Děkujeme panu Jindřichu Dvořákovi za přání a malou pozornost ke Dni učitelů.

27. března 2019 jsme pro naše předškoláky připravili 3. setkání v rámci projektu Hurá do školy.

Děti z mateřské školy navštívily jídelnu, kde si vyzkoušely, jak se čipuje, nocí tác a sedí u stolu.
Osmáci si pro ně připravili soutěž v poznávání předmětů naslepo. Děti také plnily úkoly na interaktivní tabuli. Učily se obalovat sešity a učebnice. Vyzkoušely si, jak se připravuje taška a penál a co do nich patří a nepatří.
Úkoly jsme pro ně připravili zábavnou formou a všichni jsme si to užili.

A. Víšková

           

        

Provoz mateřské školy bude na velikonoční prázdniny 18. 4. 2019 z organizačních důvodů (malý počet přihlášených dětí) přerušen.

Prosíme, z organizačních důvodů, o nahlášení dětí do ŠD v době velikonočních prázdnin (18. 4. 2019) do 26. 3. 2019!

Děkujeme

Zápis dětí do 1. třídy se na naší škole bude konat v pátek 12. 4. 2019  (14 – 17 hodin) a v sobotu 13. 4. 2019 (9 – 11 hodin) v přístavbě ZŠ. K zápisu je nutné se dostavit i v případě, že žádáte odklad povinné školní docházky. S sebou vezměte občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte.

Bližší informace najdete v části 1. třída – Zápis na webu naší školy.

Prosíme, nahlaste ve svých třídách do 22. 3. 2019 docházku svého dítěte na VELIKONOČNÍ prázdniny, které jsou 18. 4. 2019 (pátek 19. 4. je státní svátek).

Děkujeme.

V pátek 15. března odcházeli žáci 2. stupně ze školy s krásným kulturním zážitkem. Naši školu navštívila mladá akordeonistka a zpěvačka Jana Blažková, která dětem a učitelům předvedla své umění. Obdivovali jsme nejen její hru na harmoniku, zpěv českých, francouzských a anglických písní, ale i to, že ještě zvládne úspěšně studovat vysokou školu.

Tím, s jakou chutí, radostí a úspěchy vše dělá, může být všem dětem příkladem.

                                                                                                                                                                Eva Hrubá

   

 

 

V měsíci únoru se toho ve školní družině mnoho odehrálo. Děti vyráběly, malovaly dle své fantazie nebo na zadaná témata. Nechyběly ani hry, ať už stolní, námětové, vzdělávací, konstrukční, stavební a jiné. Pokud to počasí alespoň trochu dovolovalo, šli jsme na školní zahradu, kde si děti hrály s míčem a ze sluníčka, které vysvitlo, načerpávaly energii.

Druhý týden patřil svatému Valentýnu. Děti vyráběly valentýnská přáníčka nejen pro maminku a tatínka, ale také pro kamarády ve ŠD. K tématu jsme si zahráli spousta krásných her s padákem a nechybělo ani hledání sladké odměny.

Posléze se děti připravovaly na karneval a společně jsme si vytvářeli klauny k výzdobě školy a karnevalové škrabošky zvířátek. Karneval se konal 28. 2. a byl zahájen přehlídkou masek. Následovala spousta různorodých soutěží. Medaile, diplomy a opět sladká odměna čekala na každého. Odpoledne bylo zakončeno diskotékou s balónky.

                                                                                                                                                                 J. Procházková

              

               

               

Další fotografie si můžete prohlédnout zde a v naší fotogalerii.

Zveme všechny rodiče a děti z mateřské školy na jarní vycházku k lípám (nová lipová alej). Tečkou pěšího výletu bude opékání buřtů a „kolíčkový řád vítání jara“.

Akce se bude konat ve čtvrtek 21. 3. 2019 od 16.00 hod. Sraz na školní zahradě. Předpokládaný konec akce v 18.00 hod.

Prosíme, nahlaste účast do 15. 3. 2019 ve svých třídách.

S sebou vezměte buřty s pečivem, pití, opékací klacík, dobrou náladu, sportovní oblečení. MŠ zajistí oheň na opékání.

Zákonní zástupci si po dobu této akce plně zodpovídají za své děti.

Za nepříznivého počasí se akce ruší.

V sobotu 23. března 2019 se v Golčově Jeníkově uskuteční Maškarní bál. Pro bližší informace klikněte zde.