V pořadí již 6. ročník Velikonočního turnaje ve florbalu se uskutečnil v místní sokolovně dne 28. března 2018. Turnaje se zúčastnilo 5 týmů ze základních škol Golčův Jeníkov, Buttulova Chotěboř, Smetanova Chotěboř, Nuselská Havlíčkův Brod a Vilémov. Chlapci a dívky z 1. stupně hráli o chutné dorty, památeční diplomy a o putovní pohár. Všechny zápasy byly divácky zajímavé a mnohé napínavé až do posledních vteřin, což svědčilo o kvalitě hráčů a turnaje. Žáci naší školy se umístili na celkovém 4. místě.

Naši školu reprezentovali:
Martin Pospíšil (G), Drahomíra Brychtová, Jaroslav Brychta, Jakub Málek, Adam Holub, Martin Hynek, Adam Dušek, Mikuláš Houdek, Matěj Houdek, Jan Procházka a Lukáš Ronovský

Celý turnaj se nesl v ryze přátelském duchu a především bez úrazů. Velké poděkování patří stálému sponzoru, cukrárně Familly, která vyrobila a věnovala do turnaje nádherné a především velmi chutné dorty ve tvaru florbalových holí.

Jiří Blabolil

     

V rámci primární prevence sociálně patologických jevů jsme zajistili pro žáky a žákyně 7. a 8. tříd besedu na téma AIDS a 9. tříd besedu na téma antikoncepce. Celou akci pro nás připravila bývalá žákyně a nyní studentka 3. ročníku SZŠ Tereza Obrdlíková.

V první části seznámila děti s poznatky o nemoci AIDS, jejím vzniku, rozšíření i počtu nemocných ve světě i v ČR. Mluvila o rizikovém způsobu chování a cestách přenosu viru HIV, který způsobuje toto onemocnění. Nejdůležitější částí celé besedy byla prevence.

Beseda pro 9. třídy byla o antikoncepci a plánovaném rodičovství. Řešili jsme i takové problémy jako jsou drogy, pohlavní choroby a zneužívání.

Akce se uskutečnila 28. 3. a zúčastnilo se jí 84 žáků a žákyň.

                                                                                                                                                                          A. Víšková

Děkujeme členům SRPDŠ za milé připomenutí Dne učitelů v podobě vynikajících dortů.

Školní družina při Základní škole Golčův Jeníkov pořádá v termínu 9. – 13. 7. 2018 letní příměstský tábor pro děti ve věku 7 – 12 let. Bližší informace najdete zde.

Pro nízký počet přihlášených dětí bude školní družina v době velikonočních prázdnin (29. 3.  a 30. 3. 2018) uzavřena.

Dne 12. března se žáci 3. až 5. ročníků a 6. až 9. ročníků účastnili v Kulturním domě Ostrov v Havlíčkově Brodě divadelního představení v anglickém jazyce.
Žáci 1. stupně zhlédli veselou anglicko – českou pohádku s písničkami Kocour v botách. Představení svou gramatickou a komunikační náročností bylo nastaveno tak, aby i nejmladší žáci zažili a zvládli používání anglického jazyka v atraktivní jevištní podobě.
Pro žáky 2. stupně divadelní společnost připravila představení Peter Black. Tentokrát z jeviště zněla jenom angličtina a čeština přišla na řadu pouze jako dopomoc při výměně kulis mezi jednotlivými scénami. Pro mladé diváky byl připraven zajímavý příběh, anglický projev s použitím atraktivních dialektů, variabilní scéna a různorodá hudba.

J. Horčičková

Od 1. března 2018 platí opatření upravující vstup osob do budovy školy. Jeho znění najdete zde.

Těšíme se na pohádku Sůl nad zlato
ve čtvrtek 22. 3. 2018 v 10.30 hod.
Vybíráme vstupné 50,- Kč.
Prosíme, zaplaťte ve svých třídách. Děkujeme.

 Každý měsíc je ve školní družině jiný a každý něčím specifický. Naše činnosti a zájmové tvoření tentokrát nejvíc ovlivnilo masopustní období. Klauni a šašci.

 Ale protože se stále ještě jedná o měsíc zimní, sem tam na nás naposledy vykoukli i sněhuláci nebo obrázky plné vloček.

Dne 14. 2. se to v naší družině hemžilo dětmi v pyžamkách. Jak je to možné? Rozhodli jsme se s dětmi uspořádat veselou „Valentýnskou pyžamovou párty“. V den párty si téměř všechny děti přinesly svá oblíbená pyžamka, polštářky, malou deku a plyšáky. Párty tedy mohla začít. Nejprve jsme si zatančili a po tanci jsme se uložili v pyžamkách na žíněnky a děti četly krátké pohádky, nebo jen říkanky a hádanky. Následovala mravenčí ukolébavka a poté rozcvička.  Pak už jsme se pustili do kolektivních soutěží. Soutěžilo se v zapínání a rozepínání pyžamového kabátku, večerníčkovém kvízu, či skládání puzzlů známých pohádkových postav a mnoha dalších disciplínách. Odpoledne bylo opravdu plné zábavy, a kdo soutěžil, nepřišel ani o sladkou odměnu. Na konec pyžamové párty proběhlo promítání pohádky: Odvážná Vaiana.

 Ke konci měsíce února už se všechny děti těšily na jarní prázdniny.

                                                                                                                       R. Lišková, J. Procházková

         

         

Další fotografie si můžete prohlédnout zde a v naší fotogalerii.

V průběhu ZOH 2018 probíhal ve třídách 3. A  a  3. B projekt zaměřený na 23. zimní olympijské hry. Žáci pracovali ve skupinách, kde nashromáždili během her obrazový materiál o našich olympionicích. V hodinách matematiky řešili slovní úlohy, vytvářeli tabulky. V Čajsu pracovali s atlasem, encyklopediemi a vypracovávali pracovní listy o Jižní Koreji.  V českém jazyce se jednotlivé skupiny zaměřily na historii olympijských her, ceremoniál a symboly OH, maskoty, význam olympijských kruhů a jejich barev a vyhledávaly z daných textů různé zajímavosti. V pracovních činnostech jsme vyráběli medaile a olympijské kruhy. Všichni sledovali průběh her a zaznamenávali výsledky v jednotlivých disciplínách. Ty pak doplňovali do připravených tabulek. Nakonec v pátek před jarními prázdninami došlo ke kompletování nashromážděných informací, vytvořených pracovních listů a obrazového materiálu. Každá skupina si vytvořila plakát o ZOH. Výsledky svého snažení pak skupiny vzájemně prezentovaly.

                                                                       H. Čiháková, J. Šindelářová