V úterý 26. 4. 2016 se zúčastnily pí uč. 1. stupně a pí uč. českého jazyka na 2. stupni semináře „Rozvoj čtenářské gramotnosti dětí na ZŠ“, který vedla Mgr. Ing. Jitka Rubínová. Lektorka je seznámila s významem čtenářské gramotnosti a podpůrnými aktivitami k jejímu rozvoji. Dále jim předvedla konkrétní ukázky zpracovaných textů a metody k rozvoji čtenářské gramotnosti. Seminář byl zajímavý, poučný a velmi podnětný.

                                                                                                                     Miroslava Nigrinová

V rámci spolupráce 3. a 5. tříd vytvořily děti velkou knihu „ O zvířatech.“ Pracovaly ve skupinách. Každá skupina si vybrala jedno zvíře, které namalovala temperovými barvami na velkou sololitovou desku. Zároveň ještě jednotlivé skupiny vymyslely a napsaly do knihy báseň o vybraném zvířeti. Svázanou knihu pošleme do Havlíčkova Brodu na soutěž „ Dospělí dětem, “ do které se pravidelně naše škola zapojuje. Tuto knihu a spoustu dalších zajímavých výtvarných prací a divadel můžete vidět v KD Ostrov Havlíčkův Brod od 2. do 8. května 2016. Velkým přínosem byla vzájemná spolupráce žáků různých tříd.

Romana Trachtová, Hana Klepačová, Lenka Horáková

DSC_2935     DSC_2936

Dne 22. 4. 2016 byl první stupeň v sokolovně na představení Lichožrouti. Podle stejnojmenné knihy od autora Pavla Šruta nám herci zahráli divadlo, které bylo nejen zajímavé, ale také velmi legrační. Nám se na něm líbilo hlavně to, že mělo děj a bylo pojato humorně, což nám umožnilo se skvěle pobavit. Bylo to jedno z nejúžasnějších představení.

DSC_2933

O tom, že třídní schůzka vůbec nemusí být nepříjemný zážitek, jsme se jako rodiče prvňáčků přesvědčili 20. 4. 2016. Byli jsme pozvaní na třídní schůzku spolu s našimi dětmi. Ty si pro nás totiž s paní učitelkou Hanou Čihákovou připravily opravdu vyčerpávající program. Jak moc jsou šikovné, nám předvedly záplavou básniček, písniček, krátkého divadélka a dokonce i tanečkem, do kterého se pustily po pokynu paní učitelky: „Pánové zadejte se“ – neuvěřitelně roztomilé :). Děti měly obrovskou radost, že se jim vystoupení povedlo, ale také z koblížků, které jim paní učitelka za odměnu nasmažila. Co jsem jako rodič také velmi ocenila, byla konzultace pokroku našich dětí, právě v přítomnosti každého z nich. Myslím, že i dětem to dávalo mnohem větší smysl než „rokování o nás bez nás“. Určitě se na mě nebudou rodiče dětí z 1. A zlobit, když za všechny shrnu, že to bylo báječně strávené odpoledne.

                                                                                              Jana Kunášková, třídní důvěrník

IMG_0716

 

Žáci 1. B nezahálejí. Pod vedením paní učitelky Šindelářové si na úvod třídní schůzky rodičů nacvičili hezké představení. Zahráli nám krátké divadélko, zpívali a recitovali. Celé pásmo se skládalo z několika částí a žádné dítě nezůstalo stranou. Velmi příjemně nás potěšili a máme z nich velkou radost! Za rodiče 1. B děkujeme.

                                                                                         Aleš Kabourek, třídní důvěrník

20160420_162423

Dne 21. dubna 2016 se žáci 3. A, 3. B a 5. třídy zúčastnili exkurze do skláren v Josefodole. Ve sklárnách nás srdečně přivítaly dvě průvodkyně. Žáci se rozdělili do dvou skupin a postupně navštívili provozovny. Nejprve se podívali k pecím, kde jim mistři výroby ukázali vyfukování barevného skla pomocí píšťal. Neuvěřitelným zážitkem pro některé děti bylo, že si mohly vyzkoušet vyfouknutí vlastní skleněné bubliny. Poté jsme přešli do místnosti, kde se sklo vybrušuje. Každý brusič vytvářel jiný vzor. Děti zjistily, jak je tato práce náročná na soustředění. Celá výroba je nesmírně zaujala a své průvodkyně zahrnuly množstvím dotazů. Nakonec jsme navštívili výstavu a zároveň podnikovou prodejnu krásných a kvalitních výrobků zdejších sklářů. Myslíme, že žáci získali velmi zajímavou inspiraci pro volbu budoucího povolání, přestože jim je teprve tak málo let. Tímto bychom chtěli poděkovat SRPDŠ za zaplacení všech výdajů na tuto zajímavou akci.

                                                                          Hana Klepačová, Romana Trachtová a Lenka Horáková

                    DSC_2925    DSC_2928                           

Ve středu 20. dubna proběhla na naší škole akce v rámci prevence sociálně patologických jevů – alkohol na školách – „Než užiješ alkohol, užij svůj mozek“. Žáci 7. a 8. ročníku měli možnost pobesedovat s lektorkou programu paní Markétou Musilovou. Dozvěděli se o úskalích spojených s příležitostným pitím alkoholu u dětí, kdy vzniká závislost a jaké jsou její důsledky. Řešili také právní záležitosti spojené se zneužíváním návykových látek (alkohol, drogy) u dětí, ale i jiných profesí. Akce byla dalším doplněním školního vzdělávacího programu v prevenci sociálně patologických jevů i v předmětech výchova ke zdraví a výchova k občanství.

                                                                                                                                                  A. Víšková

DSC_0473     DSC_0475

Ve školním roce 2016/17 bychom chtěli uskutečnit předplavecký výcvik v Havlíčkové Brodě pro děti narozené 1. 9. 2010 – 31. 8. 2011 (děti před zahájením povinné školní docházky) a děti s odkladem PŠD. Cena 10 lekcí předplavecké výuky činí 550,- (včetně DPH a pojištění). Jezdili bychom autobusem s dětmi ze Základní školy v Golčově Jeníkově. Platila by se ještě doprava, která se rozpočítává až po absolvování celého výcviku a může se dostat až na výši 800,-. Maximální počet dětí v hodině je 15. Přihlásí-li se větší počet dětí, bude se přihlížet k pravidelné docházce do MŠ,  k nemocnosti dítěte.

Předběžný zájem nahlaste zástupkyni mateřské školy do  5. 5. 2016.

Starší žáci se mohli poprvé setkat se skutečnou spisovatelkou.

V rámci výuky českého jazyka a prevence sociálně patologických jevů se uskutečnilo 14. dubna první autorské čtení. Pozvali jsme paní Michaelu Fišarovou, která našim žákům prezentovala svoji knihu Nikolina cesta.

Před dětmi se otevřel krásný, dojemný a poutavý příběh. I když je velice smutný, ale tak to v životě chodí. Příběh nás vede k zamyšlení nad mezilidskými vztahy, vtahy rodičů a dětí i sourozenců. Nabádá děti, aby nebyly lhostejné ke svému okolí, protože ne každý má doma harmonické vztahy a pohodu.

Celá akce byla financována sdružením rodičů a přátel školy. Tímto rodičům děkujeme.

                                                                                                                          Markéta Moravcová a Alena Víšková

DSC_0459    DSC_0464    DSC_0460

            Dne 13. dubna odjeli žáci ze třídy 7. A do Prahy, aby tam prožili něco nezapomenutelného:  Laser game je ideální způsob, jak aktivně strávit volný čas, zapojit každého a užít si spoustu legrace v potemnělé atmosféře s unikátní hudební kulisou. My jsme tento zážitek prožili díky příspěvku SRPDŠ.

            Odpoledne jsme se vydali lanovkou na Petřín, vystoupali na rozhlednu a pobavili se v zrcadlovém bludišti.

            Rozchod na Václavském náměstí, návštěva KFC nebo McDonald’s byly už jen tou pověstnou třešničkou na krásném dortu, kterým tento výlet byl.

                                                                                                                                                     Eva Hrubá

IMG_2630    IMG_2643    IMG_2647    IMG_2650

Každoročně se žáci 3. ročníků zúčastňují plaveckého výcviku. Po dobu 10 týdnů se učí a zdokonalují v plavání kraula, prsou, znaku, skoků do vody a potápění. Svojí snahou přispěli ke zlepšení svých plaveckých schopností. Výcvik se všem moc líbil.

                                                                                                         Romana Trachtová a Hana Klepáčová

DSC_2750    DSC_2751    DSC_2752