Od 4 . ledna 2021 bude prezenční výuka probíhat pouze pro žáky 1. a 2. ročníku. Všichni musí mít po celou dobu pobytu ve škole roušku. Pro ostatní žáky (3. – 9. ročník) platí opět on-line výuka. Rozvrh pro on-line výuku bude stejný jako v předchozím období distančního vzdělávání.

Rozvrh pro online výuku od 4. 1. 2021

Distanční výuka je ze zákona povinná pro všechny žáky. Zákonný zástupce žáka je povinen omluvit každou nepřítomnost na on-line hodině třídnímu učiteli nebo vyučujícímu daného předmětu.

Škola nabízí zapůjčení techniky s připojením na internet pro on-line výuku. Pokud máte zájem, kontaktujte vedení školy.

Provoz školní družiny:

ranní družina: žáci po příchodu do budovy školy půjdou do svých tříd, kde vyčkají na zahájení výuky pod dozorem vychovatelek

odpolední družina: bude v normálním režimu od 11 hodin do 16. 30 hodin tak, aby žáci 1. a 2. tříd byli od sebe odděleni

Provoz školní jídelny:

Všichni žáci mají automaticky přihlášené obědy. Kdo oběd nechce, musí si ho sám odhlásit, a to nejpozději do pondělí 4. 1. do 7.00 hod!!!

Po dobu distančního vzdělávání mají žáci nárok na obědy ve školní jídelně za sníženou cenu. Obědy se vydávají do jídlonosičů v době od 11.30 – 12.00 hodin.

 

Žádáme rodiče, aby pravidelně sledovali webové stránky školy a informace v elektronické žákovské knížce.

 

 

Na základě Vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů rozhodla ředitelka školy o vrácení části úplaty za školní družinu za měsíce říjen a listopad.

Částka bude vyplacena zákonným zástupcům v měsíci lednu proti podpisu.

Bližší informace o úplatě za předškolní vzdělávání za měsíc prosinec 2020 najdete zde.

 Měsíc říjen a listopad utekl jako voda. Covid dal veškerou svou silou najevo, že je stále tu. Školy a ŠD musely být opět zavřeny. Koncem listopadu jsme se ale mohli do škol vrátit a pak už jsme si užívali veškeré vánoční radovánky. Děti v družině připravovaly různé výrobky a výzdobu. Čerty, Mikuláše, anděly a sněhuláky. Malovaly zimní krajiny. Malými dárečky jsme obdarovali seniory v pečovatelském domě. Děti také od Ježíška dostaly plno nových dárků: stavebnice, hračky, malířské a sportovní potřeby.

Všichni věříme, že se po Novém roce opět ve škole a v družině sejdeme.

Všem za ŠD přejeme krásné prožití vánočních svátků a vše nejlepší do nového roku.

           

           

   

Další fotografie si můžete prohlédnout v naší fotogalerii.

Bližší informace o přerušení provozu MŠ najdete zde.

Bližší informace o karanténním opatření najdete zde.

 

Vzhledem k aktuálnímu vládnímu nařízení budou vánoční prázdniny od 21. 12. 2020 do 3. 1. 2021, to znamená, že žáci půjdou naposledy do školy v pátek 18. 12. 2020 a nástup do školy bude v pondělí 4. 1. 2021. Jak bude probíhat výuka od 4. 1. 2021, Vás budeme informovat během vánočních prázdnin – sledujte proto prosím webové stránky školy a elektronickou žákovskou knížku.

Děkujeme za pochopení

V pondělí  21. 12. 2020 Berušky, Motýlci, Sluníčka a Žabičky budou čekat na Ježíška.

VŠEM PŘEJEME KRÁSNÉ VÁNOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK.

V rámci prevence týkající se zvýšené ochrany proti závažným násilným útokům a v rámci zabezpečení objektu Mateřské školy Golčův Jeníkov, dojde od 1. 1. 2021 k úplnému uzamčení velké vjezdové brány z ulice Vyšehrad do prostor mateřské školy. Odemčená zadní brána se jeví, podle bezpečnostního standardu, jako největší riziko provozu mateřské školy. Nebude tedy již možné procházet z ulice Vyšehrad přes prostory mateřské školy na ulici 5. května. Vchod do prostor MŠ bude možný pouze z ulice 5. května.

Všem děkujeme za pochopení. Jedná se hlavně o bezpečnost dětí.

Od 23. 12. 2020 do 3. 1. 2021 budou ve škole vánoční prázdniny a v těchto dnech se nebude vařit.

 

Krásné vánoční svátky Vám přeje kolektiv pracovnic Š. J.

Budeme se na Vás opět těšit 4. 1. 2021!