logo-skolka-na-web

 

 

Školní vzdělávací program „Veselá školička“ (platnost od 1. 9. 2021)

Školní řád MŠ (platnost od 1. 9. 2021)

Vnitřní řád MŠ (platnost od 1. 9. 2021)

Směrnice o úplatě za předškolní vzdělávání (platnost od 1. 9. 2021)

– Návštěvní řád dětského hřiště

Potřeby dítěte do MŠ

Desatero dítěte

Adaptace na MŠ

– Informace o povinném předškolním vzdělávání určené pro zákonné zástupce dětí

Omluvenka z předškolního vzdělávání

 

Výsledná z dotazníků pro rodiče z června 2019