Pravidla stravování:

Žáci se identifikují čipem. Bez čipu nebude oběd vydán.

Objednávání obědů

Obědy jsou hrazeny převodem z účtu.

Každý nový žák obdrží přihlášku ke stravování, která obsahuje základní údaje. Přihlašování obědů na měsíc září provádí za žáka zákonný zástupce, a to během posledních dvou týdnů v měsíci srpnu na telefon č. 569 433 372 (od 8.00 do 13.00 hod.), nebo osobně.

Odhlašování obědů

Odhlásit oběd je možno nejpozději v daný den do 7 hodin ráno, a to buď osobně ve školní jídelně, ve stravovacím systému, nebo telefonicky na čísle 569 433 372. Škola odhlašuje strávníkům pouze dny, které se týkají celé školy (prázdniny, ředitelské volno, atd.). Výlety, školní akce aj. si odhlašuje strávník sám.

V případě nemoci má žák nárok na stravu pouze první den neplánované nepřítomnosti ve škole. Jídlo bude vydáno do jídlonosiče. Na další dny jsou zákonní zástupci povinni žáka ze stravování odhlásit. Pokud tak neučiní, budou hradit veškeré finanční náklady na přípravu stravy (viz řád ŠJ).

Mateřská škola

Do budovy mateřské školy se jídlo připravené ve školní vývařovně dováží. Výsledná cena je účtována za přesnídávku + svačinu + oběd.

Dobrou chuť Vám přejí pracovnice školní jídelny!