Ve čtvrtek 30. ledna 2020, kdy předáme žákům naší školy pololetní vysvědčení, bude zkrácené vyučování. Třídy na prvním stupni skončí v 11 hodin, třídy na druhém stupni ve 12 hodin. Následující den budou pololetní prázdniny.

Srdečně zveme rodiče předškoláků na besedu s paní učitelkami ze základní školy, která se koná ve středu 5. 2. 2020 v 15.00 hod. ve třídě Sluníček.

Možnost uplatnění slevy na dani za úplatu (školné) za předškolní vzdělávání za rok 2019:
• výši vynaložených výdajů vyplní zástupkyně za MŠ
• ústní žádosti podávejte u zástupkyně za MŠ nebo ve svých třídách u paní učitelek

Provoz MŠ o pololetních prázdninách (31. 1. 2020) bude probíhat ve třídě a šatně Berušek.

Provoz školní družiny bude v době pololetních prázdnin (pátek 31. 1. 2020) z organizačních důvodů (nízký počet přihlášených dětí) přerušen.

Zápis dětí do 1. třídy se na naší škole bude konat ve čtvrtek 2. 4. 2020 (13 – 18 hodin) v přístavbě ZŠ. K zápisu je nutné se dostavit i v případě, že žádáte odklad povinné školní docházky. S sebou vezměte občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte.

Bližší informace najdete v části 1. třída – Zápis na webu naší školy.

V pátek 17. 1. 2020 dopoledne navštíví ZŠ předškoláci z Motýlků a 4 předškoláci ze Sluníček (předškoláci ze Sluníček se vždy dělí).

Naše škola je zapojena do projektu „Ovoce a zelenina do škol“. Po vánočních prázdninách zavítal do 1. – 3. tříd Bovýsek, maskot firmy Bovys. S dětmi si zopakoval známé i neznámé druhy ovoce a zeleniny. Na závěr své návštěvy odměnil děti malým dárkem.

  

Prosíme, nahlaste ve svých třídách do 16. 1. 2020 docházku svého dítěte na POLOLETNÍ PRÁZDNINY, které jsou v pátek 31. 1. 2020.

Děkujeme.

V pátek 17. 1. 2020 od 8.00 hod. proběhne v mateřské škole screeningové vyšetření zraku u přihlášených dětí.

Prosíme, do 16. 1. 2020 zaplaťte ve svých třídách poplatek 200,- Kč.

Děkujeme.