Literární pořad o K. H. Máchovi

     V úterý 14. 2. 2017 se zúčastnily osmé a deváté třídy zajímavého „literárního exkurzu“ do života a tvorby Karla Hynka Máchy – význačné literární osobnosti, „knížete“ české poezie.

      Lektorka tohoto literárního semináře, p. Mgr. Dušáková, seznámila naše žáky s životními etapami Karla Hynka Máchy formou poutavé prezentace. Žáci se tak mohli dozvědět spoustu důležitých a zajímavých informací, týkajících se Máchova dětství, dospívání, studia, putování po hradech a zříceninách, cestování do dalekých krajin, a dokonce i o jeho milostném životě. Nedílnou součástí přednášky byla samozřejmě i zmínka o jeho největším a nejznámějším díle – Máj. Celý pořad byl zakončen Máchovou poutí do Litoměřic a jeho následným skonem.

     Součástí literárního semináře byla bohatá fotografická dokumentace, filmové a čtené ukázky.

      Literární pořad se žákům líbil, načerpali nové znalosti o životě a díle tohoto známého českého básníka a pro nás pedagogy je to další impuls k tomu, že v brzké době něco podobného znovu uskutečníme.

                                                                                                                                  Mgr. Hana Mazalová Klečáková