třídy plastovými okny se žaluziemi, vyhovujícím osvětlením, novým vytápěním, dřevěným obložením a novým nábytkem. Dále bylo upraveno sociální zařízení a šatny. Na školní zahradě vyrostlo dětské hřiště, které mimo provozní dobu mateřské školy slouží veřejnosti. Mateřská škola má od září 2014 navýšenou kapacitu na 90 dětí a děti navštěvují čtyři třídy: třídu Žabiček s polodenní docházkou, třídu Berušek, Sluníček a Motýlků s celodenní docházkou.

Vize školy

„Jsme škola, do které děti, rodiče a učitelé rádi chodí, jsme škola, kde se učíme, že vzdělávání nás provází celý život.“

Mise školy

Základní škola a Mateřská škola Golčův Jeníkov, příspěvková organizace IČO 70986002, poskytuje základní vzdělání uložené školským zákonem. Vzdělávacím programem je ŠVP ,,Naše škola“. Posláním školy do dalších let by měl být rozvoj a postupný přechod tradiční školy ke škole moderního typu, užívající nové metody a  formy práce. Škola by se měla stát místem, které je přitažlivé pro děti, jejich rodiče i veřejnost a poskytuje svým žákům základní vzdělávání v rámci celoživotního učení, připravuje žáky pro další studium i pro život a zajišťuje jejich osobnostní růst. Měla by být perspektivní i pro své zaměstnance a být školou, kde vládne přátelské klima a to se promítne do spolupráce mezi dětmi, pracovníky školy a rodiči. V současné době škola vzdělává a vychovává žáky pro potřeby dalšího studia a navštěvují ji zároveň žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, ke kterým je uplatňován individuální přístup a poskytuje jim možnost odborného speciálně pedagogického vedení, ve spolupráci s Pedagogicko – psychologickou poradnou v Havlíčkově Brodě. Rád bych tyto zmiňované aspekty rozšířil o další významné kroky. A sice, aby se škola stala místem, kde jsou žáci připravování na dráhu celoživotního vzdělávání, a aby byla škola místem, kde je možné získat zajímavé poznatky formou seminářů i pro širokou veřejnost.

Hlavní strategické cíle

  • Podporovat výuku cizích jazyků a zkvalitňovat ji
  • Podporovat rozvoj informačních a komunikačních technologií na škole
  • Posilovat roli a motivaci učitelů, zvyšovat odbornou a pedagogickou úroveň sboru
  • Nadále zkvalitňovat spolupráci s rodiči a veřejností
  • Zkvalitňovat oblast řízení školy z hlediska aspektů organizačních, personálních, ekonomických a materiálně technických