Vrácení úplaty za vzdělávání ve školní družině

 

Na základě Vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů rozhodla ředitelka školy o vrácení části úplaty za školní družinu za měsíce říjen a listopad.

Částka bude vyplacena zákonným zástupcům v měsíci lednu proti podpisu.