Poslední zimní měsíc v roce je za námi.

Měsíc březen je spojován s jarem. Přicházející jaro jsme s dětmi ve školní družině přivítali kytičkami. Děti kreslily veselé obrázky a vyráběly přáníčka pro své maminky a babičky k MDŽ. Ve školní družině výtvarnou prací vytváříme výrobky na jarní jarmark, na který bychom Vás rádi pozvali. Na konci března jsme jako ŠD uspořádali „Dětský karneval“, který se konal v místní sokolovně. Děti si užily spoustu zábavy, přehlídku masek, soutěže a diskotéku. Velmi se bavily a nechyběla ani sladká odměna.

S měsícem březnem jsme se rozloučili a duben už nám klepe na dveře.

 

vychovatelky ŠD

             

             

             

             

             

 

Provoz školní družiny bude o velikonočních prázdninách (6.4.2023)  z organizačních důvodů (malý počet přihlášených dětí) přerušen.

Pro všechny děti z mateřské školy jsme v rámci společného projektu s názvem „Máme rádi zvířata“ domluvili návštěvu Záchranné stanice Pavlov. Z organizačních důvodů pojedeme 17.4. a 20.4.2023.

Bude se jednat o dopolední výlet (8.30 – 12.00). Podrobnější informace upřesníme ve čtvrtek 13.4.2023.

V pondělí 17.4.2023 pojedou děti ze třídy U Motýlků a některé děti ze třídy U Kuřátek (osobně se domluvíme s rodiči podle aktuální situace, kdo kdy pojede).

Ve čtvrtek 20.4. 2023 pojedou děti ze třídy U Žabiček a U Berušek a děti ze třídy U Kuřátek, které nejely v pondělí (osobně se domluvíme s rodiči podle aktuální situace, kdo kdy pojede).

Vybíráme na dítě zálohu 200,- Kč (vstup a doprava).

Prosíme zaplaťte do 12.4.2023 ve svých třídách.

Těšíme se na pohádku NÁDHERNÉ ÚTERÝ – pondělí 3. 4. 2023 v 10.00 hod.

Vybíráme 70,- Kč na dítě. Prosíme, zaplaťte ve svých třídách.

Vážení rodiče, oznamujeme Vám, že MŠMT mění termín jarních prázdnin pro školní rok 2024:

od 12. do 18. února 2024

 

Provoz Mateřské školy Golčův Jeníkov bude o velikonočních prázdninách (6.4.2023) z organizačních důvodů (malý počet přihlášených dětí) přerušen.

Ve středu 15. března proběhl ve třetích třídách „Program prevence dětských úrazů“, který pořádá Kraj Vysočina.

V každé třídě vedla program jedna zdravotní sestřička. Děti byly rozděleny do skupin podle místa, kde může nejčastěji docházet k úrazům. Vymýšlely, jaké úrazy se mohou stát doma, při sportu nebo ve škole. Následně si o tom povídaly a zjišťovaly další informace.

Žáci si mohli prakticky vyzkoušet, jak podat první pomoc a jak dávat umělé dýchání. Naučili se používat trojcípý šátek a ostatní obvazový materiál. Vyzkoušeli si přivolat pomoc a dověděli se, co je to integrovaný záchranný systém. Na závěr si zahráli ve skupinách hru „Milionář“, kde mohli využít právě získané poznatky k získání bodů.

Dětem se celý tříhodinový program velice líbil, proto se zapojily do výtvarné soutěže, která byla vyhlášena Krajem Vysočina v rámci programu prevence dětských úrazů.

                                                                                                                                                  Jitka Šindelářová, Hana Čiháková

Začal měsíc knihy a my ve 3. B jsme se zaměřili na knihy Boženy Němcové a Karla Jaromíra Erbena. Zarazilo mě, kolik klasických českých pohádek děti neznají. Tak jsme se to pokusili napravit četbou i poslechem. Tím se děti seznámily také se spoustou pohádkových knížek. Vedle toho sháněly informace o těchto dvou autorech. Ty pak ve skupinách třídily a kompletovaly. Podařilo se a já jsem ráda, že se ukázalo, že klasická pohádka může konkurovat tzv. akčním pohádkám. Děti práce moc bavila.

J. Šindelářová

  

V měsíci únoru proběhl ve třídách 1. B a 3. A společný krátkodobý projekt „Leporelo – čtyři roční období“.

Děti pracovaly ve smíšených skupinách. Žáci z třetích tříd prvňáčkům pomáhali a společně každá skupina vytvořila jeden list leporela. Prvňáci a třeťáci luštili křížovky, kreslily, vybarvovali a hledali obrázky k jednotlivých ročním obdobím

Na závěr si všichni zazpívali písničku Měsíce.

Práce se dětem líbila a prvňáčci získali zkušenosti s prací ve skupinách se staršími dětmi.

H. Čiháková a V. Kunášková

         

         

Prosíme, ZÁVAZNĚ nahlaste v aplikaci TWIGSEE do 17.3.2023 docházku svého dítěte na velikonoční prázdniny, které budou ve čtvrtek 6.4.2023. Děkujeme.