Ve středu 23. 10. 2019 podnikli žáci sedmých, osmých a devátých tříd „výpravu“ do Horáckého divadla v Jihlavě na divadelní představení „Škola základ života“.

„Studenti? Vy nejste studenti! Vy jste barbaři!“

Tak tento legendární výrok ze známé české veselohry jsme během představení slyšeli několikrát. Ovšem málokdo ale ví, že filmový scénář vznikl na základě divadelní komedie, kterou na výzvu divadelního ředitele a režiséra E. F. Buriana napsal už v roce 1937 středoškolský učitel a spisovatel Jaroslav Žák.

Škola základ života Jaroslava Žáka má nostalgickou noblesu první republiky. Ale zápas mezi studenty a učiteli je boj věčný, nikdy nekončící a nadčasový. Postavy této komedie nejenže nestárnou, ale v různých obměnách se vyskytují až do dnešních dnů, vždyť každá třída má svého šprta a šplhouna, třídní krásku, recesistu, záškoláka, básníka, fotbalistu, obávaného třídního učitele, veledůležitého školníka a další.

Celé představení bylo protkáno nejen krásnými monology jednajících postav, stylovým oblečením, ale i hudbou, tancem a zpěvem jednotlivých herců.

I přes nepřízeň typicky ranního říjnového počasí jsme si odváželi z krásného divadelního prostředí ty nejúžasnější zážitky a pocity, které v nás toto herecky velmi vydařené představení zanechalo.
Jen více takových krásných divadelních her!

Mgr. Hana Mazalová, Mgr. Markéta Johnová

Informativní schůzky pro rodiče proběhnou v úterý 26. 11. 2019 od 16.00 hod. ve svých třídách.

Program:
1. Organizační záležitosti třídy
2. Informace o jednotlivých dětech

Zveme všechny rodiče a děti na LAMPIONOVÝ PRŮVOD „SVĚTLUŠKY“, který se uskuteční v úterý 19. 11. 2019 od 17.00 hod. (sraz v 17.00 h u mateřské školy).

PROGRAM:
1. přivítání a organizační záležitosti
2. průvod světlušek kolem mateřské školy
3. „Světluškový raut“

Nezapomeňte si vzít všichni s sebou světýlko, světýlka, lampičky, blikačky, lampiony, … musíme si na cestu posvítit. NÉ SVÍČKY!!!
Účast nahlaste ve svých třídách.
Prosíme dospělé o pomoc s přípravou SVĚTLUŠKOVÉHO RAUTU – případnou pomoc nahlaste ve svých třídách u paní učitelek do 8. 11. 2019 – vše Vám vysvětlí a domluvíte se.

Za nepříznivého počasí se akce ruší.

Děkujeme a těšíme se.

Prosíme, nahlaste ve svých třídách do 15. 11. 2019 docházku svého dítěte na VÁNOČNÍ PRÁZDNINY, které jsou pondělí 23. 12. až pátek 3. 1. 2020.

Děkujeme.

Těšíme se na pohádku Naše rodina – čtvrtek 24. 10. 2019 v 10.30 hod.
Vybíráme vstupné 50,- Kč za dítě. Prosíme, zaplaťte ve svých třídách.

V pátek 18. 10. 2019 dopoledne navštíví ZŠ předškoláci z Berušek a 4 předškoláci ze Sluníček (předškoláci ze Sluníček se vždy dělí).

4. října 2019 jsme se vydali do Chotěboře na přírodovědnou soutěž. Složení našeho týmu bylo: Hana Šidáková, Anna Karbanová a Jolana Houdková z 9. třídy a Jan Šerák z 8. A. Jako doprovod s námi jela paní učitelka Johnová.

V soutěži byly zahrnuty znalosti z přírodopisu, zeměpisu, matematiky, fyziky, chemie, pc a dovednosti z tělesné výchovy.

Po celou dobu jsme si vedli dobře. Poznávali jsme nerosty, počítali logické úlohy z matematiky, navštívili jsme zahradu a přemýšleli o tom, jak je pro nás důležitá voda. Pak došlo k vyhlášení vítězů. Celkem se soutěže zúčastnilo 12 týmů z různých škol a náš tým se umístil na krásném druhém místě! Domů jsme si odvezli hezké ceny a spoustu nových znalostí.

                                                                                                H. Š., A. K., J. H.

         

 

 

V letošním školním roce jsme se zapojili do Evropského týdne sportu, který byl stanoven v termínu od 23. do 30. září 2019. Na základní škole jsme ve spolupráci s žáky 9. ročníků uspořádali dvě sportovní akce, které byly v duchu Sazka Olympijského víceboje, tj. hluboký předklon, skok z místa, zkrácené sedy-lehy, postoj čápa a hod basketbalovým míčem. Ve středu 25. září plnili tyto disciplíny žáci 2. stupně, v pátek 27. září sportovali žáci z 1. stupně. Vlivem nepřízně počasí jsme byli nuceni sportovat v sokolovně, ale i tak se nám podařilo splnit všechny disciplíny a užít si sportem naplněná dopoledne.

J. Blabolil

     

V pátek 11. 10. 2019 dopoledne navštíví ZŠ předškoláci z Motýlků a ze Sluníček.

Provoz MŠ o podzimních prázdninách (29. 10. a 30. 10. 2019) bude probíhat ve třídě a šatně Berušek.