Úplata za předškolní vzdělávání

Úplata za předškolní vzdělávání bude probíhat od 1. 2. 2017 měsíčně,

bezhotovostně inkasní platbou z účtu zákonného zástupce dítěte.

Do konce ledna 2017 je třeba navýšit limit na inkasu, kde se strhává stravné.

Bližší informace dostanete při platbě úplaty za leden 2017.