Oběd č. 2 se vaří pouze při počtu 15 a více.

Při nižším počtu se nahlášené obědy č. 2 automaticky přesunou na oběd č. 1.

Informace naleznete na stránkách školy – internetové objednávání a odhlašování obědů. Den předem (od 14:00 hodin) bude u obědu č. 2 uvedeno „NEVAŘÍ SE“.

Dne 17. 2. 2017 se v naší škole uskutečnila beseda s praporčíkem Jiřím Huškem, který byl třikrát na misi v Afghánistánu. Vyprávěl nám o své službě, o podmínkách, které tam panovaly, ale i o jejich nepřátelích. Líčil nám tamější školství, zdravotnictví, zemědělství či zvyky. Dále povídal o výzbroji a výcviku v armádě.

Přednáška byla zpestřena mnoha fotografiemi, které zachycovaly prostředí, obyvatele a mnoho jiných zajímavých věcí. Také jsme si mohli osobně prohlédnout balistickou vestu, která plně naložená váží 20 kg, či bojové přilby, které odolají i výstřelu z pistole.

Dozvěděli jsme se mnoho zajímavých informací i o afghánské armádě a policii, cenách různých zbraní nebo třeba o nepřátelských bojových technikách.

Jsem rád, že jsem se mohl zúčastnit této akce s pravým vojákem, a vážím si ho i za to, že byl ochoten mluvit o svých jistě traumatizujících zážitcích. Tímto bych chtěl poděkovat za pěkný kulturní zážitek.

Jiří Vlk, žák 9. ročníku

     

     V úterý 14. 2. 2017 se zúčastnily osmé a deváté třídy zajímavého „literárního exkurzu“ do života a tvorby Karla Hynka Máchy – význačné literární osobnosti, „knížete“ české poezie.

      Lektorka tohoto literárního semináře, p. Mgr. Dušáková, seznámila naše žáky s životními etapami Karla Hynka Máchy formou poutavé prezentace. Žáci se tak mohli dozvědět spoustu důležitých a zajímavých informací, týkajících se Máchova dětství, dospívání, studia, putování po hradech a zříceninách, cestování do dalekých krajin, a dokonce i o jeho milostném životě. Nedílnou součástí přednášky byla samozřejmě i zmínka o jeho největším a nejznámějším díle – Máj. Celý pořad byl zakončen Máchovou poutí do Litoměřic a jeho následným skonem.

     Součástí literárního semináře byla bohatá fotografická dokumentace, filmové a čtené ukázky.

      Literární pořad se žákům líbil, načerpali nové znalosti o životě a díle tohoto známého českého básníka a pro nás pedagogy je to další impuls k tomu, že v brzké době něco podobného znovu uskutečníme.

                                                                                                                                  Mgr. Hana Mazalová Klečáková

Na tuto výpravnou pohádku vyrazili prvňáci v pondělí 13. 2. do divadla v Čáslavi.
Poznali důvod masopustních oslav, typické masopustní masky a jejich smysl. Společně s herci prožili radostnou oslavu s koledami, lidovými písničkami i tradičními masopustními ceremoniemi.
Pohádku hráli herci z Liduščina divadla. Představení bylo velmi poučné.

R. Trachtová a L. Horáková

Pro nízký počet přihlášených dětí bude školní družina v době jarních prázdnin (20.2. – 26. 2. 2017) uzavřena.

V pondělí 13. 2. byli žáci z druhého stupně bruslit ve Světlé nad Sázavou. Všichni si dobře zasportovali a pobavili se.

        

9. února 2017 se uskutečnilo v místní sokolovně divadelní představení Memento na motivy stejnojmenného románu Radka Johna. Bylo určeno všem žákům 8. a 9. ročníku. Vstupné 40,- Kč bylo uhrazeno z pokladny SRPDŠ.
Hlavní hrdina se v 16 letech nechává strhnout partou k užívání drog. Děj líčí deset let jeho života s drogou, velmi sugestivně popisuje účinky drogy na lidský organismus a to, k čemu může droga člověka dovést. Líčí cestu, ze které není návratu.

A. Víšková

Pod tímto názvem vyšel ve čtvrtek 9. února 2017 v Havlíčkobrodském deníku článek, jehož znění bylo následující:

Golčův Jeníkov – Školáci v Jeníkově budou i dnes zvyšovat svoje technické znalosti prací se stavebnicí Merkur. Díky úspěchu v soutěži Stavíme z Merkuru, vyhlášené Krajem Vysočina, mají v základní škole už dva kroužky. V jednom pracují žáci osmých tříd s 3D tiskárnou, ve druhém žáci ze 3. až 7. tříd se stavebnicí Merkur a modelovou železnicí Merkur. Stavebnice a železnici Merkur koupilo pro školu město Jeníkov. (sad)

  Žáci pátých a sedmých tříd se zúčastnili lyžařského kurzu v Jedlové v Orlických horách. Odjížděli 14. 1. 2017 se čtyřmi instruktory a lékařem. Čekala na nás obrovská bílá nadílka a krásné horské počasí. Během týdne všichni ovládli lyže a snowboardy jako závodníci. Vyzkoušeli si také, jaká se dá užít legrace na běžkách, zvlášť ve vysokém sněhu.

  Ve volném dnu jsme vyrazili na procházku do Deštného, kde děti změřily síly ve florbale s místními školáky. Pod sjezdovkami jsme potkali psí spřežení malamutů, a tak začalo velké obdivování a mazlení. Večery byly věnovány hrám. Poslední den děti závodily a rozdělovaly se ceny. I přes snahu instruktorů dohlížet na udržování pořádku během celého týdne, při balení občas děti něco hledaly. Týden bez rodičů byl náročný, ale snad nám zbydou jen ty hezké vzpomínky.

                                                                                                                                                         L. Klempířová

           

              

Po vánočních prázdninách jsme se zase všichni sešli a vyprávěli si nejen o dárcích, které jsme našli pod stromečkem, ale i o sváteční atmosféře u každého doma. Přivítali jsme mezi sebou studentku Markétu ze SPgŠ Čáslav. Ta u nás celý měsíc vykonávala praxi. Povídali jsme si o svátku ,,Tří králů“, o tom,  jak žijí zvířátka v zimě a jak jim pomáháme, o užitečnosti a nebezpečí sněhu, o zimních sportech,… Zpívali jsme a tančili mazurku, také jsme vyráběli a malovali. Všechny naše výrobky zdobí prostory naší školy.

Měsíc leden nás mile překvapil velkou sněhovou nadílkou, a tak jsme si radovánek na něm opravdu užili. Na lopatách a igelitových taškách to jezdilo o sto šest a i sněhuláci se nám moc povedli.

V závěru měsíce jsme uspořádali soutěž ,,Zlatý slavík“… Ti nejlepší dostali diplom a všichni si odnesli domů sladkou odměnu.

vychovatelky ŠD

        

        

        

Další fotografie si můžete prohlédnout zde a v naší fotogalerii.