logo-skolka-na-web

 

ŠVP pro předškolní vzdělávání

Školní řád MŠ (platnost od 1. 9. 2018)

Dodatek ke Školnímu řádu (platnost od 1. 9. 2020)

Vnitřní řád MŠ (platnost od 1. 9. 2018)

Dodatek k Vnitřnímu řádu (platnost od 1. 9. 2020)

Návštěvní řád dětského hřiště

Úplata za předškolní vzdělávání na červenec a srpen 2020

Úplata za předškolní vzdělávání (platnost od 1. 9. 2020)

Potřeby dítěte do MŠ

Desatero dítěte

Adaptace na MŠ

Směrnice o uzavření či přerušení provozu MŠ

– Informace o povinném předškolním vzdělávání určené pro zákonné zástupce dětí

Omluvenka z předškolního vzdělávání

 

Výsledná z dotazníků pro rodiče z června 2019