Ve čtvrtek 23. listopadu odjelo 14 žáků a žákyň osmého ročníku do Kutné Hory na Den otevřených dveří na SOŠ a SOU řemesel, kde si prohlédli prezentace všech studijních a učebních oborů a získali o nich informace přímo z úst studentů nebo učitelů odborných předmětů a odborného výcviku.

Zveme všechny rodiče z mateřské školy na Vánoční pohádky

TŘÍDA ŽABIČEK 12. 12. 2017 v 16.00 hod.
TŘÍDA SLUNÍČEK 14. 12. 2017 v 16.00 hod.
TŘÍDA BERUŠEK 13. 12. 2017 v 16.00 hod.
TŘÍDA MOTÝLKŮ 13. 12. 2017 v 16.00 hod.
Pohádky proběhnou ve svých třídách.
Těšíme se na Vás.

Prosíme, nahlaste ve svých třídách do 30. 11. 2017 docházku svého dítěte na vánoční prázdniny,

které jsou 23. 12. 2017 až 2. 1. 2018.

Děkujeme.

Město Golčův Jeníkov srdečně zve na akci Rozsvícení vánočního stromu. Plakát najdete zde.

V pondělí 20. 11. navštívili žáci a žákyně 2. – 5. tříd Dusíkovo divadlo v Čáslavi, kde zhlédli divadelní představení Čertův švagr. Výpravný muzikál na motivy pohádky Boženy Němcové napsala Dana Bartůňková. Děti odcházely z divadla spokojené.

  

Zveme všechny rodiče na Informativní schůzky, které proběhnou v jednotlivých třídách 21. 11. 2017 od 16.00 hod.

Ve středu 15. 11. proběhla na naší škole Přehlídka středních škol, na které se představily některé školy z havlíčkobrodského, kutnohorského a chrudimskéko okresu. Žákům 8. a 9. tříd a jejich rodičům byly poskytnuty informace o studijních a učebních oborech a o kritériích přijímacího řízení na jednotlivých školách. Akce se vydařila a doufáme, že pomůže rodičům i jejich dětem při výběru střední školy.

Dne 16. 11. se v sokolovně konala přednáška, na které byli všichni naši žáci seznámeni s význačnými historickými osobnostmi naší vlasti – Konstantin a Metoděj, M. Jan Hus, T. G. Masaryk aj.

                                                                                                                            M. Zezula

               

Dne 15. listopadu byli žáci 9. A + 9. B na exkurzi ve firmě Vanad. Prohlídka měla logiku (úvod ve zkratce, smysluplná přednáška lidí z odborné školy z Chotěboře, praxe ve výrobě), dětem byla věnována individuální pozornost, ocenil bych zaměstnance, kteří nebyli otrávení z toho, že museli žákům vysvětlovat věci týkající se výrobního procesu naopak, byli v pohodě. Pro děti bylo dokonce připraveno malé občerstvení a třešničkou na dortu byla exhibice evropské i světové špičky trialových kol. Člověk se tam cítil chtěný a paní Volencové i všem ostatním záleželo na tom, abychom se u nich cítili dobře a aby celá věc dávala smysl. Byl jsem na mnohých prohlídkách podniků, ale tahle byla jiná. Lepší. Za mě nejlepší, na které jsem kdy byl. Děkuji za sebe i za naše žáky za výborně připravenou exkurzi.

                                                                   M. Zezula. E. Hrubá

   

V úterý 15. 11. 2017 se uskutečnila akce Zážitkový stan – vesmír.  Akce byla určena pro žáky třetích až pátých tříd.  Žáci zhlédli projekci o vesmíru promítanou na stropě stanu a prakticky si vyzkoušeli pohyb planet a měsíců ve vesmíru. Celá akce se všem zúčastněným velmi líbila.