logo-skolka-na-web

 

ŠVP pro předškolní vzdělávání

Školní řád MŠ (platnost od 1. 9. 2018)

Vnitřní řád MŠ (platnost od 1. 9. 2018)

Návštěvní řád dětského hřiště

Úplata za předškolní vzdělávání na červenec a srpen 2019

Úplata za předškolní vzdělávání (platnost od 1. 9. 2019)

Potřeby pro dítě

Směrnice o uzavření či přerušení provozu MŠ

– Informace o povinném předškolním vzdělávání určené pro zákonné zástupce dětí

Omluvenka z předškolního vzdělávání

 

Výsledná z dotazníků pro rodiče z června 2019