Přejeme všem dětem i rodičům pěkné prázdniny plné sluníčka, pohody, odpočinku a krásných zážitků.

Provoz MŠ o hlavních prázdninách bude probíhat ve třídě a šatně Berušek.

Poslední měsíc tohoto školního roku byl pro děti, které navštěvují školní družinu, plný rozmanitých aktivit.

Tak jako každý rok jsme oslavili dětský den, kde si děti zasoutěžily za sladkou odměnu.

V zahradách i sadech dozrávaly třešně, tak jsme si i my vyrobili třešňové stromy na naší výstavku v ZŠ.

Věnovali jsme také péči družinovým pomůckám (ořezávání pastelek, třídění stavebnic…)

Na rozloučenou se školním rokem jsme putovali za pokladem. Cesta byla náročná, plná záludných úkolů, slunce a potu :-), ale stálo to za to. Poklad byl nalezen!

Jsme rády, že jsme mohly letos vašim dětem nabídnout tolik různorodých
a zajímavých aktivit. A věříme, že se příští školní rok naše školní družina opět zcela naplní a my budeme dále obohacovat jejich dětský svět.

Přejeme rodičům a dětem krásné prázdniny.

J. Procházková

       

         

Další fotografie si můžete prohlédnout zde a v naší fotogalerii.

Během letních prázdnin jsou na naší škole úřední hodiny každé pondělí dopoledne od 9 do 11 hodin.

Na přelomu května a června proběhl na naší škole tradiční sběr starého papíru. Akci organizuje SRPDŠ ve spolupráci se společností AVE. Dodaným množstvím papíru získala naše škola v 7. ročníku soutěže 1. místo (vyhodnocení k nahlédnutí zde). Tři nejpilnější třídy 3. A, 3. B a 2. B dostaly sladkou odměnu (přehled k nahlédnutí zde).

   

25. června proběhla na naší škole zábavná hudební aktivita – bubnování Susha.
Každé dítě dostalo do ruky buben a sokolovnou se rozeznělo rytmické a hlasité bubnování. Tento program rozvíjí kreativitu i smysl pro týmovou spolupráci. Funguje jako prevence proti šikaně a agresi.
Na akci finančně přispělo SRPDŠ. Děkujeme!

A. Víšková

   

V úterý 25. 6. 2019 se tradičně sešli žáci 4. ročníků společně se svými rodiči před školou. Jako třídní učitelky jsme pro ně připravily trasu s luštěním křížovky a vtipnými hádankami.  Za vyluštěnou křížovku dostaly děti sladkou odměnu.

Cílem naší cesty bylo opékání buřtů u rybníka Rochotník. Posezení bylo velmi příjemné. Letošní rekordní účast se protáhla a atmosféra byla fajn.

H. Čiháková, J. Šindelářová

V pondělí 24. června proběhl v rámci celoškolního sportovního dne turnaj ve stolním tenise. Nápad vzešel od chlapců ze 7. A, kteří vše připravili. Každá třída od 5. do 9. ročníku mohla do turnaje vyslat své dva zástupce. Zápasy byly vyrovnané a napínavé až do konce. První tři místa nakonec vybojovali Petr Vávra (7. A, 1. místo), Adam Tlapák (9. tř., 2. místo) a Martin Pospíšil (6. A, 3. místo). Kromě uznání ostatních hráčů a diváků získali za svůj výkon sladkou odměnu.

       

24. června se osmáci tradičně zúčastnili programu v rámci volby povolání na Střední průmyslové škole stavební v Havlíčkově Brodě. Studenti je provedli po celé škole, ukázali jim dílny, odborné kreslírny a tělocvičnu. Měli připravené soutěže, hry a sportovní klání. Děti si vyzkoušely šikovnost i fantazii.

A. Víšková

           

Práci s keramickou hlínou si mohly v letošním školním roce vyzkoušet děti z 1. stupně a z mateřské školy. Většinou pracovaly na dané téma, ale mohly si vytvořit i výrobek podle své fantazie. Děti začínaly vyrábět ploché výrobky. Po získání potřebných zkušeností se pustily i do prostorové tvorby.
Několikrát jsme se v keramické dílně sešly i s kolegyněmi ze školy a školky.
Je pro nás radost sledovat, jak děti i dospělí pracují. Každé dílo, které vytvoří, je krásné.

R. Trachtová, L. Horáková