Zveme předškolní děti (řádné předškoláky) a jejich rodiče v úterý 14.3.2023 od 15.00 h do mateřské školy na „ŠKOLU NANEČISTO“. Zde si děti budou moci vyzkoušet hravou formou své zkušenosti, znalosti a dovednosti potřebné k zápisu k povinné školní docházce.

Prosíme, zapište se do tabulky na určitou hodinu do 9.3.2023. Tabulka je na hlavní nástěnce v mateřské škole.

Zápis do 1. ročníku se koná v termínu: 14. dubna 2023 od 14 do 18 hodin v budově základní školy

Náhradní termín zápisu: 17. dubna 2023 v ředitelně základní školy od 8 do 15 hod.

Pokyny k zápisu jsou uvedeny na webových stránkách školy.

 

Zápis pro ukrajinské děti do 1. ročníku základního vzdělávání s nástupem od 1. 9. 2023 se uskuteční dne 14. dubna 2023 od 14 do 18 hodin v budově základní školy.

K zápisu se dostaví zákonní zástupci a jejich děti osobně. Vyplní žádost o přijetí. Bude jim přiděleno registrační číslo.

Předloží doklady, kde bude uvedeno: datum narození dítěte, trvalý pobyt na území ČR, vízum.

 

 

 

 

Měsíc prosinec a s ním i svátky vánoční jsou už dávno za námi. Vánoce, hlavně Štědrý den a Ježíšek s dárky. To všechno jsme si pěkně užili a hlavně děti, které se už nemohly dočkat.

Počasí o Vánocích bylo velmi zvláštní a teploty někde dosahovaly až 15°C a po sněhu a mrazu ani památky. Za to měsíc leden se opět ujal vlády s pořádnou sněhovou nadílkou. A tak jsme chodili bobovat, stavěli jsme sněhuláky a děti se při tom pěkně vydováděly. V ŠD jsme vyráběli různé zimní výrobky – skřítky, krmítka a ptáčky, sovy…, hráli různé hry atd. a najednou byl měsíc leden fuč :-).

Začátkem měsíce února k nám přijelo divadlo Malé Čarodějnice s komorním muzikálem se spoustou loutek a jednou herečkou pod názvem: „Malá čarodějnice“. Zpívalo se, kouzlilo se. Prostě byla legrace. A musíme říci, že vystoupení od nás dostalo velkou jedničku.

K sv. Valentýnu jsme vyrobili přáníčka, bambuláčky, nebo třeba jenom srdíčka, aby děti mohly obdarovat své nejmilejší.

 A teď? Máme týden jarních prázdnin. Někteří jste na horách, ostatní si jen užíváte třeba doma v teple u kamen, nebo při dovádění venku.

Odpočívejte, užívejte a zase v březnu pa pa.

ŠD

           

           

           

             

Teplé počasí dlouhodobě nepřeje zimním sportům a zamrzlé rybníky plné bruslařů patří minulosti. Aby lední hokej a bruslení mezi dětmi zcela nevymizelo, rozhodli jsme se našim žákům umožnit strávit jedno dopoledne na zimním stadionu. Před pololetními prázdninami, 2. února, jeli do Světlé nad Sázavou žáci 6. a 7. ročníků a následně, 9. února, jeli tamtéž žáci 8. a 9. ročníků. Náplní dopoledního výcviku bylo rozbruslení, následovaly dovednostní slalomy a po svačinové přestávce volnější program, ve kterém převaha chlapců hrála hokej a dívky se věnovaly volné jízdě či vylepšování bruslařských dovedností. Žáci si bruslení užívali, pracovali na vylepšení svých dovedností, a to po dobu téměř tří vyučovacích hodin. Vzhledem k velkému zájmu o bruslení jsme se rozhodli uspořádat další dvě návštěvy zimního stadionu, konkrétně 9. a 16. března, tentokrát i s účastí žáků z 5. ročníků.

                                                                                                                                                             Jiří Blabolil

     

 

Těšíme se na pohádky HRNEČKU VAŘ, O ZLATÉ RYBCE, O SMOLÍČKOVI – pátek 3. 3. 2023 v 10.30 hod.

Vybíráme 60,- Kč na dítě. Prosíme, zaplaťte ve svých třídách.

 od 1. 3. 2023 se mění ceny obědů.

 

7 – 10 let (I. stupeň) 30,- Kč
11 – 14 let (II. stupeň) 32,- Kč
15 let (II. stupeň) 33,- Kč
Dospělí 88,- Kč
Cizí strávníci 88,- Kč

 

MŠ – 3 – 6 let
Přesnídávka 11,- Kč
Oběd 23,- Kč
Svačina 9,- Kč
Pitný režim 1,- Kč
Celkem 44,- Kč

 

MŠ – 7 let
Přesnídávka 12,- Kč
Oběd 26,- Kč
Svačina 9,- Kč
Pitný režim 1,- Kč
Celkem 48,- Kč

Konec prvního pololetí 31. 1. 2023 zakončily třídy 6. A a 6. B vskutku trochu netradičně, a to výletem do Havlíčkova Brodu.

Program výletu začal návštěvou Krajské knihovny, kde měly třídy komentovanou hodinovou prohlídku této nové a moderní knihovny od suterénních prostor, kde se nachází sklad knih a časopisů, do přízemí, I. patra a na terasu knihovny. Děti byly prohlídkou skutečně nadšeny a měly tak možnost vidět skutečně pravou knihovnu, která nabízí nepřeberné množství služeb, vzdělávacích, hudebních a literárních akcí.

Poté jsme měli v plánu ještě navštívit Muzeum Karla Havlíčka Borovského, kde byla domluvena také prohlídka prostor věnovaná tomuto významnému spisovateli. Děti tak mohly vidět osobní interiér K. H. Borovského i s jeho osobními věcmi a nábytkem.

Děti moc chválím, byl to pohodový výlet, který se, podle odezvy dětí, moc líbil, i přes vydatné ranní sněžení. Zároveň chci poděkovat i mým dvěma kolegyním, třídní učitelce Monice Ortové a asistentce pedagoga Marcele Šauliové za spolupráci.

Mgr. Hana Mazalová