Zveme všechny rodiče a děti z Mateřské školy Golčův Jeníkov na DRAKIÁDU!!!

Kdy: 19.10.2023 od 16.00 do 17.30 hod.

Kde: Lipová alej (začátek pouštění draků je na cestě Lipová alej u kamenného „pomníku“ a konec je u lesa, kde se bude opékat)

Průběh akce:

Příchod na akci je volný v rozmezí 16.00 až 17.15 hod.

Draci se mohou pouštět po celé Lipové aleji s tím, že:

1.   Přivítání přicházejících bude u kamenného pomníku na začátku aleje.

2.   Cestou po aleji se budou pouštět draci a také se můžete zastavit u malování dráčků na obličej, u stavění z přírodnin nebo u zabudovaných zastavení.

3.   Na konci aleje u lesa je možnost si opéci uzeniny = s sebou uzeniny, chleba, rohlík, pití, opékák, ubrousek, tácek. Mateřská škola zajistí oheň.

4.   Ukončení akce plánujeme na 17.30 hod., tak zvolte čas příchodu, abyste si DRAKIÁDU užili.

NEZAPOMEŇTE SI DRAKA DOMA!!!

Těšíme se na draky a hlavně na Vás.

Za nepříznivého počasí bude akce zrušena (zrušení oznámíme na Twigsee nejpozději 19.10. kolem poledne).

V pátek 22. 9. 2023 si náš čtyřčlenný tým ve složení Viktorka Vágnerová, Zuzka Blažková, Kuba Procházka a Tomáš Mareček mohl vychutnat svůj velký úspěch!

V soutěži s názvem Přírodovědné klání, které se tradičně koná na chotěbořském gymnáziu, si naši deváťáci v konkurenci deseti týmů z okolních základních škol vybojovali první místo. S ostatními šikovnými žáky se utkali v osmi obtížných disciplínách. V matematice, fyzice, tělocviku a hledání informací v geoparku získali plný počet bodů a v zeměpise ztratili pouhý jeden bod. Špatné výsledky ale nezaznamenali ani v přírodopise, chemii a informatice.

 Za jejich úsilí jim patří velký dík a uznání!

Mgr. Markéta Johnová

     

Prosíme, ZÁVAZNĚ nahlaste v aplikaci TWIGSEE do 6.10.2023 docházku svého dítěte na podzimní prázdniny, které budou ve dnech 26. a 27.10.2023. Děkujeme.

V souladu s §24, odst. 2 zákona č. 561/2004 (Školský zákon) vyhlašuje ředitelka školy z bezpečnostních důvodů (stavební a malířské práce v šatnách a instalace kamerového systému) v pátek  29. září 2023 ředitelské volno pro žáky a žákyně 1. a 2. stupně.

 

 

 

Zveme všechny rodiče z mateřské školy na Informativní schůzky:

třída U KUŘÁTEK  11. 9. 2023 v 15.00 hod.

třída U MOTÝLKŮ  12. 9. 2023 v 15.00 hod.

třída U BERUŠEK  13. 9. 2023 v 15.00 hod.

třída U ŽABIČEK  14. 9. 2023 v 15.00 hod.

Schůzky proběhnou ve svých třídách.

Těšíme se na Vás.

Vážení rodiče,

naše škola je zapojena do Operačního programu Zaměstnanost Plus, a to na období od 1. 9. 2023 do 31. 8. 2025.

Cílem projektu je zajištění školního stravování pro děti z rodin ohrožených chudobou. Projekt se vztahuje na všechny děti od 3 do 15 let, jejichž rodiny se nachází v nepříznivé finanční situaci a pobírají dávky hmotné nouze (příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení).

Pokud se nacházíte v takové situaci, kontaktujte v průběhu srpna vedení základní školy. Potřebné dokumenty vám předáme a vše vysvětlíme. Podepsáním dokumentů bude dítě zařazeno do bezplatného stravování.

Bližší informace najdete zde.

Provoz školní družiny ve školním roce 2023/2024 bude zahájen v pondělí 4. 9. 2023 v 6.00 hodin.

Vychovatelky:

Linda Nesládková – školní družina 1 (1. A, B), telefonní číslo 569 333 436

Jana Marušáková – školní družina 2 (2. A, B), telefonní číslo 569 333 435

Magdaléna Kociánová – školní družina 3 (4. A, B + 5. A, B), telefonní číslo 569 333 437

Jaroslava Procházková – školní družina 4 (3. A, B), telefonní číslo 601 372 240 (+ číslo v době vycházky)