logo-skolka-na-web

 

Naše veselá planeta

Záměrem tohoto projektu bylo seznámit děti s ekologií, s ochranou životního prostředí, zaměřoval se na poznávání přírody, důležitost třídění odpadu a opakovanému využívání recyklovatelných materiálů. Velký důraz byl kladen na bezprostřední kontakt s přírodou, na její pozorování a poznávání praktickou činností. Vedl děti k ekologickému myšlení a jednání na základě vlastních prožitků a zkušeností. V rámci projektu jsme s dětmi navštívili sběrný dvůr, kde se děti dozvěděly spoustu cenných informací o nakládání s odpady. Celý projekt jsme zakončili na školní zahradě, kde na děti čekala odměna.

   

Odpoledne s Portfoliem dítěte

Rodiče a děti z mateřské školy jsme pozvali na čtvrtek 18. 4. 2024 na ODPOLEDNE S PORTFOLIEM DÍTĚTE. Jednalo se o společné setkání dětí, rodičů a třídních učitelek s prohlížením portfolia dítěte. Záměrem byla společná komunikace nad pokroky dítěte, doplnění portfolia např. o narozeniny nebo o změření výšky dítěte a porovnání, jestli od září vyrostlo. Děti s radostí ukazovaly, co již zvládnou samy a rodiče patřičně výkony dětí ocenili slovem, úsměvem, obdivem…

     

Divadlo 5. 4. 2024

Dne 5. dubna navštívilo naši mateřskou školu divadlo Mokrošovi se třemi pohádkami: Dlouhý, Široký a Bystrozraký, O Koblížkovi, O třech prasátkách. Pohádky byly hrané maňásky, byly veselé, plné známých písní i plné otázek pro děti. Na otázky děti se zájmem odpovídaly, s radostí zpívaly a na konci herce odměnily velkým potleskem. Budeme se těšit na další návštěvu.

     

Hurá do školy

V úterý 2. 4. a ve čtvrtek 4. 4. navštívily předškolní děti již podruhé základní školu v Golčově Jeníkově. Ve škole na ně čekali osmáci, kteří si pro budoucí prvňáky připravili přívěšek čipu, aby si děti vyzkoušely, jak to funguje ve školní jídelně. Potom budoucí školáky školáci provedli po třídách, kde se budou od září učit. Samozřejmě nechyběla ani návštěva ředitelny. Setkání se vydařilo, dětem se ve škole líbilo a odcházely s úsměvem na tváři.

     

Jarní vycházka

Pro letošní jarní vycházku s rodiči jsme zvolili nově vybudovanou lesní pěšinu ke skautské chatě. Vydali jsme se na ni společně v úterý 26.3. po 16. hod. Cestou od školní zahrady děti sledovaly žluté fáborky a na značených zastaveních plnily úkoly: poznávání písniček na obrázcích, skládání obrázku či písmene z přírodnin, trhání a lepení papírových květů do jarní louky, kresba libovolné jarní květiny, vyhledávání obrázků na stromech a vybavení si shlédnutého z paměti, hádání jména květin, skládání jarního/velikonočního puzzle a hod na cíl.  Na konci cesty děti čekala odměna za splnění úkolů – medaile a velikonoční linecká kolečka. Velké díky patří Cukrárně Family café za spolupráci.

Jak lépe využít s dětmi jarních měsíců než kreativně stráveným časem na čerstvém vzduchu. Děkujeme rodičům s dětmi, že nám tento čas zpříjemnili svou aktivitou.

     

Líná Liduna a tři přadleny

Loutková pohádka o Liduně, která byla sice líná, ale uměla krásně vyprávět pohádky.  Na své cestě za štěstím ji pomocnou ruku podal Měsíček a především tři výjimečné přadleny, které uměly příst tenoulinké zlaté vlákno. Smysluplný příběh, pro děti srozumitelný, místy i zábavný, plný hudby a krásných písní nám do školky přijela zahrát členka divadla paní Jarmila Vlčková.

    

Sportujeme v regionech

Ve čtvrtek 7. 3. k nám dorazil trenér Michal, aby se přesvědčil, jak moc nás pohyb baví. Společně jsme si „zařádili“ s míčky (střelba na cíl), s opičákem Maxem si zahráli na Strážce pokladu, také jsme pohotově reagovali na Hesla, úspěšně se vyhýbali Laseru, vlastním tělem schovali lano = semínka jsme zakryli hlínou, a nakonec na melodii „Semienka“ pohybem předvedli, co vše semínka potřebují, aby z nich vyrostly statné stromy. Děkujeme za návštěvu a budeme se těšit zase příště, snad už venku na sluníčku.

   

„Zápis nanečisto“

„Zápis nanečisto“ si předškoláci měli možnost vyzkoušet ve čtvrtek 7. 3. Tato akce se uskutečnila ve třídě U Motýlků a třídě U Kuřátek v odpoledních hodinách. Paní učitelky si pro děti připravily 6 úkolů na základě aktuálních požadavků u zápisu do 1. ročníku základní školy. Děti si při plnění těchto úkolů ověřily své znalosti a dovednosti v oblasti řečové, zrakové, sluchové, předmatematické, prostorové a grafomotorické. Rodiče byli dětem oporou v roli pozorovatelů.

   

Návštěva hasičů v mateřské škole

Za řádnými předškoláky přijeli 27. 2. 2024 do mateřské školy hasiči z Havlíčkova Brodu z HZS kraje Vysočina s besedou. Děti byly aktivně zapojeny do naučné besedy o práci hasičů, o správném a bezpečném chování, o tom, kde všude se můžeme s hasiči setkat. Společně s hasiči děti roztřídily nebezpečné věci kolem nás od bezpečných. Vyzkoušely si, co udělat při zasažení ohněm. Zajímavé bylo i to, že si mohly nasadit hasičskou helmu a zkusit hasičskou masku. Děti si z besedy odnesly zážitek, informaci, zkušenost i dárek. Hasičům děkujeme za spolupráci.

     

Projekt „Hurá do školy“

Smysl tohoto projektu je v tom, že děti – povinní předškoláci z mateřské školy se hravou formou seznámí s prostory základní školy, vyzkouší si, jak to ve škole chodí a všude je doprovází školáci. Letos se věnují dětem žáci 8. třídy a první setkání proběhlo 9. a 11. ledna. Společné setkání bylo příjemné a dětem se ve škole líbilo.

     

Celoškolkový projekt Vánoce 100x jinak

Celý projekt se nesl ve vánočním duchu. Děti si užily Vánoce jako v Itálii, na Ukrajině, v Americe a hlavně v Čechách. Ve čtvrtek 21. 12. se celá školka sešla u vánočního stromečku, kde jsme ochutnávali napečené cukroví a zpívali české vánoční koledy. Také se k dětem dostala důležitá zpráva, že všechny dopisy na plotě pro Ježíška si Ježíšek již odnesl. Projekt se vydařil, byl opravdu prožitkový.

Všem přejeme hodně zdraví a klidu.

     

Návštěva v Domě s pečovatelskou službou v Golčově Jeníkově

Ve čtvrtek 14. 12. 2023 navštívily děti ze třídy U Berušek babičky a dědečky v domě s pečovatelskou službou. Vánočními koledami a básničkami děti navodily adventní atmosféru. Dětská návštěva všechny pohladila nejen na duši. Na závěr děti rozdaly všem vlastnoručně vyrobená přáníčka a popřály šťastné Vánoce a hodně zdraví do nového roku.

 

Vánoční vyrábění s rodiči

V týdnu od 11. 12. – 14. 12. se v naší školce odpoledne uskutečnilo VÁNOČNÍ VYRÁBĚNÍ S RODIČI. V každé třídě se navodila vánoční atmosféra koledami, básničkami na téma advent a Vánoce a pak následovalo samotné vyrábění. V třídě U Žabiček se vyráběly vánoční zápichy, ve třídě U Motýlků vánoční skleněné svícny, ve třídě U Kuřátek svícny z jablka a ve třídě U Berušek svícny z přírodnin. Rodiče také mohli ochutnat dětmi napečené vánoční cukroví. Všichni jsme si společné setkání velmi užili a odcházeli domů s úsměvem.

     

Vánoce, aneb cesta do Betléma

Dne 13. 12. 2023 naši mateřskou školu navštívilo divadlo s příběhem „Vánoce, aneb cesta do Betléma. Příběh byl ztvárněn pomocí loutek a pojednával o Ježíškovi tak, jak se traduje.

   

Navštívil nás Mikuláš

Mikuláš zavítal do naší mateřské školy v úterý 5. prosince. Od samého rána byla mateřská škola plná nedočkavých a natěšených dětských tváří. Každá třída si připravila pro Mikuláše básničku nebo písničku. Mikuláš nepřišel s prázdnou a každému z dětí přinesl sladkou odměnu. Nakonec se s ním děti vyfotily a s úsměvem na tváři se rozloučily.

     

Divadlo Šubístkovo putování

Dne 14. 11. 2023 se na nás přijelo podívat divadlo Mrak z Havlíčkova Brodu. Ve třech pohádkách skřítek Šubístek prožíval nečekaná dobrodružství. Při setkání s čertem málem propadl peklu. Postavil se kouzlům zlé čarodějnice, vyhnal hlučná strašidla a malému vodníkovi zachránil rybník. Do pohádek byly zapojeny i děti. A jako vždy! Z pohádek vyplynulo ponaučení.

   

Předplavecký kurz pro přihlášené předškoláky

Od září 2023 předškoláci ze třídy U Berušek navštěvovali plavecký bazén v Havlíčkově Brodě. Děti měly k dispozici veškeré plavecké pomůcky a hračky. Pod vedením plavčíka zdokonalovaly své plavecké dovednosti. Díky kurzu plavání si děti odnesly nové zážitky, diplomy a třeba i odbouraly strach z vody. Od dubna 2024 budou jezdit přihlášení předškoláci z ostatních tříd.

     

Drakiáda

Mateřská škola na 19. 10. 2023 připravila odpolední akci pro děti a rodiče na Lipové aleji. Na tuto akci se mohlo přicházet průběžně od 16 hod. a čas zakončení bylo 18 hod. Všichni přítomni si mohli podle svého pouštět draky, nechat si namalovat draka na obličej, skládat z přírodnin nebo opéci špekáček a ohřát se u ohně. Potřebné informace každý dostal u „vstupní brány“ a pak již bylo na něm, jak si tuto akci užije. Přálo nám počasí a i vítr. Některým drakům se chtělo létat hodně a někteří draci „stávkovali“. Všichni měli možnost drakiádu ohodnotit razítkem na zamračeného nebo usměvavého draka (podle vlastního prožitku). Jen jedno razítko bylo u zamračeného draka a ostatní razítkovali u usměvavého draka. Příští podzim možná zase s drakem nebo vymyslíme něco jiného. Děkujeme všem za účast, protože bez Vás by to nešlo!!!

           

Divadelní představení – O princezně na hrášku

13. 10. 2023 k nám zavítal se svým loutkovým divadlem pan Jan Hrubec. Přivezl nám pohádku O princezně na hrášku. Známá pohádka o zkoušce, zda je princezna pravá či falešná měla vtip a byla doprovázena libozvučnými písněmi. Dětem se líbila.

   

Společný projekt: Čistý stůl aneb zvládám etiketu

Od 25. 9. do 6. 10. se všechny třídy MŠ zapojily do projektu, který připravila třída U Kuřátek. Projekt byl zaměřen na stolování. Děti byly vedeny k vytváření správných návyků při jídle, návykům hygienickým, také k ohleduplnosti a zodpovědnosti za své chování. Během projektu děti samostatně připravily výtečné pokrmy ze surovin přinesených z domova. Tímto děkujeme všem za spolupráci. Projekt byl zakončen v pátek 6. 10. „Slavnostní hostinou“ na školní zahradě. Všechny třídy byly pozvány do „restauračního zařízení“. Po přivítání se děti usadily k vlastnoručně prostřeným stolům a pak už jen vybíraly z mnoha dobrot, které jim číšníci (učitelky i asistenti) nabízeli. Byla to mňamka a děti opouštěly stoly se spokojenými bříšky.

     

Program: Dental prevention „Čisté zoubky“

Ve čtvrtek 21. 9. do mateřské školy za dětmi zavítala Linda Sharabati studentka 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy s preventivním programem zaměřeným na čisté zoubky. Děti si vyslechly pohádku O popleteném zoubku a společně vše správně vyřešily. V rámci programu se uskutečnil i nácvik správného čištění zubů. Hlavně pro děti, ale i pro učitelky to byl prožitkový a poučný program.

   

První den ve školce ve školním roce 2023/24

Prázdniny rychle utekly a už zase začínáme. Někdo šel do školky po prázdninách do známých prostorů a za známými tvářemi a někdo šel do mateřské školy poprvé. Lhali bychom, kdybychom říkali, že nikdo nebrečel. Po rodičích je vždy smutno. Ale všechny děti to zvládly dobře. Pláč nepřerostl v neutichající křik. Po týdnu ve školce  se už zabíhá pevný režim a na dětských tvářích je vidět úsměv a radost ze zvládnutého. Všem přejeme jen příjemné, nezapomenutelné zážitky.

     

ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Návštěva Hasičského sboru v Golčově Jeníkově

Ve čtvrtek a pátek 22. 6. a 23. 6. 2023 děti z naší mateřinky navštívily hasičkou stanici v Golčově Jeníkově. Seznámily se s aktivitami, které hasiči vykonávají. Pan Miroslav Málek – jeníkovský hasič měl pro nás připravenou ukázku hasičských aut s odborným výkladem. Děti měly možnost posadit se do hasičského auta, vyzkoušet si některé hasičské pomůcky a oblečení. Největším zážitkem ale bylo vyzkoušet si stříkat vodou.

     

Rozloučení s předškoláky

Ve čtvrtek 22. 6. 2023 se konalo na školní zahradě slavnostní rozloučení s předškolními dětmi. Děti rodičům předvedly, co vše umí, zvládnou a že jsou zralé jít do školy. Slavnostní odpoledne začalo básničkou Rozloučení se školkou, poté následovaly tanečky a skoro na závěr předškoláci dostali pamětní listy, omalovánky a kšiltovky.  Úplnou tečkou bylo společné opékání.

Dětem i rodičům přejeme hodně krásných chvil se svými dětmi.

       

Školková olympiáda

Ve čtvrtek 15. 6. 2023 probíhala ve školce celý den Školková olympiáda. Děti se seznámily s olympijskou a českou vlajkou a sportovní zápolení začalo poslechem české hymny. Dopoledne si děti užily spoustu legrace a zábavy při sportech se svými kamarády. Odpoledne se k dětem přidali i rodiče a společně plnili netradiční sportovní disciplíny. Počasí nám přálo a všichni odcházeli domů s úsměvem na tváři.

             

Projekt „Hurá do školy“

V pondělí 12. 6. byli předškoláci v rámci celoročního projektu „Hurá do školy“ naposledy na návštěvě v základní škole. Žáci ze 3. třídy pro ně připravili krásné divadelní představení – moderně pojatá pohádka „Červená Karkulka“. Pohádka se všem velmi líbila a děkujeme za herecké výkony. Poté jsme navštívili sportovní halu, kde si děti mohly vyzkoušet různé sportovní disciplíny. Děkujeme žákům a učitelům ze ZŠ GJ za spolupráci v tomto projektu.

   

Návštěva Městské policie Havlíčkův Brod v mateřské škole

V pondělí 5. 6. 2023 přijely k nám do mateřské školy dvě policistky z Havlíčkova Brodu. Děti si formou hry procvičily, jak se chovat na přechodu pro chodce, jak se zachovat při setkání s cizím psem, co dělat, když najdeme nebezpečné věci (injekční, …). Také nás seznámily s tím, co musí obsahovat výstroj každého policisty. Všechny děti si domů odnesly reflexní nálepku a omalovánku a do každé třídy jsme dostali pexeso, pracovní sešity a reflexní vestu.

     

Projekt: Pojďme si hrát na indiány

Lid indiánský chytrý jest a jeho bojovníci chrabří jsou …

Velký bůh Mannitou i nám bledým tvářím umožnil stát se na pár dnů indiány, poznat jejich žití, naučit se dovednostem, získat nové schopnosti a při všech činnostech jsme respektovali indiánské sedmero.  Poslední indiánský den se naše početné kmeny setkaly na posvátném místě (školní zahrada). Na tomto místě se všichni indiáni pozdravili, tak jaksepatří po indiánsku, v kruhu, jež symbolizuje věčný život. Básnili o indiánské rodině a plnili indiánskou zkoušku v čele se svými náčelnicemi. Zkouška byla složena ze 4 úkolů: lov bizonů, hledání magických kamenů, zdolávání překážek a stopování. Úspěch ve zkouškách přinesl statečným indiánům peříčka moci, síly, odvahy či statečnosti. Nakonec jsme, my indiáni, oslavili úspěšný den indiánským kmenovým tancem za zvuku bubnů.

         

Sportovní dopoledne

Sportovní dopoledne se odehrálo na fotbalovém hřišti. Všechny děti z mateřské školy sportování bavilo! Kopalo se do míče, házelo se míčem, zkoušela se síla v přetlačování, rychlost a mrštnost při nošení vody, různé honičky. Za výkon děti obdržely třídní diplom a sladkosti. Děkujeme fotbalovému oddílu.

            

MDD v mateřské škole

Dne 1. 6. 2023 jsme v mateřské škole oslavili Den dětí. Pro děti jsme přichystali karneval. Navštívila nás Sněhurka, Karkulka, čaroděj i hasiči s policií a spousta dalších zajímavých pohádkových postav. Karneval jsme zahájili promenádou masek. Děti si zahrály legrační pohybové hry: Stronzo, Lepidlo,… Na závěr se dočkaly diplomu za účast a zdravého překvapení. Pro každou třídu byl připravený ovocný talíř, který si děti společně snědly.

         

Výlet do westernového městečka

V rámci společného tématu „indiánský týden“ jsme celá MŠ navštívili dne 22. 5. 2023 westernové městečko STONETOWN. Počasí nám přálo, sluníčko hřálo od samého rána. Autobus nám zastavil na okraji lesa, následně jsme pokračovali procházkou, kdy jsme po několika minutách spatřili vstupní bránu městečka, kde nás ihned velice mile přivítali. Následovala svačinka a poté jsme se přesunuli na prohlídku, kde jsme mohli vidět např. kostel, vězení, banku, obchůdek a jiné. Děti si vyzkoušely ruční výrobu papíru, hod podkovou, chytání rybiček, rýžování zlata a nakonec si vyrobily svoji vlastní indiánskou čelenku. Městečko jsme opouštěli s krásným pocitem, že jsme viděli zase něco nového a s úsměvem na tváři.

           

Dřevěné divadlo – „O vytrvalém princi“

S klasickou pohádkou O vytrvalém princi k nám 11. 5. 2023 přijel pan Jan Hrubec. Potřeboval k tomu loutky – marionety, velkou dřevěnou knihu a mapu. Veselá pohádka, v níž se princ vydal zachránit svou princeznu od zlého čaroděje, pobavila malé i velké diváky.

    

Den matek v mateřské škole

Svátek všech maminek a babiček jsme slavili celá mateřská škola společně na školní zahradě 11. 5. 2023 odpoledne. Pro maminky a babičky bylo připraveno hrací a odpočinkové odpoledne se zastavením na masáži zad, masáži chodidel, ve výtvarném a rukodělném ateliéru a nechyběla ani čajovna. Děti své maminky a babičky na všech zastaveních doprovázely a vše si náležitě společně užily. Velké překvapení na maminky a babičky ještě čekalo při odchodu domů, kdy si společně s dětmi našly překvapení – ozdobený květináč s vypěstovanou květinou. Maminky i babičky odcházely spokojeny domů s překvapením, portrétem a tulipánem a děti s velkým prožitkem. Ještě jednou přejeme všem maminkám a babičkám vše nejlepší.

               

Návštěva u babiček

K blížícímu se Dni matek, který letos vychází na 14. května, jsme za celou mateřskou školu s třídou U Berušek navštívili Dům s pečovatelskou službou v Golčově Jeníkově. Tam na nás čekaly usměvavé babičky, kterým děti předaly přáníčka, přednesly básničky a zazpívaly písničky. Některé písničky si s dětmi babičky zanotovaly a z toho jsme měli velikou radost. Děkujeme všem přítomným za krásnou atmosféru a přejeme maminkám, babičkám vše nejlepší.

   

Máme rádi zvířata

Cílem celoškolkového projektu bylo formovat u dětí kladný vztah ke zvířatům a předat jim zábavnou formou informace o zvířatech nejen hospodářských, domácích, ale i volně žijících. Děti se dozvěděly, co je důležité vědět o zvířatech žijících u nás. Rádi bychom poděkovali rodičům, že se zapojili do projektu spoluvyráběním zvířátek a vznikla pestrá výstavka zvířat, se kterými se můžeme setkat na louce a na poli, ve vodě a na statku.

         

Divadelní představení v mateřské škole

V pondělí 24. 4. 2023 k nám do mateřské školy zavítalo divadlo s pohádkou „Nádherné úterý“ od Daisy Mrázkové. Bylo to divadlo v moderním stylu s netradičními kulisami a pěknou hudbou. Nakonec měly děti i možnost nakouknout i do zákulisí.

   

Návštěva Záchranné stanice Pavlov

V dubnu jsme v rámci společného tématu celé mateřské školy navštívili zvířátka v Záchranné stanici Pavlov. Děti si zde rozšířily své zkušenosti a znalosti zejména v oblasti ochrany zvířat. Na vlastní oči viděly handicap u zvířat, jak je třeba se o zvířata starat, jak být trpělivým, starostlivým. Nakrmily lišáka, pozorovaly vydry, opatrně procházely u sedícího orla na vajíčkách, vyslechly si, jak jsou zvířata věrná. Pohladily si sovu pálenou, naučily se hladit netopýry. Bylo toho opravdu hodně. Návštěva byla velmi obohacující a přálo nám i počasí. Děkujeme zaměstnancům za krásné dopoledne a rodičům za spolupráci s přípravou na výlet.

            

Jarní vyrábění

Ve středu 22. 3. 2023 odpoledne jsme v mateřské škole společně s dětmi a rodiči vítali jaro „Jarním vyráběním“. A jak to probíhalo? Vyrábělo se ve všech třídách, ale v každé něco jiného. Ve třídě U Žabiček se vyráběl zápich. U Berušek se skládal květinový vějíř na pověšení. U Kuřátek hnízdo s ptáčky na pověšení a ve třídě U Motýlků se vyráběla rozkvetlá travička. Rodiče s dětmi mohli vyrábět, v jaké třídě chtěli a také ve všech. Výrobky se vyráběly vždy dva, protože jeden výrobek zdobí mateřskou školu a druhý si odnesly děti domů. Vládla zde veselá, jarní a výtvarná nálada. Jsme rádi, že jste přišli, protože bez Vás by to nešlo.

         

Návštěva hasičů v mateřské škole

V pátek 17. 3. 2023 se předškolní děti těšily na návštěvu hasičů z Havlíčkova Brodu. Ti do mateřské školy přijeli před desátou hodinou dopoledne. S dětmi si povídali o jejich práci a o zážitcích z terénu. Pro děti měli hasiči připravené hry spojené s hasičskou tématikou a otázky k různým situacím, které se děti snažily vyřešit. Každá hra či situace a její zvládnutí bylo spojeno s drobnou odměnou. Na závěr si děti mohly vyzkoušet helmy, masky a prohlédnout hasičskou výstroj. Děkujeme hasičům za jejich návštěvu, která děti poučila, a udělala jim velkou radost.

         

„Zápis nanečisto“

Blíží se zápis do 1. třídy, a to nezadržitelně. Aby se předškoláci neobávali zápisu do 1. třídy, připravili jsme v mateřské škole pro ně „Zápis nanečisto“. Budoucí prvňáčci si přišli do mateřské školy vyzkoušet, co je čeká u zápisu. Domů si děti odnášely dobrý pocit ze zvládnutého a drobnou odměnu. Dětem přejeme, aby se jim u skutečného zápisu líbilo a do 1. třídy se těšily.

       

Divadelní představení v mateřské škole

V pátek 3. 3. 2023 za dětmi do školky přijelo Maňáskové divadlo Šternberk se třemi známými pohádkami: Hrnečku vař, O zlaté rybce a O Smolíčkovi. Pohádky byly krátké, ale pro děti velmi poutavé, proložené krásnými písničkami. Dětem se velmi líbily a na konci herce odměnily velkým potleskem.

   

Vánoční nadílka v mateřské škole

Společně celá školka jsme v pondělí 19. 12. 2022 dopoledne čekali na Ježíška, který opravdu přišel a dětem nadělil pod stromeček dárky. Ježíška jsme neviděli, ale nadělil dětem hračky jak do školky, tak i domů. Za ty hračky, které si děti mohly odnést domů a udělaly jim velikou radost, děkujeme kolektivu z Potravin pod radnicí. Ve školce jsme si vánoční nadílku prožili příjemně, vánočně, vesele a hlavně všichni společně a budeme se těšit zase za rok.

   

Vánoční návštěva v domě s pečovatelskou službou

V pátek 16. 12. 2022 přišli předškoláci z Mateřské školy Golčův Jeníkov zpříjemnit předvánoční čas babičkám a dědečkům z Domova s pečovatelskou službou v Golčově Jeníkově. Děti ukázaly, co již umí, a dokonce jsme si všichni dohromady zazpívali známé vánoční koledy. Na konec děti předaly vyrobená přáníčka s přáním krásných Vánoc. Odměnou dětem byl velký potlesk a sladká odměna. Děkujeme za spolupráci domovu s pečovatelskou službou a jsme rádi, že děti z mateřské školy mohou potěšit svou přítomností právě babičky a dědečky.

 

Šubískovo vánoční putování

Ve čtvrtek 8. 12. za námi do školky přijelo Divadýlko MRAK s loutkovým vánočním příběhem. Hlavní hrdina skřítek Šubísek se v příběhu setkává s pekelnými mocnostmi, které se ho pokouší potrestat a odnést do pekla za jeho skopičiny. Šubísek je ale mazaný a čerti jsou na něho krátcí. Při svém putování Šubísek potkává také anděla Gábinka. S andělem poznává opravdové poselství Vánoc. Příběh tvořily 3 pohádky a každá přinesla dětem ponaučení. Děti byly do příběhu zapojeny a na chvíli se staly hudebníky. Vánoční koledy vykouzlily příjemnou atmosféru.

   

Návštěva Mikuláše

V pondělí 5. 12. přišel do mateřské školy za dětmi osobně Mikuláš. Pozdravil se se všemi dětmi, které za básničku nebo písničku pro Mikuláše a za hezké chování obdaroval. Slíbil, že když příští rok budou ve školce zase tak slušné děti, že se přijde na ně zase podívat.

     

Svatomartinské putování

Měsíc listopad jsme zahájili ,,Svatým Martinem“. Děti se seznámily s příběhem Sv. Martina a se svatomartinskými tradicemi – vyráběly koně papírové, dřevěné, zatloukaly podkůvky, jako správní kováři, běhaly dostihy a nechyběla ani svatomartinská husa. Stihli jsme toho opravdu dost a téma jsme si moc užili. Na úplný závěr nás čekal lampionový průvod ke školce, kde jsme si všichni zazpívali krásnou písničku ,,Už Martin na bílém koni“, rodiče se mohli v krásně nasvíceném altánku podívat na výrobky dětí a děti ochutnat perníkové koníky, které si samy upekly. A jaké by to byly slavnosti bez Sv. Martina a bílého koně. I toho jsme se dočkali, tentokrát nepřivezl sníh, ale vzácné poselství plné dobré vůle a svatomartinské rohlíčky. Děkujeme všem rodičům, sv. Martinovi, koníkům – ze stáje Ocean Wind za krásnou atmosféru, kterou vytvořili.

     

Divadelní představení Tygřík Péťa

V pondělí 17. 10. 2022 do mateřské školy přijelo divadlo s pohádkou Tygřík Péťa. Pohádka byla o tygříkovi Péťovi, který měl ze všeho strach. Jeho maminka pozvala na pomoc jeho bratrance, aby ho odnaučili se bát. Vše dopadlo spíše naopak a tygřík Péťa odešel z domova. Jeho maminka steskem onemocněla. Hned, jak se to Péťa o mamince dozvěděl, vydal se na cestu domů, aby mamince opatřil léky. Cesta domů byla velice obtížná a tím se vlastně stal tygřík Péťa nebojácným.

   

První dny ve školce…

Jaké byly? Ve školce bylo veselo. Stále se něco dělo a slziček bylo maličko. Ve třídě U Žabiček se vítaly loňské i nové děti po prázdninové době básničkou o žabce a velká radost byla z nové úpravy třídy. U Berušek se sešly většinou děti, které do školky již chodily a děti, které přišly do školky poprvé, se zapojily s úsměvem i když občas slzička ukápla. Ve třídě U Motýlků loňské děti přivítaly nové kamarády s radostí a hned je zapojily do hry. Zvládly si i společně zacvičit. U Kuřátek se loňské i nové děti zapojily do činností převážně s úsměvem, pozdravily se s písničkou a nejvíce se těšily na zahrádku. Ve všech třídách se seznámily děti s ranním pozdravem, někde se slavily i narozeniny, někde se hledalo místo na hračku, protože děti zapomněly, kde hračka ležela a někde se děti potřebovaly ještě trochu pomazlit s učitelkami. Před námi je do června dlouhá doba, ale budeme se snažit, si to ve školce patřičně užít.

       

ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Rozloučení s předškoláky

Každým rokem koncem června se ve školce loučíme s nejstaršími dětmi, které v září nastoupí do prvních tříd základní školy. Ve čtvrtek 23.6.2022 tak nastal čas slavnostního rozloučení na školní zahradě, a také čas pasovat děti na školáky. Po slavnostním nástupu děti ze tříd U Motýlků, U Kuřátek a U Berušek jednotlivě ukázaly, co dovedou: zarecitovaly, zazpívaly a zahrály na jednoduché hudební nástroje, zatančily, ukázaly, jak se umí pozdravit a dát hlavy dohromady a také, jak se projet vláčkem do země Fantazie. Společně pak vystoupení zakončily pohybovým ztvárněním písně od M. Jaroše – „Do školy sa těším“ a posledním zamáváním školce. Devětadvacet dětí bylo postupně slavnostně pasováno na školáky a obdarováno paní učitelkami pamětními listy, omalovánkami a barevnými kšiltovkami s logem naší mateřské školy a vlastním jménem. I přes vysoké teploty, proběhla tato akce velmi příjemně. Oficiální část programu byla uzavřena bohatým rautem, na němž nechyběly slané i sladké dobroty či obložené talíře zeleninou a ovocem. Tímto moc děkujeme rodičům i prarodičům za precizní přípravu. Během ochutnávek děti mohly využít školní zahrady k dovádění, hraní, tančení a rodiče k posezení a klidnému popovídání si. My pevně věříme, že na tento den budou všichni přítomní rádi vzpomínat. Našim budoucím školákům přejeme vše nejlepší a hodně úspěchů ve školním životě.

        

Sportovní dopoledne

Fotbalový klub Golčův Jeníkov pro mateřskou školu uspořádal Sportovní dopoledne. Sportování se uskutečnilo 15. 6. 2022 na fotbalovém hřišti, kde na děti čekalo 5 stanovišť s pohybovými aktivitami. Házení, přetlačování a posilování, hry na honěnou, kopání na cíl, kličkování s přelézáním. Rozdělili jsme se do pěti družstev a sportovali a sportovali a sportovali. Nechyběla sladká odměna a diplom. Dětem se sportovní dopoledne velmi líbilo. Děkujeme panu Šveřepovi za příjemnou akci na fotbalovém hřišti a určitě se těšíme na příště.

      

Hrajeme si celý den – akce pro rodiče

Odpoledne 14. 6. nás čekala akce „Hrajeme si celý den“, která byla připravena pro rodiče s dětmi. Na všechny čekalo odpoledne plné legrace a her. Děti s rodiči „závodili“ v plnění lahve vodou, prali a věšeli prádlo, zdolávali slalom s kolečkem a kočárkem. A protože jsme nezapomněli ani na tatínky a jejich svátek, připravili jsme pro ně „masážní salon“, kde děti tatínky pořádně namasírovaly. Věříme, že se všem akce líbila a společně si ji užili.

               

Hrajeme si celý den

Projektový den s názvem „Hrajeme si celý den“ se uskutečnil 14. 6. na školní zahradě. Počasí nám přálo a tak si děti užily dopoledne plné her, sportování a vyrábění. Děti překonávaly překážkovou dráhu, vyráběly zubní kartáček, plnily sklenici vodou a dokonce i tancovaly. Nakonec na děti čekalo hledání pokladu, který byl ukrytý v pískovišti. Den se vydařil a děti si dopoledne užily.

     

Pohádka O Šípkové Růžence

Kdo by neznal pohádku O Šípkové Růžence? Děti z mateřské školy si Šípkovou Růženku 8. 6. 2022 připomněly díky loutkovému představení, s kterým do mateřské školy zavítala Jarmila Vlčková. Dětem se pohádka velmi líbila a končila velkým potleskem.

      

Oslava MDD

Když mají děti svátek, to je v mateřské škole vždy velká oslava. Tentokrát se slavilo 31. 5. 2022. Již od rána byly děti natěšené, co je v průběhu dopoledne čeká. Programem bylo cestování po světě formou stanovišť, kde děti plnily různé úkoly: Kongo – bubnování, Panama – tanec indiánů, Austrálie – skákání „klokanů“ v pytlích, Itálie – zdobení pizzy, Japonsko – cvičení jógy „pozdrav slunci“, rituál pití čaje a opisování pozdravu „AHOJ“ v japonštině. V České republice bylo cestování zakončeno slavnostním obědem na zahradě mateřské školy. Nakonec každá škola dostala veliký dárek, kde děti našly spoustu sladkostí. Oslava se vydařila, děti byly spokojené a příjemně unavené.

            

Společné téma mateřské školy „Včeličky“

V mateřské škole od 23. 5. do 3. 6. 2022 proběhlo společné téma „Včeličky“. Cílem tohoto projektu bylo děti seznámit se životem včel. Děti nejen získaly vědomosti o včelách, ale zahrály si spoustu pohybových, smyslových, didaktických, hudebních her ze života včel. Hodně se také na toto téma vyrábělo a malovalo. Děti se také naučily přírodu pozorovat a chránit. Do projektu se ochotně zapojili i rodiče, kteří pomohli s výrobou včeličky do společného úlu. Milým zakončením byl dopolední výlet do Včelího světa v Hulicích. Všichni jsme si návštěvu ve Včelím světě užili a přivezli jsme si nejen plno zážitků, ale i vlastnoručně vyrobenou svíčku.

       

Sportujeme v regionech

V pátek 20. 5. v rámci projektu „Sportujeme v regionech“ jsme se dočkali druhé návštěvy trenérů. Do naší školky zavítal tentokrát trenér Michal. Na školní zahradě si děti (převážně z Motýlků a Kuřátek) užily super dopoledne plné pohybových her. Od trenéra jsme mimo jiné dostali i dárek – Desatero sportovního rozvoje dítěte a dobroty od Emco cereálie.
Dětem se sportovní dopoledne líbilo a již teď se těší na další setkání. Sportu zdar!

     

Hurá do školy

V úterý 10. a v pátek 13. května navštívili předškolní děti již podruhé základní školu, respektive novou sportovní halu. Čekali tam na ně osmáci, kteří si pro budoucí prvňáky připravili sportovní dopoledne. Děti podbíhali lano, trefovaly se do branky, prolézaly tunelem, překonávaly překážky, hrály s osmáky spoustu her. Setkání se vydařilo, dětem se sportování moc líbilo a odcházely s úsměvem na rtech.

   

Divadlo „O kouzelném zvonu“

Ve středu 11. 5. 2022 nás navštívil Jan Hrubec se svým dřevěným divadlem s vyklápěcími kulisami a mnoha překrásnými loutkami-marionetami. Příběh, který nám vyprávěl, byl O kouzelném zvonu, jenž vznikne za pomoci kouzelníka Trikáji a řemeslníka Dajana. Zvon se dostane do rukou lupiče, a tak se snaží dostat ho nazpět. Musí však podniknout mnoho dobrodružných výprav a prokázat velkou odvahu. Zvláštností představení je použití speciálních kouřových i zvukových efektů.

   

Hurá do školy – projekt na seznámení předškoláků se základní školou

V pátek 29. 4. se uskutečnila první návštěva v základní škole druhé půlky předškolních dětí. Covidová situace nám před Vánocemi dovolila pouze první návštěvu, která se týkala poloviny předškoláků. V pátek děti ve škole třídily věci, které do školní tašky patří a které nepatří, vyráběly tužku z papíru a seznámily se s družinou, a to vše ve spolupráci osmáků. Ještě domlouváme jeden termín, který se ponese ve sportovním duchu. Dětem se ve škole líbilo.

 

Jarní vycházka

V úterý 26. 4. jsme si společně užili jarní vycházku do obory. Pro děti, rodiče i prarodiče byla v lese připravena stanoviště s různými úkoly (chůze naslepo mezi stromy, hod na cíl, obkreslování kůry, překážková dráha, hmatová cvičení, hledání obrázků s lesními zvířaty). Také jsme si mohli přečíst zajímavosti o lese a některých zvířatech. Všichni došli po značkách do cíle a děti dostaly zaslouženou odměnu v podobě medaile a sladkostí. Zkrátka prima odpoledne.

          

Pohádka „Jaro s čápem“

Ve středu 6. 4. naši školku navštívilo maňáskové divadlo Úsměv s pohádkou „Jaro s čápem“.  Pohádka byla plná veselých a rytmických písniček. Kytičky začínají kvést a ptáčkové se vrací z teplých krajin domů. Vše už volá Jaro.  Pan Čáp přilétá, jako první. Zdravěnka i Kubík ho jdou rychle pozdravit. Něco jsem Vám přinesl. Děti dostanou od pana Čápa vzácná semínka. Dědeček je vyseje na zahrádce, ale do rána se semínka ztratí. Postarala se o to vrána Mariána. Stihne vše dát do pořádku? Dědeček nic pozná? Ano, Mariána stihne svoji chybu napravit a nikdo nic nepozná. Pohádka se dětem moc líbila.

 

Předplavecký výcvik

Od 3. 2. 2022 přihlášené děti ze třídy U Berušek a U Kuřátek absolvovaly 10 lekcí v plaveckém bazénu v Havlíčkově Brodě. Děti se seznámily s prostředím a s pravidly bezpečného pohybu ve sprchách a u bazénu. Překonaly strach z ponoření, nacvičovaly správnou práci horních i dolních končetin, splývání s deskou i bez ní, skoky do vody a samozřejmě nechyběly ani zábavné vodní hry. Děti chodily plavat rády a z toho máme velkou radost i my. Domů si za účast odnesly Mokré vysvědčení.

   

Čtení do ouška

Cílem projektu bylo, aby v dnešní počítačové době děti na knížky nezapomínaly, aby si uvědomovaly význam knih a měly povědomí o úsilí, které předchází jejich vzniku. Chceme u dětí podporovat zájem o čtené a mluvené slovo, seznámit je s některými českými pohádkami, dokázat se delší dobu soustředit, rozeznat rozdíl mezi dobrem a zlem, pohádku nebo příběh převyprávět, zdramatizovat, vyjádřit hudebně, pohybově i výtvarně. A březen, který je měsícem knihy, byl k tomu jako stvořený. Z dětí se na krátkou chvíli stali malíři a za pomoci paní učitelek vytvořily krásné ilustrované knihy.

             

Pohádka „Ferda Mravenec“

V úterý 8. 3. naši školku navštívilo hudební divadélko Trsátko s pohádkou plnou písniček, krásných loutek a rekvizit. Pohádka s názvem „Ferda Mravenec“ byla plná dobrodružství pracovitého hrdiny s puntíkovaným šátkem a jeho přátel na motivy knížek Ondřeje Sekory. V příběhu si Ferda například zapřáhl do kočáru pana Hlemýždě, ochočil si lučního koníka, nešťastně se zamiloval, a nakonec jen taktak unikl nespravedlivému výprasku. Není třeba představovat další hrdiny příběhu – určitě všichni znáte popletu a chlubílka Brouka Pytlíka či proradnou krásnou Berušku. Děti byly vtaženy do děje, společně si zazpívaly s pohádkovými hrdiny a celou pohádku si náramně užily.

 

„Škola nanečisto“

Tato akce byla určena pro předškolní děti a jejich rodiče. Předškoláci měli možnost si vyzkoušet v mateřské škole nanečisto zápis do 1. třídy. Měli možnost si ověřit své dovednosti, vědomosti, schopnosti. Činnosti se týkaly oblastí: grafomotorika, schopnost vyjadřovat se a správně vyslovovat, orientace v prostoru, znalost geometrických tvarů a barev, zrakové vnímání atd. Všechny děti, které se „Školy nanečisto“ zúčastnily, se snažily ukázat, co umí a dovedou. Rodiče jim byli oporou v roli pozorovatelů. Věříme, že si přítomní tento den příjemně užili a případné obavy se rozptýlily.

 

Projekt „SPORTUJEME V REGIONECH“

Tak už i naše školka se zapojila do projektu s názvem „SPORTUJEME V REGIONECH“. Cílem tohoto projektu je budování pozitivního vztahu ke sportu prostřednictvím hravých a prožitkových cvičení, projekt podporuje pohybový rozvoj předškolních dětí a přispívá ke zvyšování jejich fyzické zdatnosti.

Nás (konkrétně třídu U berušek) ve středu 26. 1. navštívilo trenérské duo Honza a Ondra a s nimi dorazil i maskot Opičák Max. A bez něj by to určitě nešlo, protože děti při cvičení podporuje. Trenéři fungovali jako sehraný tým, vzájemně se doplňovali. Dětem připravili bezmála dvouhodinový hravý trénink, díky kterému děti získaly opravdový sportovní prožitek. Vyzkoušely si například hru na zvířátka, chytání myší – barevných míčků, zahrály si na lovce pokladů nebo probíhaly laserovou překážkovou dráhou.

I naše školka, jako už mnoho dalších školek zapojených do tohoto projektu, byla obohacena nejen o ukázkový trénink a spoustu zážitků, ale také o kvalitní sportovní vybavení, o osobní zaškolení v oblasti metodiky a o celoroční podporu ze strany trenérů. Pro inspiraci nám byl předán zásobníček her a dvě samolepky jako symbol zapojení do projektu, jehož partnerem je sdružení sportovních svazů České republiky.

Bylo to super. SPORTU ZDAR!

 

Loutkové představení Dobrodružství skřítka Šubíska

Představení nám divadlo Mrak zahrálo 19. 1. 2022 a byly to tři příběhy se skřítkem Šubískem.

První dobrodružství zažije skřítek Šubísek u lakomého sedláka. V sadu, kde dozrává ovoce se zčistajasna zjevuje strašidlo. Šubísek, který sad hlídá, nakonec zjistí za vydatné pomoci dětí pravdu o strašidle a odhalí podvodníka sedláka, který se za strašidlo vydával, aby nemusel za hlídání sadu platit.

Na svých toulkách světem se Šubísek dostane do království, kde se pokusí zachránit princeznu Bambulku před nenajedeným a roztahovačným drakem. Svým důvtipem, statečností a chytrostí to nakonec dokáže.

A jak dopadne setkání s čertem? Zůstane Šubísek v pekle přikládat pod kotli? Samozřejmě, že ne! Nakonec vše dobře dopadne a Šubísek se vrátí na svoji louku.

Děti byly nenásilnou formou vtaženy do děje a všechny příběhy se jim velmi líbily.

 

Mikulášská nadílka

V pátek 3. 12. 2021 se do mateřské školy přišel na děti podívat Mikuláš. Děti se na jeho příchod připravovaly celý týden. Vyráběly Mikuláše, čerty i andílky. Učily se básničky a písničky, aby je mohly přednést Mikulášovi. Děti dostaly od Mikuláše balíčky s dobrotami a slíbil jim, že se na ně přijde podívat zase za rok.

         

Předplavecký výcvik

V pondělí 15. 11. 2021 byli přihlášení předškoláci na posledním desátém plavání v bazénu v Havlíčkově Brodě. Letos některé děti jely jen párkrát, kvůli velké nemocnosti, ale i přes to si to užily. Domů si odnášely „Mokré vysvědčení“ a nové zkušenosti i dovednosti.

 

„Uspávání broučků“

Pro děti z celé mateřské školy jsme naplánovali na první polovinu listopadu téma „Uspávání broučků“. Původně toto téma mělo být zakončeno společnou akcí pro rodiče a děti, která se měla uskutečnit 11. 11. v podvečer jako lampionový průvod s názvem „Uspávání broučků“ a opravdu jsme chtěli Vámi doma vyrobené broučky uspat. Z důvodů velkého nárůstu onemocnění Covid-19 byla akce zrušena. Broučky z kamínků děti nakonec uspaly bez rodičů ve svých třídách 11. 11. dopoledne. Uložily je do krásných postýlek, které až do jara budeme společně opatrovat ve vestibulu mateřské školy. S příchodem jara je probudíme. Aby se broučkům dobře usínalo, děti jim zatancovaly taneček Brouček a beruška, přednesly uspávanku a poslaly pusinku na dobrou noc.

   

Pohádka „Dvanáct měsíčků“

Tak se jmenovalo loutkové představení, s kterým za dětmi do mateřské školy přijela paní Bílková 8. 11. 2021. Pohádka byla plná písniček a výstižné hudby doplněné světelnými efekty. Základem děje bylo vítězství dobra nad zlem, a tak to má být. Pohádka se dětem líbila.

 

Projekt „S PÍSNIČKOU…“

„S písničkou…“ – třídenní projekt společný pro celou MŠ, který připravila třída „U Berušek“, s prvky METODY DOBRÉHO STARTU (Touto metodou se rozvíjí sluchové a zrakové vnímání, prostorová orientace, rytmus, řeč a grafomotorika. Nosným prvkem je lidová písnička). Každá třída si mohla vybrat ze dvou lidových písní buď „Pec nám spadla“, nebo „Běží liška k Táboru“. O vybrané písni si následně povídali, rozebírali text, seznamovali se s novými slovy. Píseň spojili s pohybem, rytmus písně vytleskávali a upevňovali si jej pomocí jednoduchých nástrojů (např. ozvučná dřívka) a rytmických polštářků. Tímto bychom rády poděkovaly rodičům za pořízení/ušití polštářků. Dále děti pracovaly s grafickým vzorem, který udával rytmus písně, a procvičovaly grafomotoriku. Výsledkem bylo spojení rytmu, pohybu a zpěvu. 1. 10.  se konalo společné setkání všech tříd na školní zahradě, kde jsme si obě písničky užili hned dvakrát. Nejprve jsme vlastní zpěv každé písně spojili s rytmizací na tělo, a poté jsme přidali motivovaný pohyb k reprodukované písni. Nebyla opomenuta ani společenská složka – krásné společné přivítání a veselé rozloučení, to vše v kruhu, ruku v ruce. Všechny děti se zapojily s nadšením a odcházely s veselou náladou.

      

ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Vánoce aneb cesta do Betléma

Touto loutkovou pohádkou, která přijela 8. prosince za námi do školky, jsme si všichni zpříjemnili předvánoční čas. Děti se v pohádce dozvěděly o Josefovi a Marii a o narození Ježíška. V biblickém příběhu se tedy představili postavy kladné i záporné, čili Josef, Marie, anděl, čert, král Herodes, tři králové a pastýři a děti s nimi prožívaly chvíle napjaté i úsměvné. Dětem se příběh líbil.

 

Mikulášská nadílka

V pátek 4. 12. 2020 se do mateřské školy přišel na děti podívat Mikuláš. Děti se na jeho příchod připravovaly celý týden. Vyráběly Mikuláše, čerty i andílky. Učily se básničky a písničky, aby je mohly přednést v pátek Mikulášovi. Od Mikuláše děti dostaly dobroty a slíbil jim, že se na ně přijde podívat zase za rok.

 

Projekt: Den stromů aneb tajemství lesa

Mezinárodní den stromů se váže k 20.10. V mateřské škole jsme tento den oslavili celoškolkovým projektem „Den stromů aneb tajemství lesa“, který začal 12.10. a končil 20.10. Cílem projektu bylo rozvíjet u dětí kladný vztah k přírodě a její ochraně, seznámit děti s některými stromy a keři, rozeznat strom jehličnatý od listnatého a připomenout si důležitost stromů pro náš život a životní prostředí.

   

Kouzelná slovíčka otvírají srdíčka

Aby nám ve školce a hlavně ve třídách bylo hezky, zařadili jsme v září projekt společný pro celou školku s názvem „Kouzelná slovíčka otvírají srdíčka“. Projekt byl zaměřený na seznámení se základními pravidly společenského chování a vytváření přátelského prostředí nejen v kolektivu mateřské školy. Jako motivace posloužil příběh „Proč maminka Adámka nechce!“ a básničky i písničky o slušném chování či kouzelných slovíčkách, doplněné činnostmi, pohybovými aktivitami a rozhovory na dané téma. Zakončením projektu bylo: „Láry, fáry, třesky, plesky, ať je nám tu spolu hezky…. 😊.“

   

Září v mateřské škole

1. září 2020 – den, jenž se stal pro spoustu dětí jedním velkým životním mezníkem – přišly poprvé do školky – nové pocity, nové zážitky. Každé dítě je ale jiné a zvládá tento krok k vlastní samostatnosti odlišně. Pro některé děti je pobyt ve školce od začátku každodenní zábavou, pro jiné to může být až několikatýdenní zvykání s pláčem.

     

ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

Předplavecký výcvik v Havlíčkově Brodě

Od ledna 2020 probíhá opět předplavecký výcvik pro přihlášené předškoláky. Děti se seznamují s vodou, překonávají z ní strach. Zkouší splývat, potápět se a další dovednosti patřící k plavání. Nechybí ani příležitost si ve vodě zadovádět.

 

„Škola nanečisto“

Tato akce byla určena pro předškolní děti a jejich rodiče a proběhla 17. 2. 2020. Předškoláci měli možnost si vyzkoušet v mateřské škole nanečisto zápis do 1. třídy. Měli možnost si ověřit své dovednosti, vědomosti, schopnosti. Rodiče byli přítomni, ale pouze jako pozorovatelé.

     

Pohádka Zdravé zuby

V únoru nás navštívilo loutkové divadlo Úsměv s příběhem „ Zdravé zuby“. Děti se poučily, jak důležité je správně pečovat o své zuby a zároveň překonat strach z návštěvy zubaře.

   

„Hurá do školy“

Koncem ledna se uskutečnilo další setkání předškoláků se školáky v základní škole. Děti z MŠ se velmi těšily na aktivity, které pro ně žáci ze základní školy připravují a připravili. Setkání proběhlo příjemně a děti si odnesly i malý dárek ze školy domů.

 

Vánoční nadílka

Velké překvapení čekalo na děti z mateřské školy v úterý 17. 12. Celá školka se slavnostně sešla dopoledne v Beruškách a po vánočních koledách a písničkách a tanečcích a vánočních hrách jsme všichni šli za zvoněním zvonečku. Došli jsme až ke stromečku s dárky.

„Děkujeme Ježíšku.“

           

Vánoční pohádky v naší školce

Ve všech třídách si děti v adventním čase připravovaly vánoční příběh, vánoční pohádku, kterou předvedly, zahrály rodičům. U Motýlků se hrál Vánoční příběh 10. 12. Děti v příběhu nastínily důležité momenty v adventním čase. V Žabičkách se 11. 12. hrála pohádka Boudo, budko s ochutnávkou perníčků. Berušky pro rodiče na 12. 12. připravily pohádku Sněhulák a vánoční přání. Děti ze Sluníček zahrály 16. 12. pohádku Jak koťátko zapomnělo mňoukat aneb Vánoce na dvorečku. Vánoční pohádky, příběhy se vydařily a líbily se rodičům i dětem. Vánoční očekávání jsme si ve školce takto zkrátily a budeme se těšit na příští adventní období a na vánoční vyrábění.

             

Vánoce s rolničkou

Hudební divadlo Trsátko nás 9. prosince provedlo předvánočním časem od začátku adventu až do Tří králů. Děti si společně s účinkujícími zazpívaly spoustu vánočních koled a písní a připomněly si mnoho tradic, které se pojí k nejkrásnějšímu období v roce. Program se dětem velmi líbil a na jeho konci odměnily hudebníky bouřlivým potleskem.

 

Bezpečnost v dopravě

S dopravně-preventivním programem pro předškoláky přijela 3. 12. 2019 asistentka z BESIPU do naší MŠ. Děti si povídaly o chování se při jízdě na kole, na odrážedlech. Proč je důležitá helma, reflexní prvky a proč je důležité se připoutat v autě. Hrou si nacvičily přecházení přechodu pro chodce se semaforem, roztřídily dopravní prostředky podle toho, kde se pohybují. Ukázaly si důležitá telefonní čísla a na rozloučenou dostaly dárky. Omalovánky si odnesly domů a s pracovním sešitem budou pracovat v MŠ.

     

Mikuláš

Na děti z Mateřské školy v Golčově Jeníkově Mikuláš nezapomněl ani letos! Přišel za nimi v pátek 6. 12. 2019. Navštívil všechny třídy a všude se ptal na dodržování slušného chování a někde si i s dětmi zatancoval. Dětem přinesl balíčky samých dobrot. Rozloučil se slovy, že se těší zase za rok a že bude rád, když nebude muset s sebou brát čerty, protože čerti chodí na zlobílky.

     

Předplavecký výcvik

Předškoláci z Berušek a Sluníček vyrazily poprvé 4. 9. na plavecký výcvik do Havlíčkova Brodu. Plavecký výcvik obsahoval 10 lekcí. Pod vedením paní instruktorky a pomocí her, cvičení a používání aqua pomůcek se děti seznamovaly se základy plavání. Bylo vidět a někdy i slyšet, že pohyb ve vodě přináší dětem radost – byly jak ,, kachny“. 13. 11. byl kurz úspěšně zakončen, děti obdržely diplomy, které si hrdě odnášely domů. A už teď se těší na další kurz, který je čeká ve škole.

       

Světlušky

Lampionový průvod se letos uskutečnil pod názvem Světlušky. Opravdu už byla veliká tma a průvod plný světýlek dětí a dospělých s „opradovými světluškami“ se vydal kolem mateřské školy. Ještě že měl každý svoje světýlko. Nevíme, nevíme, jestli by v pořádku všichni došli na světluškový raut, který byl přichystaný pro všechny účastníky průvodu na školní zahrádce. Po náročné cestě si každý zasloužil něco dobrého na zub a plno dobrot osvětlovalo spoustu světýlek. Tečkou za vším byla odvaha si sáhnout pro bonbón do krabice plné „zvláštních věcí“. Děkujeme ještě jednou všem rodičům, kteří pomohli s rautem, a děkujeme všem, kteří přišli, protože bez Vás by lampionový průvod nebyl opravdu lampionový.

     

Podzimní jarmark

Děti z Mateřské školy Golčův Jeníkov vyráběly výrobky na Podzimní jarmark, který se konal 26. 10. 2019 na jeníkovském náměstí.

  

Divadlo „Naše rodina“

Ve čtvrtek 24. 10. 2019 MŠ navštívilo divadlo Úsměv s pohádkou „Naše rodina“. Příběh byl zaměřen na život v současné rodině, kdy rodiče jsou pracovně vytíženi a děti tráví volný čas samy. Přesto, že se děti snažily rodičům pomáhat, jejich pozornost si stále nezískávaly. Myslely si, že je rodiče nemají rádi. Došlo to až tak daleko, že odešly z domova k babičce. Příběh končí šťastně. Babička vnoučatům vysvětlila, že rodiče je mají rádi i přes tu spoustu práce a rodiče si vzali ponaučení, že je velmi důležité trávit více času společně jako rodina.

 

„Hurá do školy“

Tento projekt je určený pro řádné předškoláky a umožní dětem se blíže seznámit se základní školou. Určitě pak lépe proběhne adaptace na 1. třídu. Setkání budou čtyři.
První setkání dětí z MŠ se žáky 8. třídy ZŠ GJ pod vedením paní učitelky Šidákové proběhlo 11. 10. a 18. 10. Děti měly možnost se seznámit s prostory ZŠ a školáci jim pomáhali s výrobou papírové hračky, kterou si odnesly domů. Návštěva v ZŠ se dětem velice líbila.

     

Jablíčko

Projekt, který pro celou školku připravila třída Berušek. Cílem projektu bylo vzbudit v dětech zájem o poznávání nových věcí, dovědět se, proč je toto ovoce pro naše zdraví důležité. Děti se seznámily s pohádkou „O jabloňce“ a spousta činností souvisela právě s tímto příběhem. Jablíčka se kreslila, malovala, modelovala, děti je počítaly, hrály si na sadaře, zpívaly a tancovaly. Celý projekt jsme zakončili společným setkáním na školní zahradě, kde každá třída zarecitovala básničku o jablíčku, společně jsme si zatancovali mazurku a každá třída se pochlubila svojí jabloňkou.

         

Kouzelné slůvko

„Kouzelné slůvko“, tak se jmenovala pohádka, kterou nám přijelo divadlo Úsměv zahrát ve čtvrtek 26. září do školky. Nadarmo se neříká, že „kouzelná slovíčka otvírají srdíčka“. Přesvědčil se o tom i Kubíček, který při návštěvě babičky na kouzelná slůvka úplně zapomněl. Naštěstí všechno dobře dopadlo a Kubík si nakonec na kouzelná slovíčka vzpomněl.

  

Projekt „Slušňáci“

V období 29. 9. – 4. 10. 2019 probíhal v celé MŠ projekt „Slušňáci“. Děti si pomocí her, písniček, básniček, různých příběhů a situací upevňovaly pravidla slušného chování. V tuto dobu tedy bylo slušné chování v každé třídě zvlášť pečlivě hodnoceno a rozebíráno. Vyvrcholením projektu se stalo setkání všech tříd, které si své chování hodnotily. V kladném případě dostala třída diplom „Slušného chování“ a v záporném se musela ještě týden učit svoje chyby napravovat. Nakonec se to všem povedlo a všechny třídy mají diplom „Slušného chování“ na svých dveřích. Ale pozor!!! Diplom může kdykoliv zmizet.

       

První den ve školce ve školním roce 2019/20

Prázdniny rychle utekly a už zase začínáme. Někdo šel do školky po prázdninách do známých prostorů a za známými tvářemi a někdo šel do mateřské školy poprvé. Lhali bychom, kdybychom říkali, že nikdo nebrečel. Brečel, ale všechny děti to zvládly dobře. Pláč nepřerostl v neutichající křik. Po dvou týdnech ve školce už se zabíhá pevný režim a na dětských tvářích je vidět úsměv a ne strach a obavy z něčeho nového. Všem přejeme jen příjemné, nezapomenutelné zážitky.

            

ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

Rozloučení s předškoláky

V pondělí 24. 6. 2019 se Mateřská škola Golčův Jeníkov rozloučila s předškoláky. Akce probíhala na školní zahradě v odpoledních hodinách. Děti z mateřské školy pod vedením učitelek pro rodiče připravily pásmo básniček, písniček a tanečků, které pojednávaly o životě od narození až po školní věk. Svým vystoupením všem ukázaly, že již nejsou děti, ale školáci. Děti sklidily velký potlesk. Domů si odnesly pamětní list, slavnostní prožitek a zazvoněním na zvoneček zahájily další etapu svého života a to etapu školních let. Předškolákům přejeme hodně štěstí, hezkých chvil ve škole i v životě.

             

„S bubnem kolem světa“

Ve středu 26. 6. 2019 si přijel Petr z Prahy s dětmi zabubnovat. Děti si od něho půjčily po jednom bubnu, zasedly do kroužku a začal program „S bubnem kolem světa“. Děti se dozvěděly, z čeho je buben vyroben a jak se na něj bubnuje. Pak už začala zábava: africké tance, zpěv eskymáků, indiánské bubnování apod. Děti si s nadšením vše vyzkoušely a dokonce si s bubnem zazpívaly českou písničku „Prší, prší“. Program se všem líbil.

     

Pohádkový les

Předposlední týden v červnu si paní učitelky pro děti připravily „Pohádkový les“. Děti se zde mohly těšit na pohádkové postavy, které nejen poznávaly, ale dokonce s nimi plnily různé úkoly. Na začátku jejich cesty je přivítala princezna s indiánkou. Včelím medvídkům pomáhaly naplnit soudek medem, překonávaly strach prolézáním jeskyně u Jezinek, zkoušely své dovednosti s Patem a Matem a u Macha a Šebestové svedly boj s bacily. I přesto, že nám počasí vůbec nepřálo, se akce vydařila a všichni si po splnění úkolů odnášeli sladkou odměnu domů.

   

Den otců

Třetí neděle v červnu patří tatínkům. Ani my ve školce jsme na ně nezapomněli a společně s tatínky jsme jejich svátek oslavili ve čtvrtek 13. 6. na školní zahradě formou her a soutěží, například převážení dřeva v kolečku. Jako překvapení si děti připravily „galerii“ s portréty svých tatínků. Ti pak měli za úkol poznat svůj portrét, který děti nakreslily nebo namalovaly. I díky počasí se akce vydařila a všichni odcházeli s úsměvem na tváři.

        

Celoškolkový výlet do Perníkové chaloupky – 12. 6. 2019

Vydařil se! Dětem se líbil! Výlet děti dobře zvládly a důležitý pro ně byl prožitek! Seznámily se s perníkovým dědečkem. Prošly si černým lesem. Navštívily ježibabu, která jim ukázala létající koště a pečení perníčků. Prohlédly si výstavu perníků. Podívaly se do nebe. Sklouzly se do pekla. Jely autobusem na výlet bez rodičů! Počasí nám přálo. Děkujeme rodičům za spolupráci!

         

Projekt „Hurá do školy“

Závěrečné setkání předškoláků se žáky 8.třídy proběhlo ve středu 5. června. A jelikož bylo krásné počasí, akce se tentokrát konala před základní školou. Děti se střídaly na stanovištích, kde je čekaly nejen pohybové aktivity (např. skákání v pytli, házení míčkem na cíl, skákání panáka, slalomová jízda na koni, shazování kuželek, střelba na branku…), ale také poznávání zvuků a stop zvířat. Za snahu byly děti oceněny zlatou jedlou medailí. Děkujeme za příjemnou spolupráci paní učitelce A. Víškové a žákům 8. ročníku.

 

MDD – svátek všech dětí

V MŠ Golčův Jeníkov se svátek dětí oslavil společným piknikem na školní zahradě, společným zdobením velikého dortu a společnou pohádkou „Zpívající koťata“, kterou děti měly opravdu jako dárek. Nechyběla ani Narozeninová písnička a ani klauni.

     

Pekař Vilém – loutkové představení

Divadlo Úsměv zavítalo 30. 5. 2019 do naší MŠ s pekařskou pohádkou. V pohádce se řešila morální hodnota pomáhání si navzájem. Pekař Vilém vzal do pekárny na výpomoc dvě kamarádky myšky a díky tomu měli s pekařkou na sebe více času. Děti byly vtaženy do děje a do vyřešení dané situace. Pohádka se dětem líbila.

   

Sportovní dopoledne

V pondělí 27. 5. 2019 proběhlo na fotbalovém hřišti v Golčově Jeníkově Sportovní dopoledne pro děti z MŠ Golčův Jeníkov. Šest sportovních stanovišť pro děti připravil pan Šveřepa se svými fotbalovými svěřenci ze ZŠ, kterým touto cestou chceme poděkovat. Dětem se pohybové aktivity velmi líbily. Na závěr se rozdávaly diplomy za aktivní účast.

   

Společný zážitek mateřinky a základní školy z 20. 5. 2019

Děti z mateřské školy byly pozvány Divadelním kroužkem ze Základní školy Golčův Jeníkov na pohádku Dva tovaryši. Potlesk nebral konce. Pohádka se velice líbila, nesla v sobě ponaučení, že bohatství není to nejdůležitější v životě. Děkujeme všem hercům a také paní učitelkám Haně Klepačové, Haně Čihákové a Jitce Šindelářové, které kroužek vedou, za krásnou pohádku a příjemně strávené dopoledne. Rádi se budeme těšit na příště.

   

Návštěva v pečovatelském domě

Předškoláci ze třídy Berušek 10. 5. 2019 potěšili v Pečovatelském domě v Golčově Jeníkově všechny babičky a dědečky básničkami, tanečky, písničkami a malým dárkem. Společně oslavili svátek matek. Bylo to příjemné setkání nejmladší a starší generace.

 

Den Země (23. – 26. 4. 2019)

Den Země je název ekologického projektu připraveného třídou Motýlků. Během projektu jsme rozvíjeli prostřednictvím různých činností kladný vztah k prostředí, ve kterém žijeme, a vedli jsme děti ke třídění odpadu. Na zahradě jsme Den Země oslavili úklidem. Jednotlivé třídy měly za úkol dle své barvy sbírat příslušný druh odpadu do pytlů (Sluníčka – žlutá – plast, Žabičky – zelená – sklo, Motýlci – modrá – papír, Berušky – červená – elektroodpad). Na závěr zazněla oslavná píseň „Chválím tě Země má“, po níž někteří z nás vyslovili konkrétní přání Zemi.

   

Den otevřených dveří

V úterý 16. 4. 2019 jsme mateřskou školu otevřeli pro veřejnost. Kdo chtěl, mohl se přijít podívat do plného provozu mateřské školy. Tedy: pohrát si ve třídách i na školní zahradě, MŠ si prohlédnout, vyzvednout si formuláře k zápisu do MŠ pro školní rok 2019/20. Většinou přišli rodiče s dětmi, které budou dávat žádost o přijetí. Celý den probíhal pohodově a my jsme velice rádi, že jste se na nás přišli podívat a nahlédli pod pokličku života v jeníkovské mateřské škole.

              

Domku, domku, domečku

11. dubna navštívilo naši školku divadélko Trsátko s hudební pohádkou „Domku, domku, domečku“. Pohádka vyprávěla příběh o domečku, do kterého se postupně nastěhovaly hračky, které děti vyhodily jenom proto, že byly rozbité. Herci dokázali děti vtáhnout do děje a společně si zazpívali písničky. Pohádka se dětem líbila.

        

Čtení do ouška

Březen je měsíc knihy, proto jsme si ho připomněli společným tématem „Čtení do ouška“. Cílem tématu bylo děti seznámit s některými českými pohádkami, podporovat zájem o čtené a mluvené slovo. Dokázat se delší dobu soustředit, rozeznat rozdíl mezi dobrem a zlem, pohádku převyprávět, zdramatizovat, vyjádřit hudebně, pohybově a také výtvarně, což se jim velmi povedlo a děti vytvořily krásná pohádková leporela a knížky. V rámci tématu jsme navštívili Městskou knihovnu, kde děti získaly mnoho zajímavých informací. Věříme, že si děti téma náležitě užily a odnesly si spoustu hezkých zážitků.

     

Předplavecký výcvik předškoláků

Do bazénu v Havlíčkově Brodě jezdily pouze přihlášené děti. Jednalo se o 10 lekcí, při kterých se děti s vodou seznamovaly a získávaly základní dovednosti týkající se plavání. S vodou se nakonec všichni skamarádili a nebáli se na klouzačku ani do hloubky. Na poslední lekci děti dostaly plavecké vysvědčení.

            

„Hurá do školy“

Tento projekt je určen pro řádné předškoláky. 27. 3. 2019 proběhla již třetí návštěva předškolních dětí v základní škole. Tentokrát děti pracovaly s interaktivní tabulí, navštívily školní jídelnu a určovaly, co do školy patří/nepatří. Celou dobu se dětem věnovali žáci 8. tř. pod vedením p. uč. Víškové. Čtvrté setkání bude poslední.

     

Vítání jara!

Na první jarní den jsme společně s rodiči přivítali jaro a to pěší túrou k lipové aleji. Společně jsme pozdravili sluníčko a poslali spát zimní královnu. Akce se vydařila. Pěší túra byla dlouhá, ale nikoho nohy nebolely, protože v cíli všichni tancovali s jarní vílou, opekli si buřty a odcházeli domů s úsměvem na tváři. Děkujeme počasí, že bylo slunečné!!!

            

Pyžámkový týden

Týden od 11. 3. – 15. 3. byl v naší MŠ trochu zvláštní. Děti si přinesly do školky pyžamko a svého oblíbeného hajánka. Ne na odpočívání po obědě, ale na týden, který byl nazván PYŽÁMKOVÝ. Celý týden se děti učily oblékat, svlékat, skládat svoje pyžámka. Relaxovaly na svých hajáncích a také plnily různé úkoly. Třeba zdobily noční košilku, skládaly večerníčkovou čepici, vytvářely noční oblohu apod. Vyvrcholením byl pátek, kdy byl Pyžámkový karneval. Děti si na tento den vyrobily penízek a tím zaplatily vstupné. Tancovalo se samozřejmě v pyžamkách. Na některé písničky měly děti nacvičený pohyb a při dalších třeba pinkaly do balónků nebo chytaly bublinky z bublifuku. Hlavně si to řádně užívaly. Celý týden se vydařil a děti si odnesly spoustu pěkných zážitků.

                 

„Škola nanečisto“

Víte, co vaše dítě potřebuje umět a znát? Díky akci „Škola nanečisto“, která se uskutečnila ve čtvrtek 21. 2. 2019, si děti už třetím rokem mohly vyzkoušet, co vše by jako budoucí předškoláci měly zvládat. Ve třídě Sluníček a Motýlků byly pro ně připraveny úkoly na základě aktuálních požadavků u zápisu do 1. ročníku základní školy. Zjišťována byla grafomotorická úroveň, schopnost vyjadřovat se a správně vyslovovat, orientace v prostoru, znalost geometrických tvarů a barev, zrakové vnímání atd. Všechny děti, které se „Školy nanečisto“ zúčastnily, se snažily ukázat, co umí a dovedou. Rodiče jim byli oporou v roli pozorovatelů. Věříme, že si přítomní tento den příjemně užili a případné obavy se rozptýlily.

           

Předplavecký výcvik předškoláků

Ve vodě se dětem líbí! Tento kurz je pouze pro přihlášené předškoláky.

      

Perníková chaloupka

V pondělí 18. 2. jsme zhlédli známou klasickou pohádku o Jeníčkovi, Mařence, perníkové chaloupce a ježibabě s lopatou na kolečkách v podání divadla Úsměv. Pohádka byla doplněna oblíbenými dětskými písničkami a popěvky jako např. Starý medvěd vzdychá, Zajíček v své jamce, Kolo, kolo mlýnský, Uvíjíme věneček atd. Dětem se pohádka líbila a společně si s vystupujícími i zazpívaly.

  

Vzdělávací program „ Zdravotník“

Vzdělávací program „ZDRAVOTNÍK“ zábavnou formou seznámil děti s poskytováním první pomoci. Dozvěděly se tak celou řadu důležitých informací, např. jak se zachovat při konkrétních úrazech a jak přivolat pomoc. S pomocí plyšového kamaráda si děti vyzkoušely ošetřit rány.

     

Šikovné ručičky aneb řemesel se nebojíme

Společné téma pro celou školku připravila třída Sluníček. Cílem tématu bylo seznámit děti s některými staročeskými řemesly a profesemi. Seznámit je s prací dříve a dnes, porovnat nejen pracovní postupy, ale i vybavení, pomůcky a také náročnost jednotlivých řemesel. Naučit se správně určit a pojmenovat jednotlivá řemesla a znát jejich prospěšnost. Ukázat, s čím vším si umí ručičky dětí poradit, že umí nejen kreslit, malovat, modelovat, stavět a stříhat, ale že umí i pohladit a kamarádovi pomoci.

        

Pohádka „Volejte 155, doktor je tu hned“

21. 1. 2019 do školky zavítalo Divadlo Úsměv s představením „Volejte 155, doktor je tu hned“. Děti pozorně pohádku sledovaly a s napětím čekaly, jak to dopadne s pejskem, který si popletl lentilky s léky a usnul. Zapletený příběh se líbil. Pohádka byla pro děti výchovná.

     

Vánoční pohádka

Zpříjemnit poslední den roku 2018 ve školce nám přijelo naše oblíbené Divadlo Úsměv se svou maňáskovou Vánoční pohádkou o cukrářce Barborce, která pekla to nejlepší vánoční cukroví široko daleko. Příběh byl plný melodických zimních písní a koled. Představení se opět stalo jedinečným zážitkem, jenž v nás probudil tu správnou vánoční náladu.

  

Návštěva Pečovatelského domu

Jako každým rokem i letos se naše nejstarší děti vydaly potěšit babičky a dědečky v Pečovatelském domě. A jelikož zbývalo jen pár dní do Štědrého dnu, bylo jejich vystoupení zcela Vánoční. Děti předaly nejen kousek ze sama sebe, ale také vlastnoručně vyrobená vánoční přáníčka. Za to vše byly odměněny tím nejkrásnějším – úsměvem a srdečným potleskem. Toto milé setkání nás všechny zahřálo na duších. Děkujeme Pečovatelskému domu za spolupráci a příjemnou atmosféru a těšíme se opět na jaře.

Vánoční nadílka

„Každým rokem nakonec přijde měsíc prosinec. Přinese nám stromeček, pod stromeček dáreček.“ Tak se to říká v jedné básničce a v naší školce se to přesně tak stalo! V úterý 18. prosince zazvonil zvoneček a všechny děti se šly podívat ke stromečku, pod kterým bylo spoustu dárků.

Vánoční tvoření s rodiči

V týdnu od 10. 12. – 14. 12. se v naší školce uskutečnilo VÁNOČNÍ TVOŘENÍ S RODIČI. Děti měly pro rodiče připravenou besídku, kde ukázaly písničky, básničky a rituály, zkrátka všechno, co už umí. Následovalo samotné tvoření, kde byla důležitá hlavně vzájemná spolupráce. V každé třídě se vyrábělo něco jiného, ale téma bylo stejné – VÁNOCE. V žabičkách vyráběli papírové hvězdy, v motýlcích vánoční ozdobu, ve sluníčkách zdobili jablka a citrón a v beruškách betlém a vánoční ozdoby. Rodiče také mohli ochutnat připravené vánoční cukroví. Všichni si společné setkání velmi užili a odcházeli domů s úsměvem.

        

Navštívil nás Mikuláš

Mikuláš zavítal do naší MŠ ve středu 5. prosince. Od samého rána byla mateřská škola plná nedočkavých a natěšených dětských tváří. Každá třída si připravila několik básniček nebo písniček. Mikuláš nepřišel s prázdnou a každému z dětí přinesl sladkou odměnu. Nakonec se s ním děti vyfotily a s úsměvem na tváři se rozloučily.

        

Kašpárek a staré pověsti české

Ve čtvrtek 22. listopadu přijel do školky pan Bílek s divadelním představením „Kašpárek a staré pověsti české“. Děti se seznámily s praotcem Čechem, Krokem a jeho dcerami, dozvěděly se o Bivojovi a jeho statečnosti, poznaly kněžnu Libuši a Přemysla Oráče. Celé představení provázel kašpárek. Pohádka se dětem líbila.

Lampionový průvod „Dýňová světýlka“

Lampionový průvod „Dýňová světýlka“ se uskutečnil ve čtvrtek 8. 11. 2018 navečer. Děti s rodiči se sešli před MŠ. V první části bylo „Strašidlácké dovádění ve třídách“ jako: prolézání pavučinou, krmení bubáka, trefování se do strašidýlek, dýňové vaření v kotlíku, lovení příšerek ve sklenicích jen pro odvážné. V druhé části se „už za tmy“ šlo s lampiony průvodem kolem synagogy. Na závěr všechny účastníky přivítaly na školní zahradě krásně rozsvícená světýlka, dýně a lampičky a na děti čekali lízátkoví bubáci. Děkujeme rodičům za dýně a lampičky. Děkujeme Pipkům z Dýňového světa za dýně, panu Mazurkovi za sladkosti a panu Dvořákovi za razítka. Věříme, že domů odcházeli děti i rodiče s příjemným prožitkem.

     

Projekt „Kaštánek a Žaloudek“

Celá MŠ si hrála s přírodou v týdnu od 22. do 26. 10. 2018 pod názvem Kaštánek a Žaloudek. Během tohoto projektu se děti seznamovaly se stromy, s plody stromů, učily se stromy pojmenovat, rozlišit listnatý strom od jehličnatého, poznat náš národní strom, hledaly stromy v okolí školky, počítaly plody, přiřazovaly, třídily,… Při těchto aktivitách využívaly i různé výtvarné techniky. Do zakončení projektu byli zapojeni i rodiče, kteří s dětmi vyráběli kamaráda Kaštánka.

     

Hurá do školy

Ve středu 31. 10. se předškoláci vypravili na první návštěvu do místní ZŠ. Hned při příchodu je čekalo hezké uvítání žáky 8. třídy pod vedením A. Víškové. Předškoláci si vyzkoušeli spolupráci se staršími dětmi při připravené pracovní činnosti a následně si po skupinkách prošli prostory ZŠ. Předškolákům se návštěva školy velmi líbila – už se těší na další návštěvu.

     

100. výročí založení republiky – 28. 10. 2018

I děti z Mateřské školy měly v tento den napilno. V dopoledních hodinách předškoláci spolu s pí. učitelkami zasadili na počest výročí lípu č. 9, kterou také náležitě ozdobili střapečky v barvách trikolory. Od této pocty je neodradilo ani nepříznivé počasí.
Děti ze Sluníček se také účastnily slavnostního odhalení pamětní desky na náměstí (od 16 hod.). Při této příležitosti si mohli návštěvníci poslechnout jejich krátké kulturní vystoupení.

                 

Rytmická show

Ve středu 17. 10. dopoledne v MŠ proběhl zábavný interaktivní pořad. Děti slyšely známé písničky z pohádek, aktivně se zapojovaly po celou dobu pořadu. Zpívaly, tleskaly, tančily a vůbec nechtěly, aby byl konec.

     

Král Kavalír

Čtyři dny (24. – 27. 9.) společného tématu s názvem Král Kavalír připravila pro celou školku třída Motýlků. Proč název „Král Kavalír“? Král Kavalír byl zdvořilý šlechtic, věděl, jak se chovat, co je to čestnost, zdvořilost, laskavost, vlídnost a galantnost – jako by tato slova do dnešní doby již nepatřila.
Cílem tématu bylo zaměřit se na chování a citové vztahy, postupné vytváření a upevňování schopností, jak se chovat ve skupině a jak zacházet s konflikty, rozlišovat, co je správné a nesprávné, a vést děti k vědomému zklidnění. Pokoušeli jsme se pomoci dětem hledat, pátrat, všímat si, samostatně přemýšlet a nebýt lhostejní.
Společným zakončením tématu byla šipkovaná – hledání ztracených kouzelných slovíček. Na cestách jsme našli všechna. Bohužel jsme zjistili, že ne všechny děti je umí používat. Proto si Řád slušného chování domů všichni neodnesli, tedy prozatím. My věříme, že to, co se nepodařilo teď, může se podařit při dalším pokusu, protože chybami se člověk učí. Důležitá je motivace a podpora k zodpovědnému chování a dodržování pravidel.

              

Září 2018 v mateřské škole…

Adaptační období děti, rodiče, paní učitelky zvládli rychle a dobře. Všechny děti se snažily začlenit se do nového kolektivu, dodržovat správné chování. Většina dětí již do mateřské školy chodila, proto bylo jednodušší si zvyknout na školkový režim po velkých prázdninách. Během září se děti zorientovaly v mateřské škole, poznaly navzájem svá jména a značky, dovedly si společně pohrát. Děti se velice rychle naučily ranní pozdrav, třídní básničky. Celé září nám přálo počasí. Využili jsme maximálně školní zahrádku pro řízené i spontánní činnosti. Máme před sebou ještě 9 měsíců, ale jestli to bude utíkat tak rychle jako září, budeme mít za chvíli červen.

        

Maxipes Fík

Maxipes Fík navštívil první týden v září děti v mateřské škole. Přivítal se se všemi dětmi a přinesl jim lízátka. MŠ děkuje organizátorům za tuto akci. Dětem se Fík líbil.

              

ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

Den dětí

V pátek 1. 6. 2018 jsme netradičně slavili Svátek dětí. Děti do každé třídy dostaly mapu světa a zahrály si na cestovatele. Během dopoledne plnily úkoly typické pro danou zemi… v Asii nabíraly hůlkami nudle, v Austrálii si zahrály na klokany, … Po návštěvě všech světadílů dostaly děti medaile v podobě mapy a sladkou odměnu. Všichni jsme si to společně hezky užili.

  

Návštěva u Aničky

Na pohádku „Návštěva u Aničky“ jsme se vydali 29. 5. do ZŠ. Připravili ji pro nás žáci z divadelního kroužku. Pohádka se nám velmi líbila. Těšíme se na další.

      

Hurá do školy

Budoucí předškoláci se byli podívat naposledy jako děti z MŠ ve škole. Byla to už čtvrtá a poslední návštěva. Tentokrát si i vyzkoušeli jaké to je v jídelně. Děkujeme paní učitelce Šidákové a dětem z 8. třídy za hezky připravený projekt Hurá do školy.

        

Sportovní den

Sportovní den připravil pro školku Fotbalový klub z Golčova Jeníkova pod vedením pana Šveřepy. Na fotbalovém hřišti na děti čekalo 5 stanovišť s pohybovými aktivitami. Rozdělili jsme se do pěti družstev a sportovali a sportovali a sportovali. Nechyběla sladká odměna a diplom. Dětem se sportovní dopoledne velmi líbilo. Děkujeme panu Šveřepovi za příjemnou akci na fotbalovém hřišti a určitě se těšíme na příště.

  

„Kutil Tim“

Projekt s názvem „Kutil Tim“ probíhal v celé školce začátkem června. Děti měly možnost vyrábět ve třídě u pracovních stolů s různým materiálem. Na školní zahradě měly možnost pracovat s opravdovým nářadím v „dílně“, která vznikla v altánku. V dílně děti pracovaly se dřevem, klacíky,…. a vzniklo mnoho krásných a nápaditých výrobků. Závěrem celého projektu byla „Zkouška zručnosti“. Zkoušelo se zaťukávání hřebíků, šroubování, rychlost a zručnost. Všechny děti vše zvládly a dostaly medaile!

     

Bubnování

V celé školce se 6. 6. 2018 bubnovalo. Přálo nám hezké počasí, proto se mohlo bubnovat venku. Děti si domů odnesly příjemný zážitek.

  

Výlet do ZOO Jihlava

V květnu se celá školka vydala na výlet do ZOO Jihlava za zvířátky. Počasí nám nepřálo, ale i tak jsme si zvířátek užili dost. Sice v pláštěnkách a mokrých botách, ale bylo to fajn.

     

Barevné království

Se záměrem u dětí procvičit základní a doplňkové barvy, rozvíjet tvořivost, fantazii, podílet se na společném výsledku a vést k plnému prožitku vznikl společný projekt pro celou školku „Barevné království“. Ve středu 2. 5. roznesl posel královské pergameny a od toho okamžiku se každá třída proměnila na barevné panství – panství zelené, červené, žluté a modré. Úkolem tříd bylo vytvořit společný erb, na kterém bude převládat jejich barva a setkat se na královském turnaji oděni v barvě panství. Turnaj byl zahájen ve čtvrtek na školní zahradě. Počasí nám přálo, takže si děti užily všechny čtyři stanoviště, kde lepily řetězy, strefovaly se barevnými míčky do příslušných nádob, vyzkoušely si experimentální malbu a třídily barevná PET víčka do sklenic. Turnaj byl ukončen hledáním pokladu dle indicií. V pátek jsme společně práce vystavili ve vestibulu MŠ, kde se děti také mohly na okamžik stát princeznou Barvínou a Černým rytířem.

         

Návštěva dětí v Pečovatelském domě v Golčově Jeníkově

Nejstarší děti z mateřské školy 11. května došly potěšit všechny obyvatele pečovatelského domu s přáníčkem a s pásmem básniček a písniček ke Dni matek. Setkání proběhlo v příjemné atmosféře. Děkujeme pečovatelskému domu za spolupráci.

Zápis do MŠ a Den otevřených dveří

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2018/2019 probíhal v první polovině května. Rodiče, děti, veřejnost si mohli mateřskou školu prohlédnout, pohrát si v ní, protože probíhal v době zápisu i Den otevřených dveří. Hodně byla využita možnost si ve školce pohrát a tak přikládáme několik fotografií z těchto dnů.

  

Návštěva hasičů v mateřské škole

V dubnu MŠ navštívili hasiči z Havlíčkova Brodu s preventivním programem týkajícím se požární ochrany. Této akce se zúčastnily pouze předškolní děti. Děti se zájmem poslouchaly, odpovídaly, hrály si i vyzkoušely některé pomůcky záchranářů. Děkujeme za spolupráci.

  

Den matek v mateřské škole

Ve čtvrtek 10. 5. 2018 jsme se odpoledne sešli na školní zahradě, abychom oslavili společně s maminkami Den matek. Děti potěšily maminky básničkou, písničkou. Obdarovaly je papírovou pampeliškou. Na závěr si všichni zatancovali mazurku. Poté se děti společně s maminkami vydaly na připravená stanoviště, kde si společně užily spousty legrace.

           

Předplavecký výcvik

Stejně jako v několika minulých letech, tak i letos se přihlášení předškoláci zúčastnili předplaveckého výcviku v Havlíčkově Brodě. Výcvik probíhal od 30. 1. do 10. 4. 2018. Do Havlíčkova Brodu jsme jezdili autobusem, společně s dětmi z třetích tříd ZŠ. Děti se pod vedením pana plavčíka formou různých her seznámily s plaveckými styly, některým se dokonce podařilo uplavat několik metrů ve velkém bazénu. Odměnou pro všechny děti byly diplomy, které si odnesly z poslední lekce.

  

Pohádka Sůl nad zlato

Ve čtvrtek 22. 3. 2018 do MŠ zavítal pan Bílek s loutkovým divadlem. Připravil si pro děti pohádku Sůl nad zlato. Pro děti byla pohádka již známá, ale loutkové postavy vzbudily u dětí zájem a s napětím sledovaly, jestli pohádka skončí tak, jak ji znají z vyprávění a z knížek. Pohádka se líbila.

  

Společný projekt celé školky „ Voda vodička“

Letos jsme s dětmi oslavili Den vody společným týdenním projektem „ Voda, vodička“. Děti se seznamovaly s koloběhem vody v přírodě, s její důležitostí pro život, s rozdíly mezi řekou, potokem, rybníkem… Vyprávěly si o vodě na naší planetě. Objevovaly život mořských, sladkovodních živočichů. Dozvěděly se též jak chránit přírodu a vodní zdroje. Děti také vodu a život kolem ní malovaly, kreslily, vyráběly, zpívaly, tancovaly a naučily se básničky. Vyvrcholením tohoto týdne byl karneval. Děti měly masky patřičné k tématu – takže celá školka se proměnila ve „vodní říši“ plnou rybek, žabiček, čápů, vodníků, víl, vody,… Na karneval se mohlo pouze se vstupenkou a s vybarvenou rybičkou na ní. Každá třída si také připravila písničky, skladbu o vodě, na kterou jsme si společně zatancovali. Nechybělo ani foto. Domů si děti odvezly vstupenku a balónek. Dětský úsměv byl odměnou pro nás všechny. Myslím si, že si děti tento týden pěkně užily.

     

Plastožroutí pohádka

V dubnu nás navštívilo divadlo s Plastožroutí pohádkou. Celé představení se neslo v duchu ochrany životního prostředí. Příběh nezbedného Kuby dětem ukázal, jak by se neměly chovat k přírodě. Představení doprovázely veselé písničky, nejrůznější otázky a také důležité informace o třídění, sběru odpadu či nebezpečí, které nám z pohozených odpadků hrozí. Na závěr se děti dozvěděly, že sami mohou pomoci zemi tím, že budou sbírat odpad a nikde v přírodě nebudou nic vyhazovat. Divadlo se dětem líbilo, herci sklidili velký potlesk.

  

Návštěva Městské policie Havlíčkův Brod

Ve čtvrtek 5. 4. 2018 děti v mateřské škole navštívily s preventivním programem policistky města Havlíčkův Brod. Prevence se týkala problematiky setkání se s cizí osobou, s neznámými předměty, se psem, co dělat, když se ztratím, tísňová telefonní čísla. Děti si vše připomněly formou hry. Dostaly také drobné dárky. Akce se všem líbila.

„Hurá do školy“

Předškoláci již potřetí navštívili kamarády ze základní školy. Návštěva se vydařila a všichni z ní měli příjemný pocit. Ještě se uskuteční poslední čtvrté setkání a to bude 18. 5. 2018.

     

Jarní hrátky v MŠ

Letos Jarní hrátky v MŠ proběhly v týdnu 12. 3. – 16. 3. 2018 vždy v odpoledních hodinách. V každé třídě se vyráběly jarní květiny a hmyz, který se s jarem probouzí. Některé výrobky si děti odnesly domů a některé zdobí mateřskou školu. Ve všech třídách vládla příjemná atmosféra. Chtěli bychom poděkovat rodičům, že si udělali na tuto akci čas.

        

„ŠKOLA NANEČISTO“

Dne 22. 2. se v naší školce odpoledne uskutečnila akce „ŠKOLA NANEČISTO“. Děti si mohly vyzkoušet své znalosti a dovednosti potřebné k zápisu do školy. Celá akce probíhala ve třídě Sluníček a Motýlků. Pro děti tu bylo připraveno šest úkolů, které měly splnit. Rodiče byli v roli pozorovatelů a tak bylo na dětech, aby si s úkoly poradily. Po zdolání úkolů čekala na děti malá odměna. S rodiči byl zároveň konzultován úspěch jejich dětí. Myslíme, že se odpoledne vydařilo.

  

Kominíček a štěstí

Navštívilo nás 19. 2. divadlo s pohádkou „Kominíček a štěstí“. Kominíček se snažil najít pro sebe to pravé zaměstnání, které by mu dělalo radost. Do poutavého příběhu byly zapojeny i děti. Celé představení bylo zakončeno hezkou zpívanou písničkou. Děti si příběh velmi užily – herci sklidili velký potlesk.

Vánoční nadílka

Ve čtvrtek 21. prosince nás čekala vánoční nadílka. Děti byly od prvního vkročení do školky jako na trní. Všichni jsme netrpělivě čekali na desátou hodinu dopolední, tj. na začátek vánoční nadílky. Všechny třídy – Berušky, Sluníčka, Motýlci a Žabičky a také zaměstnanci školky se sešli ve třídě Berušek. V předešlých dnech si jednotlivé třídy navzájem zahrály vánoční pohádky, které nacvičily. Sluníčka hrála O jedličce, Motýlci a Berušky zahráli Vánoční příběh o Ježíškovi. A třída Žabiček si nechala své čertovskovánoční hraní právě na čtvrtek 21. 12. Nakonec jsme si společně popřáli krásné Vánoce a zazpívali jsme si koledy Štědrý večer nastal, Pásli ovce valaši a Rolničky. Poslední tóny písničky Rolničky přerušilo zazvonění zvonečku – Ježíšek je tu! Všichni jsme se potichu přesunuli do třídy Žabiček, kde nás čekal krásně nazdobený stromeček a pod ním mnoho dárků. Všichni jsme poděkovali Ježíškovi za jeho štědrost a dárky si rozbalili. Za bohatého Ježíška bychom chtěli také poděkovat rodičům.

  

Divadlo Úsměv přijelo za námi do mateřské školy 20. 12. s Vánoční pohádkou.

V pohádce vystupovali babička a děda, kteří společně se zvířátky z lesa a s dětmi v naší školce oslavili krásné Vánoce. Pohádka dýchla na všechny vánoční rodinnou atmosféru. Děti se zájmem pohádku sledovaly a nadšeně tleskaly.

  

Návštěva v pečovatelském domě

Předškoláci ze třídy Motýlků se vydali 14. 12. 2017 do Pečovatelského domu v Golčově Jeníkově. Ve společenské místnosti je čekali babičky i dědečkové. Děti je přišly potěšit vánočními básničkami a písničkami. Babičky i dědečkové odměnili děti potleskem a úsměvem – nechyběla ani sladká odměna. Po vystoupení děti rozdaly obyvatelům domova vánoční přáníčka.

  

Vánoční pohádka

Chtě nechtě nás před Vánoci vždy čeká ten známý předvánoční shon. My jsme si ho ale zpříjemnili pohádkami, které k Vánocům neodmyslitelně patří. Z našich dětí se stali herci, kteří dokázali, že se ničeho nezaleknou. Hrdě se postavili před rodiče, aby ukázali, co vše dovedou. Besídky zahájily v úterý 12. 12. Žabičky se svými písničkami, básničkami a tanečky, a zažily tu pravou vánoční atmosféru při posezení u čaje. Ve středu 13. 12. pokračovala třída Berušek a Motýlků. Tyto dvě třídy nám přiblížily narození Ježíška. A ve čtvrtek 14. 12. zahrála třída Sluníček pohádku „O jedličce – vánočním stromečku“. Za svoji produkci děti sklidily zasloužený potlesk a pochvalu. Děkujeme rodičům za spolupráci a pomoc s kostýmy – dětem to moc slušelo.

     

Zážitkový stan

V pondělí 11. 12. 2017 se předškoláci zúčastnili akce nazvané Zážitkový stan – Vesmír. Děti zhlédly vzdělávací program, který byl promítaný na strop stanu. Seznámily se s vesmírem, planetami i noční oblohou. Na závěr programu si děti mohly vyzkoušet, jak to vypadá, když planety obíhají okolo Slunce. Program byl velmi poutavý a dětem se moc líbil.

  

Navštívil nás Mikuláš

Mikuláš zavítal do naší MŠ v úterý 5. 12. Od samého rána byla mateřská škola plná nedočkavých a natěšených dětských tváří. Každá třída si připravila několik básniček nebo písniček. Mikuláš nepřišel s prázdnou a každému z dětí přinesl sladkou odměnu. Nakonec se s ním děti vyfotily a s úsměvem na tváři se rozloučily.

        

Příběh kočky Micky

Je název pohádky, kterou jsme zhlédli v mateřské školce 10. 11. 2017. Zvířátka z pohádky dětem ukázala, jak je dobré si navzájem pomáhat a mít kolem sebe kamarády. Děti byly vtaženy do příběhu – společně si zazpívaly písničky v doprovodu kytary. Pohádka byla pěkně výtvarně i hudebně zpracovaná, přinesla dětem radost i mravní ponaučení.

   

Lampionový průvod

Lampionový průvod se uskutečnil ve čtvrtek 9. 11. 2017 navečer. Děti s rodiči se sešli Na Tržišti v Golčově Jeníkově. Z tržiště se všichni vydali na školní zahradu a na cestu si svítili lampiony. Na školní zahradě je přivítala světýlka a slova paní učitelky. Společně jsme si všichni připomněli tradici sv. Martina a společně jsme počkali na první sníh, který opravdu padal! Děkujeme rodičům, že se svými dětmi přišli a věříme, že domů odcházeli děti i rodiče s příjemným prožitkem.

        

Počasí je na draka

Toto společné téma pro celou MŠ připravila třída Sluníček. Týdnem od 30. 10. – 3. 11. prostupoval příběh draka Stydlína. Tento příběh děti motivoval k vlastnoruční výrobě dráčka. Hotovým dráčkům daly jména a využily je ke cvičení. Všechny činnosti byly zaměřeny na téma „Drak“. Vedli jsme děti k uvědomění souvislostí – větrné počasí + pouštění draků. Při realizaci projektu jsme se snažili vtáhnout do dění ve školce i rodiče – společně s dětmi měli za úkol vyrobit mašličku (z čehokoliv) a připevnit ji Drakovi Stydlínovi na ocas. V závěru týdne se naši malí i velcí dráčci proháněli vzduchem na tržišti, kam nás zavedly Stydlínovy fáborky. Po návratu do školky čekalo na děti překvapení v podobě perníčků – jelikož náš kamarád drak pocházel z Pardubic. Vyrobené dráčky si děti odnesly domů jako vzpomínku na společnou drakiádu.

              

Denní projekt Mandaly

Záměrem projektu Mandaly bylo seznámit děti z celé mateřské školy s krásami neživé přírody. V pondělí 9. 10. 2017 se ve třídách loupala kukuřice, oči a ruce poznávaly přírodniny, obdivovaly se barvy neživé přírody. Vyvrcholením dne byla tvorba mandal z přírodnin. Tvořilo se na zahrádce a tvořily všechny děti ve skupinách. Mandaly se povedly a potěšily dětské ruce a hlavně oči všech dětí i dospělých. Tento projekt pro školku připravila třída Motýlků a se sběrem přírodnin pomohli rodiče z této třídy, kterým tímto děkujeme.

        

ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

Rozloučení s předškoláky

Ve čtvrtek 22. 6. 2017 se konalo na školní zahradě slavnostní rozloučení s předškolními dětmi. Děti rodičům předvedly, co vše umí, zvládnou a že jsou zralé jít do školy. Slavnostní odpoledne začalo pásmem básniček, písniček o školním roce, následovalo pasování na školáky a rozdávání pamětních listů. O závěr se postarali rodiče, kteří pro budoucí školáky připravili osvěžující občerstvení.

Dětem i rodičům přejeme hodně krásných chvil se svými dětmi a děkujeme za příjemnou spolupráci.

        

Divadelní pohádka Klaun TůTů

Pohádka byla poučná, dětem se velmi líbila. Děti si na vlastní kůži vyzkoušely, jak se správně a bezpečně chovat v dopravě.

     

Den otců

15. 6. jsme se sešli na školní zahradě, abychom oslavili DEN OTCŮ. Připravili jsme si pro tatínky 4 stanoviště, kde nám tatínkové jenom potvrdili, že je nic nezaskočí a se vším si hravě poradili. Odpoledne jsme si všichni společně užili.

              

„Spanilá jízda“

Každoročně koncem školního roku pořádáme odpolední akci pro děti z MŠ a jejich rodiče. Letos jsme připravili akci s názvem Spanilá jízda. Děti s rodiči se zúčastnili této akce ve vlastnoručně vyrobených dopravních prostředcích. Děkujeme tímto rodičům, za výrobu vozidel. Dopravní prostředky byly opravdu nádherné. Vše začalo prezentací, kde se účastníci jízdy zapsali. Následovala přehlídka vozů po vyznačeném jízdním okruhu. Vše pokračovalo Spanilou jízdou kolem školky. Na závěr se rozdávaly pamětní listy a všichni jsme si na školní zahradě opekli buřty. Počasí bylo chvílemi zamračené, ale nezmokli jsme. Všichni jsme si to pěkně užili.

           

Sportovní den

Sportovní den připravil pro školku Fotbalový klub z Golčova Jeníkova pod vedením pana Šveřepy. Na fotbalovém hřišti na děti čekalo 6 stanovišť s pohybovými aktivitami. Rozdělili jsme se do pěti družstev a sportovali a sportovali a sportovali. Nechyběla ani medaile a diplom. Dětem se sportovní dopoledne velmi líbilo. Děkujeme panu Šveřepovi za příjemnou akci na fotbalovém hřišti a určitě se těšíme na příště.

        

MDD

Jak si užít svátek dětí? „Co třeba na boso! Nesmí chybět dárek, překvapení. Měli bychom dětem připomenout, že mají všechny děti na celém světě 1. 6. svátek.“ Učitelkám probíhalo hlavou. Nápad byl na světě. Už chybělo jen vše připravit a objednat si počasí. Vše se vydařilo a svátek si děti z celé školky náležitě prožily.

              

Výlet

Na školkovém výletě jsme byli v Oboře ve Žlebech 24. 5. 2017. S batůžkem a se svačinou jeli jak předškoláci, tak i ty nejmenší děti ze Žabiček, prostě celá školka. Všichni to zvládli na jedničku. V oboře si děti prohlédly zvířata, ptáky. Také si vyzkoušely držet káně na ruce, střílet s lukem. Na závěr dětem dravci předvedli, jak umí létat a co vše dokáží. Děti byly plné zážitků a odnesly si domů tu zkušenost, že zvládly jet na výlet bez rodičů.

              

„Robot Emil“

Od 15. do 22. května 2017 prostupovalo naší školkou společné téma „Robot Emil“, které pro všechny připravila třída Sluníček. Téma bylo inspirováno stejnojmenným večerníčkem. Děti se prostřednictvím tohoto tématu sblížily se světem techniky: zkoumaly, pozorovaly, objevovaly; díky tomu byla rozvíjena jejich samostatnost, tvořivost, kreativní myšlení, pracovní dovednosti a schopnost kooperace. Každá třída si vyrobila z odpadového materiálu svého robota, kterého pojmenovala a vymyslela, co umí. Vyvrcholením tématu bylo společné setkání všech dětí na školní zahradě, které se uskutečnilo 22. května, shodou okolností slavil svátek Emil. Nejprve všechny třídy absolvovaly čtyři připravená stanoviště. Na prvním stanovišti jsme si vyzkoušeli pokus s reprobednou „Tančící roboti“. Druhé stanoviště bylo věnované šroubování a zatloukání. Měli jsme za úkol najít správnou matičku ke šroubku a zatlouct hřebík, který jsme následně vytahovali kleštěmi. Na třetím stanovišti jsme si zahráli pohybovou hru „Magnety“, spojovali jsme se k sobě různými částmi těla. Čtvrté stanoviště bylo zasvěceno „toaletní architektuře“. Každá třída společnými silami zkonstruovala z roliček od toaletního papíru a špejlí skvostné stavby. Následovalo slavnostní odhalení našich robotů, které bylo však předejito příchodem opravdového robota Emila. Paní učitelka ze Sluníček Emilovi pogratulovala k svátku a děti zarecitovaly básničku. Poté každá třída představila svého robota a jeho dovednosti. Robot Emil si prohlédl své nové „robotí“ kamarády, poděkoval za přání k svátku a dětem za jejich šikovnost a snahu, kterou vložily do všech činností. Na závěr setkání rozdal Emil všem dětem diplomy.

                    

Den matek v pečovatelském domě

Předškoláci z naší školky připravili krátký program pro babičky z Pečovatelského domu v Golčově Jeníkově ke Dni matek. Na besídku se přišli podívat i dědečkové. Děti zazpívaly a zatancovaly a rozdaly dárečky. Děkujeme Pečovatelskému domu za spolupráci.

  

O Smolíčkovi

Náhradní pohádkou za pohádku O Krakonošovi, která měla být v dubnu, byla pohádka O Smolíčkovi a byla až v květnu. Jak všichni víme, Smolíček byl neposeda a neposlucha. Společně s dětmi se podařilo Smolíčka v pohádce naučit správnému chování a nikomu příště neotvírat. Pohádka se dětem líbila.

  

ZUŠ Světlá nad Sázavou

provedla v mateřské škole 6. 4. 2017 v dopoledních hodinách nábor zájemců o výuku v hudebním oboru v ZUŠ. Nábor byl zpestřen koncertem dětí ze ZUŠ.

        

Probouzení broučků – společná akce s rodiči

30. 3. 2017 v 16:15 hod.

Děti v maskách broučků a rodiče se sešli u lípy na školní zahradě. Po přivítání děti zazpívaly i přednesly básničku a odemkly zem klíčem.

Společně jsme všichni prošli ,, Slavnostní, jarní bránou“. Dále nás čekala 4 stanoviště s úkoly:

1)      Kreslení křídami – broučky, motýlky….

2)      Určit správně co patří do skupiny hmyzu, přednést básničku.

3)      Hra na živou a mrtvou vodu.

4)      Skládání broučka, motýlka z pet víček.

Pochvala patří nejen dětem, ale i rodičům, kteří se též s radostí a zájmem zapojili do plnění úkolů. V tu chvíli si odložili starosti a pěkně si to s dětmi užívali. Nechyběl ani společný tanec, před odchodem domů jsme si stačili ještě popovídat, zhodnotit toto příjemné setkání. No a děti (broučci) si zamlsaly, tentokrát to byly bonbony a lízátka.

A co si více přát? Aby se i nadále dařila spolupráce a svět byl plný broučků.

                        

Probouzení broučků – společné téma celé MŠ

Když jsme na podzim společně broučky uspávali, tak jsme si slíbili, že je na jaře zase společně probudíme.

Čas plynul a už nastala ta pravá chvíle na probuzení. Stalo se tak v týdnu od 26. 3. – 31. 3. Celá školka se začala chystat na tuto společnou akci. Všichni jsme plnili spousty úkolů – kreslili, malovali, vyráběli broučky. Učili se písničky, básničky, dávali si hádanky …. a nechyběl ani klíč k otvírání země.

Vyvrcholením bylo společné setkání 30. 3. na školní zahradě. V tento den se děti i p. uč. oblékly do masek ,,Broučků“ – vše mohlo začít. V 10°° hod. jsme se sešli na školní zahradě u lípy, kde byla slavnostní jarní brána, kterou broučci po zazpívání písničky, přednesení básničky a odemknutí země klíčem prošli. Potom jsme se rozdělili a po třídách plnili připravené úkoly.

Děti kreslily křídami na chodník – broučky, motýli…, určovaly co patří – nepatří do skupiny broučků, hmyzu. Hrály hru na živou a mrtvou vodu, skládaly broučky z pet víček.

Všichni jsme s chutí a radostí úkoly splnili. Na závěr tohoto krásného dopoledne jsme si zatancovali. Sladkou tečkou byly rolády – ,,housenky“ od firmy ,, Family“, na kterých jsme si pochutnali. Cukrárně „Family“ děkujeme.

Samozřejmě nechyběla ani foto dokumentace. Počasí nám přálo. Všichni jsme se těšili na odpoledne, kdy jsme si probouzení broučků chtěli zopakovat, ale tentokrát nám měli pomoci maminky a tatínkové.

                       

Návštěva předškoláků u prvňáčků

Ve středu 29. března navštívili naši předškoláci kamarády v 1. třídě ZŠ.  Děti si navzájem předvedly své dovednosti, popovídaly si, předškoláci si vyzkoušeli, jak se sedí ve školních lavicích, nakonec si děti vzájemně předaly vlastnoručně vyrobené dárečky.

     

Kapička Jůlinka …

Od 13. do 24. března žila celá školka společným tématem „Putování kapičky Julinky“, které pro všechny připravila třída Berušek. Záměrem tématu bylo přiblížit dětem význam vody pro život na Zemi, děti se seznámily s koloběhem vody, v jakých skupenstvích a v jaké podobě se můžeme s vodou v přírodě setkat, proč je důležité vodou šetřit, jací živočichové žijí ve vodě a v jejím okolí ……dělaly pokusy, experimentovaly ……. Celé téma jsme zakončili „Kapičkovým putováním“ a společným setkáním na školní zahradě.

           

„ Škola nanečisto“

Tato akce byla určena pro předškolní děti a jejich rodiče. Předškoláci měli možnost si vyzkoušet v mateřské škole nanečisto zápis do 1. třídy. Měli možnost si ověřit své dovednosti, vědomosti, schopnosti. Rodiče byli přítomni, ale pouze jako pozorovatelé.

              

Ptačí svatba

Ludmila Helligerová k nám do školky přijela 13. 3. 2017 s jarní hudební pohádkou Ptačí svatba. Pohádka se dětem velice líbila, protože se z nich na chvíli stali diváci, muzikanti i herci a také účastníci samotné svatby. Paní Helligerová vyprávěla, zpívala, hrála na hudební nástroje a velice pěkně se jí podařilo do pohádky děti zapojit.

        

Pohádka O neposlušné koze

Pohádka se dětem líbila. Pohádková koza byla opravdu neposlušná. Prováděla samé lumpárny. Tak jako v každé pohádce všechno dobře dopadne, tak i neposlušná koza se stala poslušnou a všichni jsme z toho měli velikou radost.

   

Zdravá 5

V pondělí 16. 1. 2017 nás v mateřské škole navštívila lektorka ze Zdravé 5 s výukovým programem Zpívánky zdravé 5. Děti se dozvěděli o zásadách zdravého životního stylu, především v oblasti zdravé výživy. Program byl plný písniček a her. Děti si zkusily i připravit obrázek z čerstvé zeleniny a ovoce, který si nakonec snědly.

                     

Vánoční nadílka

Vánoční stromeček zavoněl v pokoji,

maminka u stolu jablíčko rozkrojí.

A když ho rozkrojí, uvidí hvězdičku,

co byla schovaná v červeném jablíčku.

V pondělí 19. prosince nás čekala vánoční nadílka. Děti byly od prvního vkročení do školky jako na trní. Všichni jsme netrpělivě čekali na desátou hodinu dopolední, tj. na začátek vánoční nadílky. Všechny třídy – Berušky, Sluníčka, Motýlci a Žabičky, také zaměstnanci školky se sešli ve třídě Berušek. Každá třída vystoupila s krátkým pásmem básniček a písniček. Žabičky nás potěšily básničkou o andílkovi a vánoční písničkou od M. Růžičkové. Sluníčka zase upekla cukroví – tedy ne doopravdy, o pečení totiž pojednávala jejich básnička a také nám zatančila na vánoční písničku. Třída Berušek recitovala báseň o Vánocích a zazpívala koledu Stojí vrba košatá. Pásmo vystoupení zakončili Motýlci – recitovali o hvězdičce a zatancovali na vánoční koledu Rolničky. Nakonec jsme si popřáli krásné Vánoce a zazpívali jsme si společně koledu Štědrý večer nastal. Poslední tóny koledy přerušilo zazvonění zvonečku – Ježíšek je tu! Všichni jsme se společně přesunuli do třídy Žabiček, kde nás čekal krásně nazdobený stromeček a pod ním mnoho dárků. Všichni jsme poděkovali Ježíškovi za jeho štědrost. Za bohatého Ježíška bychom chtěli také poděkovat rodičům z Beruškové a Motýlkové třídy a paní Provazníkové a Dvořákové.

20161219_110734   20161219_110750   20161219_110809   SAM_7755   SAM_7757   SAM_7760   SAM_7763   SAM_7767

SAM_7771   SAM_7772   SAM_7773   SAM_7775   SAM_7777   SAM_7779   SAM_7781   SAM_7783

SAM_7785   SAM_7790   SAM_7794   SAM_7798   SAM_7799   SAM_7824

Mikulášská nadílka

V pondělí 5. 12. 2016 se do mateřské školy přišel na děti podívat Mikuláš. Děti se na jeho příchod připravovaly celý týden. Vyráběly Mikuláše, čerty i andílky. Učily se básničky a písničky, aby je mohly přednést v pondělí Mikulášovi. Od Mikuláše děti dostaly balíčky a slíbil jim, že se na ně přijde podívat zase za rok.

sam_7617   sam_7618   sam_7624   sam_7627   sam_7630   sam_7636   sam_7637   sam_7641   sam_7646

Linda a její svět,

je název pohádky, kterou jsme shlédli v mateřské škole 22. 11. 2016. Hlavní postavičkou v pohádce byla holčička Linda, která byla ráda na světě a prožívala různá všední a nevšední dobrodružství.

sam_7607   sam_7609

Společné téma: Uspávání broučků

V listopadu jsme si společně prožili téma „Uspávání broučků“, které si pro nás připravila třída Sluníček. Děti se prostřednictvím tohoto tématu sblížily s přírodou, vcítily se do  malého broučka, který se připravuje na zimu. A nejen to…. Celou školku jsme vyzdobili broučky, okna, nástěnky, společné prostory zdobilo nepřeberné množství různých broučků. Děti malovaly vodovými barvami, dle své fantazie. Z dýní, z přírodnin vyrobily kouzelné broučky. Naučily se i taneček „Broučci a berušky“ a uspávací básničku. Zakončením tématu byl lampionový průvod. 14. 11. 2016 jsme se o půl páté sešli s dětmi a jejich rodiči před školkou a byl zahájen „poslední let broučků“, na který děti posvítily svými lucerničkami – lampionky. V závěru děti uložily všechny broučky do postýlky z listí na školní zahradě a popřály jim dobrou noc.

20161114_163937   20161114_164109   20161114_164214   sam_7561   sam_7563   sam_7569   sam_7570   sam_7572

O princi z knížky

Děti v mateřské škole 24. 10. 2016 shlédly pohádku O princi z knížky. Děti měly možnost prožívat společně s princem nástrahy života. Vše nakonec dobře dopadlo, protože princ vysvobodil princeznu ze zakletí a vzal si ji za ženu. Kulisy této pohádky tvořila jedna obrovská knížka, kde se na stránkách odehrávaly jednotlivé scény. Pohádka se velice líbila.

sam_7514   sam_7516

Kopu, kopu brambory

Kopu, kopu brambory“, tak se jmenovalo téma, které si na druhý říjnový týden pro celou školku připravila třída Berušek. Jak už název napovídá, celé téma se točilo okolo brambor. Děti si vyzkoušely, jak se brambory sází (kopou), dozvěděly se, co všechno se nechá z brambor připravit, nechyběla ani ochutnávka brambor, které si děti vlastnoručně vykrájely a paní kuchařka nám je upekla, děti si na nich pak moc pochutnaly. Každá třída měla za úkol vyrobit z brambor „Panáčka Bramboráčka“, kterého jsme si pak vystavili před vchodem do školky. Fantazii se meze nekladly a tak pod rukama dětí vznikla spousta krásných výrobků. Děti brambory nejen ochutnávaly, ale naučily se o nich písničku, básničku, brambory počítaly, třídily, otiskávaly, házely bramborou na cíl, skákaly v pytli, zdolávaly slalom s bramborou na lžíci, dozvěděly se o bramborách spoustu zajímavých informací. Vyvrcholením tématu bylo společné setkání všech dětí  na školní zahradě, kde jsme si společně řekli básničku, zazpívali a zatancovali. Na úplný závěr si každá třída našla poklad s překvapením a medailí.

sam_7382   sam_7422   sam_7439   sam_7442   sam_7459   sam_7475   sam_7476

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Rozloučení s předškoláky

Tak jako každý rok se s mateřskou školou loučí děti, které nastupují po prázdninách do základní školy, tak i letos se s mateřskou školou loučilo 29 předškoláků. Pro rodiče a veřejnost si děti pod vedením paní učitelek připravily skoro hodinové představení. Na generální zkoušku pozvaly i ostatní kamarády ze školky. Premiéra se konala 22. 6. 2016 od 16 hod. v kulturním klubu Vagon. Děti s velkou chutí a kuráží předvedly vše, co umí, dostaly pamětní listy a spokojené odcházely domů. Rodičům se vystoupení jejich dětí také velice líbilo. Některé maminky i uronily slzičku. Nám učitelkám se po dětech bude stýskat, ale musíme je pustit dál na cestu životem. Rodičům děkujeme za květiny a dárky a za spolupráci a chceme jim ještě jednou popřát krásné chvíle s dětmi. Děkujeme také klubu Vagon za umožnění rozloučení s předškoláky.

kolektiv učitelek z mateřské školy

SAM_7187   SAM_7190   SAM_7192   SAM_7209

Sportovní dopoledne

Fotbalový klub Golčův Jeníkov pro mateřskou školu uspořádal Sportovní dopoledne. Sportování se mělo uskutečnit na fotbalovém hřišti. Byly domluveny dva termíny, ale ani jeden z nich nevyšel díky špatnému počasí. Proto se v pondělí 27. 6. 2016 sportovalo ve třídách mateřské školy. Dětem se hry s míčem, ukázky fotbalového umění líbily. Domů si děti odnesly plakátek s fotbalistou. Děkujeme panu Šveřepovi za spolupráci.

SAM_7235   SAM_7243   SAM_7247   SAM_7250

Pohádková cesta

Ve středu 8. 6. 2016 se uskutečnila pro děti z mateřské školy a jejich rodiče Pohádková cesta. Akce se konala v lesíku v Oboře. Od 16.30 do 17.00 hod. přicházeli rodiče s dětmi a postupně procházeli lesem po vyznačené trase. Během cesty navštívili čtyři pohádky. V každé pohádce děti splnily úkol a za něj dostaly barevnou šňůrku.

  1. Pohádka o Rákosníčkovi. Kde děti čistily vodu od předmětů, které do ní nepatří.
  2. Pohádka O perníkové chaloupce. Zde děti třídily perníčky podle barev a počítaly na nich ozdůbky.
  3. Pohádka o Zlatovlásce. Kde si děti zahrály na mravenečky a sbíraly korálky v trávě.
  4. Pohádka O červené Karkulce. Úkolem bylo vytřídit věci, které patří a nepatří do karkulčina košíčku.

Na konci cesty si děti svázaly barevné šňůrky a na ně si zavěsily pamětní medaili. Zvonec a pohádky je konec. Sladká odměna byl perníkový zvoneček. Akce se vydařila. Počasí nám přálo, účast byla hojná a pro nás bylo největší odměnou úsměvy na tvářích spokojených dětí.

SAM_7142   SAM_7147   SAM_7155   20160608_170100(2)   20160608_171645

Je nám dobře na světě.

Je název vzdělávacího projektu, který v mateřské škole probíhal první týden v červnu. Každý den jsme navštívili jeden stát a přiblížili si jeho zvláštnosti, zajímavosti. Japonsko je známé čajovými obřady, děti si zkusily psát japonsky. V Nizozemí se staví větrné mlýny a my jsme si ve školce vyrobili větrníky. „Pekli“ jsme italskou pizzu. Vyráběli jsme švýcarské hodinky. U nás v Čechách jsme se zastavili ve středu a zároveň oslavili MDD. Kde se nejlépe slaví? No přeci doma. Piknik s diskotékou na školní zahradě se všem dětem líbil. Počasí nám také přálo.

SAM_7031   SAM_7042   SAM_7060   SAM_7070   SAM_7105

Společný zážitek mateřinky a základní školy z 2. června

Děti z mateřské školy byly pozvány Divadelním kroužkem z 1. stupně základní školy na pohádku Zvířátka a loupežníci. Potlesk nebral konce. Pohádka se velice líbila. Děkujeme všem hercům a také paní učitelkám Haně Klepačové, Haně Čihákové a Jitce Šindelářové, které kroužek vedou, za krásnou pohádku a příjemně strávené dopoledne. Rádi se budeme těšit na příště.

SAM_7121   SAM_7119   SAM_7129

„Nasedat, jedeme“

Ve dnech 12. 5. – 20. 5. 2016 proběhl společný projekt na téma „Nasedat, jedeme“. Sám název napovídá, o čem bude řeč.

Charakteristika tématického bloku: znát některé dopravní prostředky, jejich význam pro člověka, účel a místo pohybu; vědět o existenci dopravních značek, o úloze semaforu; uvědomovat si základní pravidla bezpečnosti účastníka v silničním provozu, helma na kolo jako nutná výbava pro naší bezpečnost, sedačka a bezpečnostní pásy při cestě autem…

Hned 12. 5. jsme měli besedu s městskou policií z Havlíčkova Brodu. Pan policista dětem hravou formou objasňoval správné chování v dopravě, ale i ve vztahu s okolím a cizími lidmi.

Během celého týdne získávaly děti poznatky z dopravní výchovy. Kreslily, malovaly, vyráběly dopravní prostředky, značky, semafory. Hned při vstupu do MŠ bylo zřejmé, co se zde nyní děje.

Ve středu 18. 5. jsme se na malém fotbalovém hřišti v Golčově Jeníkově setkali s hasiči. Ti nám popsali svou práci, předvedli hasičská auta, výbavu pro hasiče, nástroje… Děti vše pozorně sledovaly, vyzkoušely si hasičskou helmu, poseděly si v zásahovém voze, ale nejvíce je zaujalo stříkání vody z hadic. Na závěr jsme se všichni společně vyfotili.

Vyvrcholením tohoto týdne byl školní výlet. V pátek 20.5. odjely děti dvěma autobusy do Licibořic (Chrudimsko), kde si prohlédly Babiččin dvoreček – zrekonstruovaný statek, na němž byly k vidění domácí zvířata (např. živý krocan, koza, nebo kráva) a Dědečkovu obůrku převážně s  lesními zvířaty (daňci, mufloni, divočáci, bažanti) a  výběhy s koňmi. Děti měly možnost  si zvířata pohladit, nakrmit, dozvěděly se, jaký užitek nám přinášejí, dokonce se z nich na chvíli stali i hospodáři, kteří pomohli nanosit trávu, seno nebo slámu, napumpovali vodu, připravili krmení, ochutnaly kravský sýr. A v obůrce si mohly vyzkoušet, jak se sedí v koňském sedle. Spokojení, unavení a plní zážitků jsme se vrátili zpět do MŠ. Počasí nám přálo, celý výlet se vydařil.

SAM_6757   SAM_6759   SAM_6768   SAM_6774   SAM_6776   SAM_6784   SAM_6813   SAM_6826   SAM_6830   SAM_6849   SAM_6855   SAM_6863   SAM_6878   SAM_6901   SAM_6910   SAM_6917   SAM_6919   SAM_6927   SAM_6932   20160520_094828   20160520_104055   20160520_110901   SAM_6959   SAM_6963   SAM_6967   SAM_6970   SAM_6976   SAM_6978   SAM_6989   SAM_6991   SAM_7005   SAM_7013

Den matek v mateřské škole

Svátek všech maminek jsme slavili ve všech třídách mateřské školy. Všechny maminky dostaly od svých dětí vlastnoručně vyrobený dárek a přání. Ve třídě Motýlků, Sluníček  a Berušek jsme slavili také v odpoledních hodinách s přítomností maminek a babiček. Ve třídě Žabiček se z důvodů nemocnosti dětí odpolední oslava nekonala.

Děti měly připraveno hudebně – literární pásmo, kterého se zhostily, jak se patří. Aktivně byly do programu zapojeny i maminky. Se svými dětmi si maminky zatancovaly tanečky, některé z nich si vyzkoušely hudebně pohybovou hru s padákem. Kreslilo se s básničkou Kytička. Hledaly se fotografie svých dětí. Všichni si užili spoustu legrace, maminky se vrátily do dětských let a nikomu se po skončení programu nechtělo domů. Maminky i babičky odcházely spokojeny domů a děti i nás učitelky to velice potěšilo.

SAM_6696   SAM_6702   SAM_6705   SAM_6725   SAM_6728   SAM_6734   SAM_6742   SAM_6746   SAM_6747

Čarodějnice

I my, v mateřské školce, jsme oslavili tradiční, lidový svátek Pálení čarodějnic. Celým tématem nás provázela čarodějnice Evelína.

Evelína si pro nás připravila nelehký úkol. Společně jsme se měli zamyslet nad tím, co je to STRACH, nad tím, čeho se bojíme a co to znamená být odvážný.  Všechno jsme zaznamenali na začarovaný papír a čekali, až Evelína přiletí. Ve čtvrtek 28. 4. za námi opravdu přiletěla a strach nakreslený na začarovaném papíře jsme společně spálili v ohni. To co oheň spálí, nikdo nenavrátí, to co oheň popadne, to se pod zem propadne. Cesta za Evelínou ale nebyla jen tak ledajaká, plnili jsme spoustu úkolů. Hledali jsme pomocníky Evelíny, vařili lektvar, skákali „žabáky“, losovali z kouzelného pytle a zkusili si i slalom.

Ve školce se po dobu 14ti dnů začala postupně vytvářet čarodějnická, tajemná atmosféra. Kreslili jsme zlé a hodné čarodějnice, vymýšleli jim jména, stavěli čarodějnická doupata, zpívali a tancovali, létali na koštěti, hráli čarodějnický kroket, diskutovali, třídili, porovnávali a objevovali, vařili kouzelné lektvary. Toto téma se samozřejmě neobešlo ani bez čar, kouzel a magie. Stali jsme se malými vědci, zaměřili jsme se na pokusy. Na pokusy s vodou, olejem, s magnety, s mlékem a barvami, se sodou a šumivým aspirinem.

Prostřednictvím tohoto tématu jsme se seznámili s tradicí Pálení čarodějnic, rozvíjeli předmatematické představy, podporovali poznávací schopnosti, rozvíjeli verbální, ale i neverbální schopnosti, rozvíjeli fyzickou zdatnost, sebedůvěru, smyslové vnímání a spolupracovali s ostatními dětmi ve skupině.

SAM_6577   SAM_6580   SAM_6582   SAM_6610   SAM_6641   SAM_6647   SAM_6656   SAM_6664   SAM_6688

Zápis do MŠ a Den otevřených dveří

Zápis do mateřské školy na školní rok 2016/2017 probíhal v měsíci březnu. Zároveň si děti, rodiče, veřejnost mohli mateřskou školu prohlédnout, pohrát si v ní, protože probíhal v době zápisu i Den otevřených dveří. Hodně byla využita možnost si ve školce pohrát a tak přikládáme několik fotografií z těchto dnů.

SAM_6342   SAM_6343

Náš kousek země

Téma, které nám připravily Žabičky, bylo společné pro všechny třídy. Žabičky převlečené za JARO navštívily třídy a předaly dětem semínka slunečnic. Děti jako malí zahradníci si vyzkoušely pracovat na zahradě a společnými silami okopaly záhon pro slunečnicová semínka  – tak vznikla na školní zahradě minizahrádka, o kterou budou děti pečovat. Ani stromy na školní zahradě nepřišly zkrátka, děti je s pomocí učitelek ozdobily přírodním materiálem. Téma jsme zakončili společným setkáním všech tříd na školní zahradě, kde jsme si společně zacvičili jógu – Pozdrav slunci, zazpívali – Šel zahradník do zahrady a zarecitovali básničku – Semínko. Nakonec jsme si prošli zahradu jako jedna dlouhá žížala a zhlédli výsledek naší práce. Konečnou tečkou za tématem bylo společné focení dětí s květinovými čelenkami, které jsme si vyrobili. Ze zahrady se rázem stala kvetoucí louka. Naším cílem bylo vést děti k vzájemné spolupráci a k uvědomění si vztahů mezi přírodou, lidmi a prací.

SAM_6499   SAM_6520   SAM_6523   SAM_6545   SAM_6553   SAM_6567

Pohádka Kašpárkova škola v přírodě

V mateřské škole v dubnu probíhalo společné téma Náš kousek země. V souvislosti s ním děti zhlédly pohádku Kašpárkova škola v přírodě od divadelní společnosti Úsměv. V pohádce děti pomohly hodnému panu Hejkalovi, který se staral se školníkem Kašpárkem o les, napravit jezinky, které se nechovaly pěkně. Škodily, kde jen mohly a dělaly vše špatně. Ničily les, vše umazaly, neuklízely, rozhazovaly věci, … Nakonec se z nich staly čistotné a starostlivé jezinky, které mohly v lese pana Hejkala zůstat a společně s ním se o něj starat.

SAM_6569   SAM_6573

Na farmě

je  název hudebního představení, které děti z mateřské školy zhlédly ve středu 6. 4. 2016. Sice měla být Ptačí svatba, ale ať žijí zmatky a dny „D“. Dětem hudební pohádku ve stylu country zazpívala a zahrála na ukulele Lída Helligerová. Děti se pomocí písniček seznámily s životem na farmě, se zvířátky a jejich mláďaty a také s dědou, babičkou a jejich vnoučaty. Při pohádce si také zahrály na muzikanty, zatancovaly si i zazpívaly.

SAM_6461   SAM_6468   SAM_6467

Jaká byla pohádka?

První jarní den jsme si ve školce zpříjemnili pohádkou. Přijelo maňáskové divadlo Úsměv s Jarní pohádkou o hastrmánkovi. Dětem se pohádka velmi líbila. Pomohli hastrmánkovi vyčistit rybníček.

SAM_6355   SAM_6364   SAM_6375

Jak jsme se měli na vycházce

Berušková třída se vydala 18. 3. do lesa. Vydařilo se nám počasí, prozkoumali jsme kousek lesa, připravili jsme zahrádku pro veverky a velkou hromadu klacíků na oheň. A také jsme zjistili, že ostružiny nás dál nepustí.

Fotografie0164   Fotografie0165   Fotografie0166   Fotografie0167

Velikonoční hrátky s rodiči

Třída Žabiček

V úvodu hrátek děti předvedly krátký program, kde zazpívaly písničky, zarecitovaly básničky a zatancovaly taneček. Dále následovalo tvoření s rodiči. Všichni byli velmi šikovní a vyrábění jim šlo od ruky. Děti i rodiče odcházeli domů s ozdobenou větvičkou a s úsměvem na tváři.

SAM_6223   SAM_6228   SAM_6236

Třída Sluníček

Rodiče se při hrátkách na malou chvilku vrátili do školkových let, zhlédli krátké pásmo písniček a básniček. Poté následovalo samotné velikonoční tvoření. Pro děti a jejich rodiče byla připravena dvojí vyrábění. Zápich do květináče, jehož součástí je neoddělitelný symbol  Velikonoc – vajíčko a druhý výrobek – kuřátko, které nám zdobí MŠ. Rodičům a dětem jsme částečně nechali volnou ruku při tvorbě. Fantazii se meze nekladly a tak vznikly originální výrobky, které vykouzlily úsměv na tvářích. Děkujeme za tak velkou účast a budeme se těšit, příště na shledanou.

 SAM_6251   SAM_6253   SAM_6266   SAM_6267

Třída Berušek

Velikonoční hrátky v Beruškové třídě byly recitační, taneční a tvořivé. V úvodu bylo zapotřebí se velikonočně naladit na vyrábění velikonočními básničkami. K úvodu hrátek patřilo rozehřátí v podobě tanečku mazurka. Nejdříve zatancovaly děti samy a pak vyzvaly k tanci rodiče. Další částí bylo samotné vyrábění zápichů do květináčů s řeřichou, které si děti odnesly domů. Vyráběli se také květiny, které nyní zdobí školku. Malí i velcí z hrátek odcházeli s úsměvem na tváři a děti byly spokojeny, že měly ve školce mamku, taťku, babičku, dědu, sourozence. Chtěli bychom poděkovat rodičům za účast a budeme se těšit na příště.

Fotografie0149   Fotografie0153   Fotografie0157   SAM_6296

Třída Motýlků

Velikonoční hrátky u Motýlků vdechly jarní náladu mezi všechny přítomné rodiče, kteří přišli nejen shlédnout krátké pásmo básniček, písniček a tanečků, ale také si společně s dětmi vyrobit slepičku z papíru a do ní nazdobit vyfouknutá vajíčka svým osobitým stylem (např. kresba fixami, lepení tvarů z razniček, ubrousková technika). Velikonoční atmosféru podtrhly dětmi vlastnoručně vyrobené čepičky kuřátek. Rodičům patří dík za spolupráci (donešení žlutých triček). Hrátky se vydařily a odměnou dětem byl potlesk z obecenstva a největší odměnou všem dospělým byla upřímná radost dětí.

SAM_6293   SAM_6306   SAM_6311   SAM_6317

Hudební představení Wolfík

10. 3. 2016 mateřskou školu navštívil Martin Kubát s hudebním programem Wolfík. Děti se seznámily hravou formou, pomocí příběhu s klasickou hudbou od Wolfganga Amadea Mozarta.

wolfík (2)   wolfík   wolfík (7)   wolfík (5)   wolfík (4)   wolfík (3)

Pohádky, básničky, obrázky se schovaly do knížky.

Tento název byl vzdělávacím tématem Beruškové třídy v měsíci březnu, kterému se také říká „Měsíc knihy“. V knížkách jsme hledali ponaučení, rozvíjeli jsme verbální komunikaci, četli jsme z knihy Ferda a jeho mouchy a také z knížek, které si děti přinesly z domova. Vyráběli jsme knížky a záložky do knih. Obohatili jsme slovní zásobu o některá slova jako je např.: spisovatel, ilustrátor, ilustrace, knihovna, knihkupectví. Vymýšleli jsme hádanky, dokončovali příběhy, rýmovali, vyprávěli pohádky, dodržovali jsme pravidlo pro konverzaci a to je pravidlo neskákat si do řeči, vyslechnout se. Navštívili jsme městskou knihovnu v Golčově Jeníkově, kde se dětem velmi líbilo. Zůstaly udivené, kolik knih tam mají. Paní knihovnice dětem umožnila do knížek nahlédnout, přečetla jim úsměvnou básničku, pověděla jim spoustu zajímavých informací a dostaly i dárek. Chtěli bychom tímto poděkovat paní knihovnici za zajímavou, poutavou návštěvu v knihovně. A také poděkovat rodičům za spolupráci s umožněním dětem přinést si svoji oblíbenou knížku do školky.

knihy (2)   knihy (4)   knihy (5)   knihy (6)   knihy (7)   knihy

Masopust – karneval – zvířátka

Společný projekt celé mateřské školy tentokrát o zvířátkách.

V únoru jsme v celé školce vzdělávací činnost zaměřili na zvířátka. Zvířátka jsme malovali, vystřihovali, modelovali, dozvídali jsme se nové informace, prohlíželi knížky, zpívali o zvířátkách, pozorovali je na vycházkách. Vyvrcholením společného projektu byl Ples zvířátek. Uskutečnil se 26. 2. 2016 v 10.00 hod. v Beruškové třídě. Rodičům děkujeme za spolupráci, která se týkala výroby masek. Děkujeme také p. Dvořákovi za sponzorský dar „housenkový dort“ dětem, který byl pro ně překvapením. Ples zvířátek měl tedy sladkou tečku v podobě housenky, kterou dětem  upekli v cukrárně Familly. Příští společný projekt mateřské školy se bude týkat Velikonoc.

SAM_5906   SAM_5919   SAM_5922   SAM_5924   SAM_5998   SAM_6006

SAM_6008   SAM_6013   SAM_6021   SAM_6023   SAM_6024   SAM_6030