Prevence sociálně patologických jevů

Ve středu 20. dubna proběhla na naší škole akce v rámci prevence sociálně patologických jevů – alkohol na školách – „Než užiješ alkohol, užij svůj mozek“. Žáci 7. a 8. ročníku měli možnost pobesedovat s lektorkou programu paní Markétou Musilovou. Dozvěděli se o úskalích spojených s příležitostným pitím alkoholu u dětí, kdy vzniká závislost a jaké jsou její důsledky. Řešili také právní záležitosti spojené se zneužíváním návykových látek (alkohol, drogy) u dětí, ale i jiných profesí. Akce byla dalším doplněním školního vzdělávacího programu v prevenci sociálně patologických jevů i v předmětech výchova ke zdraví a výchova k občanství.

                                                                                                                                                  A. Víšková

DSC_0473     DSC_0475