Návštěva čáslavského divadla

V pondělí 20. 11. navštívili žáci a žákyně 2. – 5. tříd Dusíkovo divadlo v Čáslavi, kde zhlédli divadelní představení Čertův švagr. Výpravný muzikál na motivy pohádky Boženy Němcové napsala Dana Bartůňková. Děti odcházely z divadla spokojené.