Z organizačních důvodů je provoz mateřské školy v pátek 3. 2. 2017 (pololetní prázdniny) ZRUŠEN.

Od února do poloviny dubna se účastní žáci třetího ročníku základní školy spolu s dětmi z mateřské školy plaveckého výcviku. Jezdí každé úterý a čeká je celkem deset lekcí.

V úterý 14. 2. 2017 od 11.15 hod. proběhne v mateřské škole screeningové vyšetření zraku u přihlášených dětí.

Prosíme, do 10. 2. 2017 zaplaťte ve svých třídách poplatek 200,-. Děkujeme.

Srdečně zveme rodiče předškoláků na besedu s p. učitelkami ze základní školy,

která se koná v pondělí 6. 2. 2017 v 15.00 hod. ve třídě Motýlků.

Provoz MŠ o pololetních prázdninách bude probíhat ve třídě a šatně Berušek.

Úplata za předškolní vzdělávání bude probíhat od 1. 2. 2017 měsíčně,

bezhotovostně inkasní platbou z účtu zákonného zástupce dítěte.

Do konce ledna 2017 je třeba navýšit limit na inkasu, kde se strhává stravné.

Bližší informace dostanete při platbě úplaty za leden 2017.

Těšíme se na pohádku O neposlušné koze

v pátek 20. 1. 2017 v 10.30 hod.

Vybíráme vstupné 35,- Kč.

Prosíme, zaplaťte ve svých třídách. Děkujeme.

V pondělí 16. 1. 2017 dopoledne proběhne v mateřské škole výukový program Zpívánky zdravé 5.

Jedná se o pásmo písniček, her s tématikou zdravé výživy.

Tento program je určen pouze pro předškolní děti.

Prosíme rodiče, aby do pátku 13. 1. 2017 nahlásili ve svých třídách docházku dítěte o pololetních a jarních prázdninách.

Dle zájmu proběhne v mateřské škole screeningové vyšetření zraku Mgr. Andreou Jeřábkovou. Máte-li zájem o toto vyšetření, přihlaste si své dítě ve třídě do 13. 1. 2017. Vyšetření je za poplatek 200,- Kč.