Zákonní zástupci žáků, kteří mají zájem o školní družinu ve školním roce 2021/22, vyplní přihlášku, kterou naleznou na stránkách školy v sekci školní družina – dokumenty. Vyplněnou a podepsanou přihlášku doručí do 18. 6. 2021 do školní družiny (poštou, osobně, vložením do schránky na bráně školy).

Bližší informace o vyplnění přihlášky volejte na tel. číslo 601 372 240 (pondělí – pátek, od 13, 00 hod. do 15, 00 hod.)

Vychovatelky ŠD

Třídní focení proběhne ve středu 19. 5. 2021 od 9.30 hod. (fotka/30,-).

Focení předškoláků na tablo proběhne ve středu 19. 5. 2021 od 10.00 hod. Budeme fotit momentky (fotka/14,-).

Náhradní termín již nebude možný.

Kdo má zájem o více než jednu fotku, nahlaste požadovaný počet fotek ve svých třídách.

Mateřská škola je od 10. 5. 2021 otevřená pro všechny děti v běžném provozu. Děti nemají povinnost se testovat.

Od 10. 5. 2021 je všem dětem přihlášena strava – pokud dítě do mateřské školy v určitý den nepůjde, je třeba stravu odhlásit, jinak propadá (běžný režim).

Do školy se vrací žáci 2. stupně v rotační výuce.

Žáci 6. A, 7. A, 8. A a 9. A – od 10. 5. 2021

Žáci 6. B, 7. B, 8. B a 9. B – od 17. 5. 2021

Testování žáků (covid19)

 • 1. stupeň 1x týdně vždy v pondělí
 • 2. stupeň 2x týdně vždy v pondělí a čtvrtek

Pokud tento den nebude žák ve škole, bude test proveden ihned po jeho návratu. Testování bude probíhat samoodběrem (žák si test provede sám), učitel bude pouze dohlížet na správný postup. Testování se neprovádí u osob, které onemocnění COVID-19 prodělaly a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost je třeba prokazatelně doložit (potvrzení od lékaře, zpráva z laboratoře).

Pokud dítě nebude testováno, nemůže mu být umožněna prezenční výuka. Absence ve škole je omluvena, postup je stejný jako při běžné nemoci (nebude probíhat distanční výuka).

Hygienická pravidla

 • pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci jsou povinni nosit respirátor
 • žáci jsou povinni nosit alespoň chirurgickou roušku
 • bude rozfázován příchod dětí do školy (učitelé si žáky vyzvednou před školou), odchod do školní jídelny
 • po dobu pobytu ve škole je zakázáno navštěvovat jiné třídy
 • budou dodržována všechna hygienická opatření – dezinfekce rukou, větrání, rozestupy

Rozvrh hodin

 • Prezenční výuka – bude probíhat podle rozvrhu, který obdrží jednotliví žáci do EŽK. Hodiny TV budou podle možností probíhat venku. Hodiny HV budou bez zpěvu.
 • Distanční výuka – bude probíhat dle rozvrhu distanční výuky

Školní jídelna

 • Od 10. 5. 2021 mají všichni žáci přihlášené obědy. Pokud na obědy chodit nebudou, je potřeba si je odhlásit!!!!
 • Po dobu distanční výuky mají žáci nárok na obědy, které si mohou odebírat do jídlonosičů.

 

Časy příchodu dětí do školy

v 7. 00 hod. – 2. B                                            v 7.00 hod. – 4. A

v 7. 05 hod. – 2. A                                            v 7.05 hod. – 4. B

v 7. 10 hod. – 1. B                                             v 7.10 hod. – 5. A

v 7. 15 hod. – 1. A                                             v 7.15 hod. – 5. B

v 7. 20 hod. – 3. třída                                        v 7.20 hod. – 6. B

v 7. 25 hod. – 6. A                                             v 7.25 hod. – 7. B

v 7. 30 hod. – 7. A                                             v 7.30 hod. – 8. B

v 7. 35 hod. – 8. A                                             v 7.35 hod. – 9. B

v 7. 40 hod. – 9. A

Prosíme všechny žáky i zákonné zástupce o pochopení a zároveň o dodržování těchto časových rozestupů, které jsou proto, aby se zamezilo vzájemným kontaktům tříd mezi sebou.

Celý březen a část měsíce dubna děti opět prožily při distanční výuce doma. 12. dubna ale školy otevřely a zároveň i družiny. Děti se do školy už moc těšily.

Ve školní družině jsme začali vyrábět jarní výzdobu – motýly, květiny, stromy, ale i čarodějnice. Už teď máme plné nástěnky, chodby a třídy ŠD. Dětem se to moc povedlo.

Zpíváním velikonočních koled jsme si připomněli Velikonoce.

A přicházející jaro nás i párkrát pozvalo na procházku, kterou jsme neodmítli.

Vychovatelky ŠD

         

         

       

 

 

Informace k úplatě za předškolní vzdělávání za měsíc duben 2021 najdete zde.

S ohledem na usnesení vlády ze dne 29. dubna 2021 č. 423 týkající se povinného testování ve školách se mění od 3. 5. 2021 frekvence testování a to na 1x týdně. Tedy od 3. 5. 2021 se budou děti v Mateřské škole Golčův Jeníkov testovat 1x týdně a testovacím dnem bude pondělí. Pokud bude dítě v pondělí nepřítomno, testování proběhne v následující den jeho přítomnosti.