Zábava – soustředění – spolupráce

25. června proběhla na naší škole zábavná hudební aktivita – bubnování Susha.
Každé dítě dostalo do ruky buben a sokolovnou se rozeznělo rytmické a hlasité bubnování. Tento program rozvíjí kreativitu i smysl pro týmovou spolupráci. Funguje jako prevence proti šikaně a agresi.
Na akci finančně přispělo SRPDŠ. Děkujeme!

A. Víšková