Těšíme se na pohádku Pirátská show – pátek 22. 11. 2019 v 9.30 hod.
Vybíráme vstupné 35,- Kč za dítě. Prosíme, zaplaťte ve svých třídách.

V úterý 5. 11. 2019 vyrazili žáci druhého stupně do Dusíkova divadla do Čáslavi, aby zhlédli divadelní představení s názvem „Trapas nepřežiju, aneb ten řízek nezvedej!“

Toto moderní představení bylo určeno především pro všechny –náctileté, kterým byla velmi humornou formou zprostředkována pravidla slušného chování. Hlavním hrdinou byl Karel Louda, žák 8.B, který přichází do nové školy v novém městě. Bojí se nového kolektivu, nových učitelů, sousedů a HOLEK! Trapas by nepřežil. Na pomoc mu rychle přispěchá paní RY-PO-SLUCH (Rychlá pomoc slušného chování) a zasvětí ho do základních pravidel etikety. Celým představením nás provázela herecká dvojice – herečka Michaela Dolinová a herec Ladislav Ondřej.

V úvodní části představení vystoupila a navodila velmi hezkou atmosféru zpěvačka Anička Slováčková a v závěru představení se s námi zase pěvecky rozloučila mladá zpěvačka Nelly Řehořová.

Celá akce se velmi vydařila a já doufám, že si z ní děti odnesou vše potřebné pro slušný „start“ do společnosti.

Mgr. Hana Mazalová

V úterý 5. 11. 2019 se žáci druhého stupně se svými učiteli vydali do Čáslavi, kde je v kině čekal zajímavý zeměpisný pořad o Íránu, muslimské zemi  z oblasti Perského zálivu.

Žáci se dozvěděli důležité informace o historii a  současném životě lidí v této zajímavé zemi.

Tvůrci pořadu ze společnosti Svět kolem nás ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou v Olomouci představili Írán pomocí filmu, který byl doprovázen živým slovem a nakonec také besedou se žáky.

V paměti nám Írán zůstane jako země ropy (černého zlata), islámu, zemětřesení, velkých pouští a dromedárů. Zajímavý je i fakt, že se cestovatelé za celou dobu pobytu v Íránu  nesetkali s konzumací alkoholu. Obyvatelé místo něj popíjí čaj.

Mgr. Markéta Johnová

 

 

 

 V první polovině měsíce počasí přálo všem našim podzimním aktivitám. Mohli jsme hodně chodit ven a pozorovat změny v podzimní přírodě.

Jedno páteční odpoledne jsme si zpestřili hudbou. Naše paní asistentka M. Š. nám zahrála na harmoniku. Bylo to opravdu odpočinkové odpoledne.

Dále nás čekal jarmark G. J. a k tomu patří i vyrábění malých dárečků. Děti pracovaly s hlínou, samotvrdnoucí hmotou, nebo třeba s vlnou. Dílo se nám povedlo a prodej byl úspěšný :-).

 Konec října jsme zakončili halloweenským karnevalem. Děti se na tuto událost velmi těšily, a tak se několik dnů věnovaly výzdobě družin a chodeb. Vyráběly strašidelné hrady, malovaly strašidelné masky, pavouky, duchy, zkrátka veškeré propriety, které k oslavám svátku duchů a strašidel patří. Karneval jsme zahájili přehlídkou masek, poté se soutěžilo o nejkrásnější mumii a následovalo divoké tančení s balónky. Vyvrcholením bláznivého odpoledne byla stezka odvahy za pokladem :-).

Vychovatelky ŠD

          

       

         

Další fotografie si můžete prohlédnout zde a v naší fotogalerii.

 

V pátek 1. listopadu 2019 navštívili naši žáci 8. ročníku SPŠ a OA v Čáslavi. V rámci připraveného programu plnili rozmanité úkoly z oblasti techniky a ekonomiky, seznámili se s nabídkou studijních oborů, s vybavením školy a zažili si středoškolskou atmosféru. Akce pěkně doplnila výuku zaměřenou na volbu povolání.

Ve středu 23. 10. 2019 podnikli žáci sedmých, osmých a devátých tříd „výpravu“ do Horáckého divadla v Jihlavě na divadelní představení „Škola základ života“.

„Studenti? Vy nejste studenti! Vy jste barbaři!“

Tak tento legendární výrok ze známé české veselohry jsme během představení slyšeli několikrát. Ovšem málokdo ale ví, že filmový scénář vznikl na základě divadelní komedie, kterou na výzvu divadelního ředitele a režiséra E. F. Buriana napsal už v roce 1937 středoškolský učitel a spisovatel Jaroslav Žák.

Škola základ života Jaroslava Žáka má nostalgickou noblesu první republiky. Ale zápas mezi studenty a učiteli je boj věčný, nikdy nekončící a nadčasový. Postavy této komedie nejenže nestárnou, ale v různých obměnách se vyskytují až do dnešních dnů, vždyť každá třída má svého šprta a šplhouna, třídní krásku, recesistu, záškoláka, básníka, fotbalistu, obávaného třídního učitele, veledůležitého školníka a další.

Celé představení bylo protkáno nejen krásnými monology jednajících postav, stylovým oblečením, ale i hudbou, tancem a zpěvem jednotlivých herců.

I přes nepřízeň typicky ranního říjnového počasí jsme si odváželi z krásného divadelního prostředí ty nejúžasnější zážitky a pocity, které v nás toto herecky velmi vydařené představení zanechalo.
Jen více takových krásných divadelních her!

Mgr. Hana Mazalová, Mgr. Markéta Johnová

Informativní schůzky pro rodiče proběhnou v úterý 26. 11. 2019 od 16.00 hod. ve svých třídách.

Program:
1. Organizační záležitosti třídy
2. Informace o jednotlivých dětech

Zveme všechny rodiče a děti na LAMPIONOVÝ PRŮVOD „SVĚTLUŠKY“, který se uskuteční v úterý 19. 11. 2019 od 17.00 hod. (sraz v 17.00 h u mateřské školy).

PROGRAM:
1. přivítání a organizační záležitosti
2. průvod světlušek kolem mateřské školy
3. „Světluškový raut“

Nezapomeňte si vzít všichni s sebou světýlko, světýlka, lampičky, blikačky, lampiony, … musíme si na cestu posvítit. NÉ SVÍČKY!!!
Účast nahlaste ve svých třídách.
Prosíme dospělé o pomoc s přípravou SVĚTLUŠKOVÉHO RAUTU – případnou pomoc nahlaste ve svých třídách u paní učitelek do 8. 11. 2019 – vše Vám vysvětlí a domluvíte se.

Za nepříznivého počasí se akce ruší.

Děkujeme a těšíme se.

Prosíme, nahlaste ve svých třídách do 15. 11. 2019 docházku svého dítěte na VÁNOČNÍ PRÁZDNINY, které jsou pondělí 23. 12. až pátek 3. 1. 2020.

Děkujeme.

Těšíme se na pohádku Naše rodina – čtvrtek 24. 10. 2019 v 10.30 hod.
Vybíráme vstupné 50,- Kč za dítě. Prosíme, zaplaťte ve svých třídách.