logo-skolka-na-web

 

ŠVP pro předškolní vzdělávání

Školní řád MŠ (platnost od 18. 11. 2020)

Dodatek ke Školnímu řádu (platnost od 18. 11. 2020)

Vnitřní řád MŠ (platnost od 18. 11. 2020)

Dodatek k Vnitřnímu řádu (platnost od 18. 11. 2020)

Návštěvní řád dětského hřiště

Úplata za předškolní vzdělávání na červenec a srpen 2020

Úplata za předškolní vzdělávání (platnost od 1. 9. 2020)

Potřeby dítěte do MŠ

Desatero dítěte

Adaptace na MŠ

– Informace o povinném předškolním vzdělávání určené pro zákonné zástupce dětí

Omluvenka z předškolního vzdělávání

 

Výsledná z dotazníků pro rodiče z června 2019