MŠMT povoluje následující:

 1. Rodič si může přinést pro testování svého dítěte některý z testů schválených MZd.
 2. Samotné testování musí proběhnout ve škole. Není možné testovat doma.

Odůvodnění:

9. 4. ráno jsme dostali pokyn z KÚ Jihlava – obor školství: testování vlastním testem není povoleno (testovat se musí jen testem, který má škola). Toto je uvedeno v manuálu k testování, kterým se školy musí řídit.

9. 4. v průběhu dne změnil nový ministr zdravotnictví rozhodnutí a povolil testování jiným testem, který si rodiče pro své dítě zakoupí.

Tato situace nevznikla naší vinou.

Vážení rodiče, omlouváme se tímto za další doplnění informací.

 • Testovat se nemusí osoby (děti), které prodělaly COVID-19, uplynula u nich doba izolace a od prvního pozitivního RT-PCR testu neuplynulo více než 90 dnů. Tato skutečnost se musí prokazatelně doložit (potvrzení od lékaře, zpráva z laboratoře, …).
 • Testovat se nemusí osoby (děti), které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod.
 1. Provoz mateřské školy je od 12. 4. 2021 omezen na přítomnost dětí, které v tomto školním roce plní povinné předškolní vzdělávání, a to ve skupinách maximálně o 15 dětech. Nepřítomnost dítěte na předškolním vzdělávání omlouvá zákonný zástupce i nadále nejpozději do 3. dne jeho nepřítomnosti (viz Školní řád MŠGJ).
 2. Od 12. 4. 2021 mají všichni povinní předškoláci přihlášenou stravu. Pokud dítě do mateřské školy v určitý den nepůjde, zákonný zástupce odhlásí svému dítěti stravu sám obvyklým způsobem, nejpozději však v ten den do 7.00 hod.
 3. Dítě v mateřské škole nemusí mít žádnou ochranu úst ani nosu.
 4. Testování dětí bude prováděno samoodběrem neinvazivním antigenním testem za asistence zákonného zástupce nebo jím pověřenou osobou, která souhlasí s asistencí při testování a pod dohledem pedagogického pracovníka. Návrh na Pověření najdete zde.
 5. Testování dětí bude probíhat každé pondělí a čtvrtek ve třídě Žabiček, a to za zvýšených hygienických standardů a za dodržení stanovených aktuálních mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví.
 6. Na výsledek testu se čeká 15 min. Rozmyslete čas příchodu do mateřské školy tak, aby se vše stihlo do 8.00 hod. a vždy se dodržela hygienická opatření. Bude-li výsledek testu negativní, bude poté dítě předáno zákonným zástupcem nebo osobou pověřenou učitelce do třídy.
 7. K testování se může dostavit pouze dítě, které nemá příznaky infekčního virového onemocnění.
 8. Do mateřské školy nemohou vstoupit osoby s příznaky infekčního virového onemocnění.
 9. MŠMT – leták pro rodiče: https://testovani.edu.cz/files/testovani-letak-pro-rodice-6-4-21f.pdf
 10. MŠMT – odkaz na video o testování: https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole

Vážení rodiče, zde naleznete veškeré potřebné informace k otevření školy a k přechodu na prezenční rotační výuku. Prosíme, abyste si vše pozorně přečetli. V případě dotazů se obraťte na vedení základní školy nebo na třídní učitelky.

Podle nařízení MŠMT a MZd bude zahájena prezenční rotační výuka.

Týden od 12. 4. do 16. 4. – lichý týden

K prezenční výuce nastupují:

v 7. 00 hod. – 2. B

v 7. 10 hod. – 2. A

v 7. 20 hod. – 1. B

v 7. 30 hod. – 1. A

v 7. 40 hod. – 3. třída

 Týden od 19. 4. do 23. 4. 2021 – sudý týden

 K prezenční výuce nastupují:

v 7. 00 hod. – 4. A

v 7. 10 hod. – 4. B

v 7. 20 hod. – 5. A

v 7. 30 hod. – 5. B

Prosíme všechny žáky i zákonné zástupce o pochopení a zároveň o dodržování těchto časových rozestupů, které jsou proto, aby se zamezilo vzájemným kontaktům tříd mezi sebou.

 

Školní družina:

Ráno půjdou žáci po příchodu do budovy školy ihned do svých tříd, kde budou pod dozorem vychovatelek školní družiny a vyučujících.

Odpolední školní družina bude v normálním provozu za dodržování epidemiologických opatření.

Školní jídelna:

Žádáme rodiče, aby si hlídali stravování svých dětí. Výuka bude rotační, proto se obědy budou přihlašovat po týdnech, kdy dítě bude ve škole.

Žáci 1., 2. a 3. ročníků si musí přihlásit obědy nejpozději do 9. 4. do 7. 00 hod. na týden od 12. 4. do 16. 4. 2021.

Žáci 4. a 5. ročníků si musí přihlásit obědy nejpozději do 16. 4. do 7. 00 hod. na týden od 19. 4. do 23. 4. 2021.

To celé se bude po týdnech opakovat.

Žáci na distanční výuce mají stále nárok na obědy, které si odnesou v jídlonosičích, a to ve stejný čas jako doposud.

Žáci v izolaci nebo v karanténě (ani jejich zákonní zástupci) si obědy nemohou vyzvedávat.

Informace pro rodiče k testování žáků najdete zde.

 

Informace o úplatě za předškolní vzdělávání v době přerušení provozu MŠ najdete zde.

Provoz Mateřské školy Golčův Jeníkov je o velikonočních prázdninách (1. 4. 2021) z organizačních důvodů (malý počet přihlášených dětí) přerušen.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:

Termín konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021 se mění takto:

 

1. řádný termín jednotné přijímací zkoušky

▪ pro obory vzdělání s maturitní zkouškou včetně oborů nástavbového, a to pro všechny formy vzdělávání na 3. května 2021

▪ pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia na 5. května 2021

 

2. řádný termín jednotné přijímací zkoušky

▪ pro obory vzdělání s maturitní zkouškou včetně oborů nástavbového, a to pro všechny formy vzdělávání na 4. května 2021

▪ pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia na 6. května 2021

 

1. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky

▪ pro všechny obory vzdělání na 2. června 2021

 

2. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky

▪ pro všechny obory vzdělání na 3. června 2021

 

 

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a žádost o odklad povinné školní docházky:

 • si můžete vyzvednout v mateřské škole u vyučujících předškoláků
 • si můžete stáhnout a vytisknout zde a zde.

Vyplněné žádosti je možné doručit do školy v době od 12. dubna do 16. dubna 2021 následujícími způsoby:

 1. do datové schránky školy (y3qmc8w)
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (pospisilova.eva2@skolagj.cz)
 3. poštou
 4. osobně ve dnech 13. dubna 2021 od 14 do 17 hod. a 15. dubna 2021 od 14 do 17 hod.

 

Prosíme, do 12. 3. 2021 nahlaste na email skolka@skolagj.cz docházku svého dítěte o velikonočních prázdninách, které jsou ve čtvrtek 1. 4. 2021.

Děkujeme.