Divadelní představení – „Škola základ života“

Ve středu 23. 10. 2019 podnikli žáci sedmých, osmých a devátých tříd „výpravu“ do Horáckého divadla v Jihlavě na divadelní představení „Škola základ života“.

„Studenti? Vy nejste studenti! Vy jste barbaři!“

Tak tento legendární výrok ze známé české veselohry jsme během představení slyšeli několikrát. Ovšem málokdo ale ví, že filmový scénář vznikl na základě divadelní komedie, kterou na výzvu divadelního ředitele a režiséra E. F. Buriana napsal už v roce 1937 středoškolský učitel a spisovatel Jaroslav Žák.

Škola základ života Jaroslava Žáka má nostalgickou noblesu první republiky. Ale zápas mezi studenty a učiteli je boj věčný, nikdy nekončící a nadčasový. Postavy této komedie nejenže nestárnou, ale v různých obměnách se vyskytují až do dnešních dnů, vždyť každá třída má svého šprta a šplhouna, třídní krásku, recesistu, záškoláka, básníka, fotbalistu, obávaného třídního učitele, veledůležitého školníka a další.

Celé představení bylo protkáno nejen krásnými monology jednajících postav, stylovým oblečením, ale i hudbou, tancem a zpěvem jednotlivých herců.

I přes nepřízeň typicky ranního říjnového počasí jsme si odváželi z krásného divadelního prostředí ty nejúžasnější zážitky a pocity, které v nás toto herecky velmi vydařené představení zanechalo.
Jen více takových krásných divadelních her!

Mgr. Hana Mazalová, Mgr. Markéta Johnová