Besedy v rámci prevence sociálně patologických jevů

V rámci primární prevence sociálně patologických jevů jsme zajistili pro žáky a žákyně 7. a 8. tříd besedu na téma AIDS a 9. tříd besedu na téma antikoncepce. Celou akci pro nás připravila bývalá žákyně a nyní studentka 3. ročníku SZŠ Tereza Obrdlíková.

V první části seznámila děti s poznatky o nemoci AIDS, jejím vzniku, rozšíření i počtu nemocných ve světě i v ČR. Mluvila o rizikovém způsobu chování a cestách přenosu viru HIV, který způsobuje toto onemocnění. Nejdůležitější částí celé besedy byla prevence.

Beseda pro 9. třídy byla o antikoncepci a plánovaném rodičovství. Řešili jsme i takové problémy jako jsou drogy, pohlavní choroby a zneužívání.

Akce se uskutečnila 28. 3. a zúčastnilo se jí 84 žáků a žákyň.

                                                                                                                                                                          A. Víšková