logo-skolka-na-web

 

 

Školní vzdělávací program „Veselá školička“ (platnost od 1. 9. 2021)

Přílohy k ŠVP PV (platnost od 1. 12. 2022)

Školní řád MŠ (platnost od 21. 11. 2022)

Směrnice o úplatě za předškolní vzdělávání (platnost od 1. 9. 2023)

– Návštěvní řád dětského hřiště

 

Potřeby dítěte do MŠ

Desatero dítěte

Adaptace na MŠ

 

– Informace o povinném předškolním vzdělávání určené pro zákonné zástupce dětí

 

Výsledná z dotazníků pro rodiče z června 2023