Pokyny k organizaci výuky od 30. listopadu 2020 najdete zde.

Rozvrh hodin jednotlivých tříd pro prezenční výuku od 30. listopadu 2020 najdete zde.

V pátek 4. 12. 2020 dopoledne do mateřské školy přijde

Ředitelství ZŠ a MŠ Golčův Jeníkov sděluje rodičům:

Testy všech zaměstnanců MŠ na covid 19 jsou negativní. Na základě doporučení KHS se provoz mateřské školy od pondělí 23. 11. 2020 nemění.

Ve večerních hodinách dne 19. 11. 2020 nám bylo sděleno KHS Jihlava, že byla testována pracovnice naší školy s pozitivním výsledkem na covid 19.

Na základě doporučení KHS budou o víkendu testovány všechny zaměstnankyně mateřské školy.

O výsledcích testu budeme informováni v neděli 22. 11. 2020.

Žádáme rodiče, aby sledovali webové stránky školy.

 

V Golčově Jeníkově dne 20. 11. 2020

Provoz Mateřské školy Golčův Jeníkov je o vánočních prázdninách (23. 12. 2020 až 3. 1. 2021) z organizačních důvodů (malý počet přihlášených dětí) přerušen.

Od 18. 11. 2020 je umožněna prezenční výuka žáků 1. a 2. ročníků podle následujících pokynů:

  1. Ve dnech 18. – 20. 11. ranní družina nebude – žáci ihned po příchodu do školy půjdou do svých tříd, kde vyčkají na začátek výuky pod dozorem vyučujících.

2. Žáci se učí podle upraveného rozvrhu (bez tělesné a hudební výchovy) a to denně 4 vyučovací hodiny.

3. Na oběd odcházejí tak, aby se třídy nesetkávaly.

4. Provoz školní družiny je organizován tak, aby žáci byli v oddělených třídách a nesetkávali se. Pokud bude žák odcházet ze školní družiny jinak, než má uvedeno v zápisovém lístku, musí o tomto zákonný zástupce informovat pedagogický dozor.

 

Žádáme rodiče, aby pravidelně sledovali internetové stránky naší školy a EŽK.

 

Na základě rozhodnutí MZ a MŠMT je od 18. listopadu 2020 umožněn návrat žáků 1. a 2. ročníků k prezenční výuce do škol.

Všichni žáci budou povinni mít po celou dobu pobytu ve škole roušku.

Provoz školní družiny bude v normálním režimu.

Žádáme všechny rodiče, aby podle zájmu přihlásili děti na obědy do školní jídelny, a to nejpozději do pondělí 16. listopadu 2020.

Od 3. 11. 2020 je na škole zaveden pevný rozvrh pro on-line výuku pro každý ročník. Tento rozvrh si můžete stáhnout zde.

Distanční výuka je ze zákona povinná pro všechny žáky, proto musí zákonný zástupce omlouvat každou nepřítomnost na on-line hodině.