Jak Anička o Masopustu ke štěstí přišla

Na tuto výpravnou pohádku vyrazili prvňáci v pondělí 13. 2. do divadla v Čáslavi.
Poznali důvod masopustních oslav, typické masopustní masky a jejich smysl. Společně s herci prožili radostnou oslavu s koledami, lidovými písničkami i tradičními masopustními ceremoniemi.
Pohádku hráli herci z Liduščina divadla. Představení bylo velmi poučné.

R. Trachtová a L. Horáková