logo-skolka-na-web

 

 

Školní řád MŠ (platnost od 18. 11. 2020)

Dodatek ke Školnímu řádu (platnost od 18. 11. 2020)

Vnitřní řád MŠ

Dodatek k Vnitřnímu řádu (platnost od 18. 11. 2020)

Návštěvní řád dětského hřiště

Úplata za předškolní vzdělávání na červenec a srpen 2020

Úplata za předškolní vzdělávání (platnost od 1. 9. 2020)

Potřeby dítěte do MŠ

Desatero dítěte

Adaptace na MŠ

– Informace o povinném předškolním vzdělávání určené pro zákonné zástupce dětí

Omluvenka z předškolního vzdělávání

 

Výsledná z dotazníků pro rodiče z června 2019