Možnost uplatnění slevy na dani za úplatu (školné) za předškolní vzdělávání za rok 2020:

  • výši vynaložených výdajů vyplní zástupkyně za MŠ
  • ústní žádosti podávejte u zástupkyně za MŠ nebo ve svých třídách u paní učitelek

Provoz školní družiny bude v době jarních prázdnin ( 1. 2. – 7. 2. 2021) z organizačních důvodů (nízký počet přihlášených dětí) přerušen.

Za 1. pololetí školního roku 2020/2021 budou žáci a žákyně hodnoceni na vysvědčení známkou. 28. 1. 2021 obdrží všichni zákonní zástupci žáků 3. – 9. ročníků do elektronické žákovské knížky výpis vysvědčení. Žáci a žákyně tento výpis obdrží první den návratu k prezenční výuce od třídních učitelů. Žákům 1. a 2. ročníku bude výpis vysvědčení předán 28. 1. 2021 ve škole.

V pátek 29. 1. 2021 jsou jednodenní pololetní prázdniny. Od 1. 2. do 5. 2. 2021 jsou jarní prázdniny.

Výuka bude pokračovat podle pokynů Ministerstva školství a Ministerstva zdravotnictví podle vývoje epidemiologické situace.

Sledujte informace na webových stránkách školy.

 

Provoz Mateřské školy Golčův Jeníkov bude v době pololetních (29. 1. 2021) a jarních prázdnin (1. 2. – 7. 2. 2021) z organizačních důvodů (malý počet přihlášených dětí) přerušen.

Oznamujeme, že od 6. 1. 2021 vracíme v kanceláři MŠ proti podpisu poměrnou část z úplaty za předškolní vzdělávání za prosinec 2020.

Prosíme, nahlaste do 15. 1. 2021 docházku svého dítěte na POLOLETNÍ (29. 1. 2021) a JARNÍ PRÁZDNINY (1. 2. – 7. 2. 2021) ve svých třídách nebo na emailu skolka@skolagj.cz

Děkujeme.

Od 4 . ledna 2021 bude prezenční výuka probíhat pouze pro žáky 1. a 2. ročníku. Všichni musí mít po celou dobu pobytu ve škole roušku. Pro ostatní žáky (3. – 9. ročník) platí opět on-line výuka. Rozvrh pro on-line výuku bude stejný jako v předchozím období distančního vzdělávání.

Rozvrh pro online výuku od 4. 1. 2021

Distanční výuka je ze zákona povinná pro všechny žáky. Zákonný zástupce žáka je povinen omluvit každou nepřítomnost na on-line hodině třídnímu učiteli nebo vyučujícímu daného předmětu.

Škola nabízí zapůjčení techniky s připojením na internet pro on-line výuku. Pokud máte zájem, kontaktujte vedení školy.

Provoz školní družiny:

ranní družina: žáci po příchodu do budovy školy půjdou do svých tříd, kde vyčkají na zahájení výuky pod dozorem vychovatelek

odpolední družina: bude v normálním režimu od 11 hodin do 16. 30 hodin tak, aby žáci 1. a 2. tříd byli od sebe odděleni

Provoz školní jídelny:

Všichni žáci mají automaticky přihlášené obědy. Kdo oběd nechce, musí si ho sám odhlásit, a to nejpozději do pondělí 4. 1. do 7.00 hod!!!

Po dobu distančního vzdělávání mají žáci nárok na obědy ve školní jídelně za sníženou cenu. Obědy se vydávají do jídlonosičů v době od 11.30 – 12.00 hodin.

 

Žádáme rodiče, aby pravidelně sledovali webové stránky školy a informace v elektronické žákovské knížce.

 

 

Na základě Vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů rozhodla ředitelka školy o vrácení části úplaty za školní družinu za měsíce říjen a listopad.

Částka bude vyplacena zákonným zástupcům v měsíci lednu proti podpisu.

Bližší informace o úplatě za předškolní vzdělávání za měsíc prosinec 2020 najdete zde.