Potvrzení o výši vynaložených výdajů poplatníka za umístění vyživovaného dítěte vydává zástupkyně za MŠ.

Nahlaste ve svých třídách zájem o potvrzení.

Provoz mateřské školy o pololetních prázdninách (3.2.2023) a jarních prázdninách (20.2. – 26.2.2023) bude probíhat pro přihlášené děti v omezeném provozu na jednu třídu.

Otevřená bude třída a šatna U Berušek.

Srdečně zveme rodiče předškoláků na besedu s učitelkami ze základní školy na téma zápis do základní školy, školní zralost, která se koná v úterý 7.2.2023 v 15.00 hod. ve třídě U Motýlků.

Provoz školní družiny bude o pololetních prázdninách (3.2.2023) a jarních prázdninách (20.2. – 26.2.2023) z organizačních důvodů (malý počet přihlášených dětí) přerušen.

Základní škola a Mateřská škola Golčův Jeníkov, příspěvková organizace

 

nabízí volné pracovní místo na pozici učitel/učitelka v mateřské škole

 

Informace:

požadujeme pedagogické vzdělání v oboru předškolní pedagogika

pracovní místo je na dobu určitou – zástup za mateřskou dovolenou

nástup do zaměstnání je 28. 8. 2023

zájemci se mohou hlásit osobně v ředitelně ZŠ, na telefonním čísle 569 442 529 nebo na adrese viskova.alena@skolagj.cz

Během měsíce prosince a ledna proběhl ve třídě 1. B projekt s názvem Čtení rodičů dětem ve škole. Hlavní myšlenka byla ta, že bychom chtěli naučit naše prvňáčky lásce ke čtení. A byla velice úspěšná, protože se rodiče hojně zapojili a děti byly z čtení nadšené. Tímto bych chtěla VŠEM velmi poděkovat. Navíc určitě rodiče v očích svých dětí – nejenom – stoupli o level výš. Do čtení prvňáčkům se zapojili i kolegové a kolegyně – díky také jim, že si našli čas a přišli podpořit tento projekt. My všichni ve škole si přejeme, aby děti chodily do školy s nadšením, láskou a touhou se něco nového naučit. Ještě jednou všem moc děkuji a budu se těšit na další spolupráci.

třídní učitelka V. Kunášková

     

Prosíme, nahlaste v aplikaci Twigsee do 16.1.2023 zájem o docházku svého dítěte o pololetních prázdninách, které budou v pátek 3.2.2023, a zájem o docházku svého dítěte o jarních prázdninách, které budou od 20.2. do 26.2.2023.

Krásné Vánoce, hodně zdraví a pohody v novém roce přejí Všem zaměstnanci Mateřské školy Golčův Jeníkov.

Zima po celý den, mlhy, časté průtrže mračen, vítr, občas vykouklo i sluníčko. Takový byl listopad. Více času jsme věnovali tvoření, ať už výrobě draků, skřítků atd… Pořádali jsme soutěž ve skládání puzzle, starší děti soutěžily v rummikubu.

K svátku svatého Martina jsme napekli tradiční martinské rohlíčky plněné tvarohem a povidly. Chodbu a halu jsme vyzdobili také v duchu listopadových tradic. Martina i s koněm, plno malých koníků a samozřejmostí byly i husy.

A najednou byl konec měsíce a začal nám advent. A opět s ním spojené vánoční tradice, jednou z nich je návštěva Mikuláše s čertem a andělem. Dne 5. 12. i nás ve školní družině navštívili. Přes počáteční napětí a strach návštěva proběhla v klidu a radosti. Děti měly připraveny kratičké pásmo básniček, za které dostaly sladkou odměnu. Čert nám nikoho neodnesl a my se tak na ně můžeme těšit zase příští rok. Mikulášský den jsme zakončili čertím dováděním.

Přejeme Vám všem, ať v tomto vánočním čase najdete malou chvilku i pro sebe a dokážete si sednout a třeba se jen usmát.

Krásné Vánoce plné pohody a úsměvů přeje ŠD.

             

             

             

             

 

 

Od 23. 12. 2022 do 2. 1. 2023 budou ve škole vánoční prázdniny a v těchto dnech se nebude vařit.

Krásné vánoční svátky Vám přeje kolektiv pracovnic ŠJ!

Budeme se na Vás opět těšit 3. 1. 2023