To teda byla bomba! To byl adrenalin! To byla atmoška! Ve středu jsme měli možnost zažít výborně vystavěnou cyklo show – mělo to spád, moderátoři výrazně zapojili naše děti (vlastně i učitele) do dění. Nikoliv nudně s dětmi prošli pravidla bezpečnosti v dopravním provozu a poučili je o tom, co všechno by měl správný cyklista mít na sobě a na svém kole, aby se bez úhony dostal z bodu Á do bodu Bé. Děti dostaly i pochvalu za to, kolik toho vědí a jak jsou šikovné. Za aktivní účast si děti mohly vybrat drobnou cenu. Všechny ty báječné trialové triky předváděl profi biker Lukáš Műller. Pokusil se také skokem z místa (na kole) do výšky o překonání současného českého rekordu 130 cm, což mu téměř vyšlo. Závěrem patří poděkování rodičům a výboru SRPDŠ za zaplacení celé této výtečné akce pro všechny děti z 1. a 2. stupně.

Martin Zezula

Nabídku a rozvrh zájmových kroužků DDM Světlá nad Sázavou, pobočka Golčův Jeníkov najdete zde.

V pondělí 12. 9. měly děti sportovní den. Někteří žáci trávili den s panem Váňou v hale (viz níže), ale drtivá většina dětí z 1. i 2. stupně si užívala pohybu a sportu na fotbalovém hřišti. Pro děti bylo připraveno pět zábavně-sportovních stanovišť, kde si děti mohly po prvotním vyzkoušení prověřit své sportovní dovednosti – rovnováha, házení, opičí dráha, jemná motorika, střelba na přesnost. Kdo měl splněno nebo čekal na splnění úkolu, pro toho byly nachystány další míčové hry. Děti si dopoledne opravdu užily. Závěrem bychom chtěli velmi poděkovat zejména panu Šveřepovi za zorganizování celého sportovního dopoledne, deváťákům v čele s třídní paní učitelkou E. Hrubou za pomoc s organizací a městu Golčův Jeníkov za finanční podporu této akce. Výsledky jednotlivých tříd můžete vidět v tabulce pod článkem.

Martin Zezula

Pohybu není nikdy dosti, zvláště v dnešní době a u dnešní mládeže. Proto jsme ve spolupráci s Městem Golčův Jeníkov a Tenisovou akademií Jana Váni uspořádali pro žáky naší školy dne 12. září sportovní den.

O rozcvičení šedesáti dětí ze 3. až 8. tříd se ve sportovní hale postarali žáci 9.B, kteří si připravili následující program: florbal, badminton, fotbal, házenou, basketbal a překážkovou dráhu. Všechny děti se pohybem bavily.

V devět hodin začalo semifinálové zápolení o postup na republikové finále, které se bude konat 4. prosince v Poděbradech. Naši sportovci byli náhodně rozděleni do deseti týmů po šesti hráčích, přičemž každé družstvo mělo vždy jednoho člena z daného ročníku. Týmy si zvolily své kapitány, kteří počítali skóre a chodili k panu Váňovi pro body (za vítězství 2 body, prohra 1 bod). Každý účastník absolvoval pět sportů: fotbal, florbal, házenou, frisbee a tenis. Po ukončení všech aktivit si kapitáni sečetli body a vítězný tým šel do závěrečného rozstřelu, v němž každý jednotlivec soutěžil sám za sebe. Finalisty se stali: Adrian Lakatoš (kapitán vítězů), Filip Šveřepa, Michaela Vávrová, Václav Provazník, Tomáš Spěvák a Jakub Houfek. Cílem závěrečného soutěžení bylo trefit se co nejvíce krát do branky. Každý měl celkem deset pokusů, přičemž byly zastoupeny všechny sporty. Absolutním vítězem se stal Filip Šveřepa z 8.B, po vzájemném rozstřelu se na druhém místě umístila Michaela Vávrová ze 7.A a třetím postupujícím byl Adrian Lakatoš ze 6.A. Vítězové obdrželi diplom, medaili a pozvánku na republiku. Na divokou kartu se do republikového finále dostal Jan Procházka z 8.B a Matěj Houdek ze 7.A.

Soutěžní dopoledne v hale se vydařilo. Poděkování patří žákům 9.B za jejich vřelý přístup a organizaci, dále panu Váňovi, který nám ukázal, že týmová spolupráce funguje napříč ročníky a společný cíl stmeluje. Děkujeme též Městu Golčův Jeníkov za záštitu celého projektu.

                                                                                                                      Jiří Blabolil

         

 

Letošní školní rok jsme zahájili pohybovou všestranností. V úterý 6. září jsme se věnovali disciplínám z Olympijského víceboje. Naši schopní deváťáci zorganizovali pro celou školu sportovní dopoledne. Žáci z 1. a 2. stupně se se svými průvodci postupně střídali na sportovních stanovištích a snažili se dosáhnout co nejlepších výsledků. Házeli do dálky basketbalovým míčem, skákali snožmo z místa, snažili se co nejdéle se zavřenýma očima stát na jedné noze, předklonit se co nejhlouběji, udělat co nejvíce leh-sedů, zaběhnout co nejrychleji T-běh a následně zasprintovat 60 m. Jediná disciplína, kterou jsme si nechali na později, je Zátopkův vytrvalostní běh.

Děti všech věkových kategorií se nesmírně snažily, aby mohly být na své dosažené výsledky patřičně pyšné. Všichni sportovci podali skvělé výkony.

Poděkování patří všem zúčastněným, tedy organizátorům, kantorům i sportujícím žákům.

Jiří Blabolil