Den středoškolákem

V pátek 1. listopadu 2019 navštívili naši žáci 8. ročníku SPŠ a OA v Čáslavi. V rámci připraveného programu plnili rozmanité úkoly z oblasti techniky a ekonomiky, seznámili se s nabídkou studijních oborů, s vybavením školy a zažili si středoškolskou atmosféru. Akce pěkně doplnila výuku zaměřenou na volbu povolání.