Vážení rodiče,

tímto Vás zvu na informační schůzku s pracovnicí CK Výuka jinak, kde Vám budou zodpovězeny veškeré dotazy. Schůzka se uskuteční v pondělí 15. 10. v učebně 7. B od 16.00 hod. Původně byla schůzka plánovaná až v listopadu, ale organizace je náročná a zdlouhavá, proto došlo k posunutí termínu.

J. Horčičková

V pondělí 1. 10. 2018 se uskuteční od 8.00 hod. FOCENÍ SAD – FOTKY SE ZIMNÍM MOTIVEM.

Sada obsahuje:

1 x celá postava 18 x 25
1 x celá postava 13 x 18
2 x celá postava 9 x 13
2 x portrét 13 x 18
1 x portrét 9 x 13
2 x portrét 6 x 9

cena sady: 230,- Kč

NEDÁVEJTE DĚTEM ZELENÉ OBLEČENÍ !!!

Je možné nechat sourozence chodící do MŠ vyfotit spolu – NAHLASTE VE TŘÍDÁCH.

V loňském školním roce naše škola pořádala pro své žáky 2.stupně nezapomenutelný zájezd do Německa a Rakouska a ani letos nezůstaneme doma a vyjedeme za hranice za novými zážitky. Tentokrát navštívíme v květnu Anglii. Na stránkách školy byla po celý loňský rok umístěna anketa s cílem zjistit mezi dětmi zájem o tuto destinaci. Nakonec se sešlo 43 zájemců.
Toto oznámení považujte za prvotní informaci. V říjnu budou dětem nezávazně rozdány přihlášky, aby se rodiče mohli seznámit s podmínkami, programem a organizací zájezdu. V listopadu bude následovat informační schůzka s pracovnicí cestovní kanceláře, na které budou zodpovězeny všechny dotazy.
A na co se můžeme konkrétně těšit? Cesta nás zavede do jižní Anglie. Začneme významným poutním místem Canterbury a středověkým hradem Warwick. Zavítáme do rodiště Williama Shakespeara do Stratfordu nad Avonou, poznáme atmosféru univerzitního města Oxford a královského města Windsor. Pobyt bude zakončen celodenním programem v Londýně. Minimálně jedna prohlídka bude s rodilým mluvčím. Průběžně během pobytu navštívíme řadu pamětihodností, projedeme se lodí po Temži a mnoho dalšího.

Jitka Horčičková

V prvním týdnu jsme na základní škole sportovali. Žáci devátého ročníku, ve spolupráci s vyučujícími tělesné výchovy, připravili na víceúčelovém hřišti 6 disciplín ze Sazka Olympijského víceboje (hluboký předklon, skok z místa, zkrácené sedy-lehy, postoj čápa, hod basketbalovým míčem a T- běh). Ve středu 5. září sportovali žáci z 2. stupně a v pátek 7. září žáci z 1. stupně. Počasí nám přálo, což přispělo i k pěkným sportovním výkonům.

                                                                                                                                                                           J. Blabolil

            

         

Pondělí         7 : 00 – 8 : 00 hodin                     12 : 00 – 14 : 00 hodin

Úterý             7: 00 – 8 : 00 hodin

Středa           7: 00 – 8 : 00 hodin                      12 : 00 – 14 : 00 hodin

Čtvrtek          7: 00 – 8 : 00 hodin

Pátek             7: 00 – 8 : 00 hodin

Bližší informace Vám poskytneme denně v úředních hodinách.

Ostatní dny po telefonické domluvě – 569 433 372.

V tomto školním roce nabízíme žákům naší školy tyto kroužky:

DIVADELNÍ KROUŽEK – H. Čiháková, H. Klepačová, J. Šindelářová, čtvrtek 12.30 – 13.30 h

KROUŽEK ANGLICKÉHO JAZYKA (pro 2. ročník) – J. Horčičková, pátek 12.10 – 13.10 h

KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE (pro 7. – 9. ročník) – J. Horčičková, středa 13.30 – 14.30 h

SPORTOVNÍ KROUŽEK – J. Blabolil, pátek 12.20 – 13.20 h (1. – 3. ročník), pátek 13.30 – 14.30 h (3. – 5. ročník)

KROUŽEK LOGOPEDICKÉ PREVENCE – K. Šulcová, pondělí 11.45 – 13.00 h

HRA NA FLÉTNU – L. Horáková, úterý 12.15 – 13.30 h

KROUŽEK VYŠÍVÁNÍ – R. Trachtová, úterý 12.15 – 13.30 h

VĚDA JE ZÁBAVA (jednoduché pokusy, výroba fyzikálních hraček, práce se stavebnicí MERKUR) – J. Šidáková, středa 13.15 – 14.15 h

ZÁBAVNÁ MATEMATIKA – M. Ortová, čtvrtek 6.55 – 7.25 h a 12.05 – 12.35 h

LOGICKÉ HRY – J. Procházková, úterý 15.30 – 16.30 h

DOVEDNÉ RUCE – R. Lišková, čtvrtek 15.30 – 16.30 h (příspěvek na materiál – 200 Kč na pololetí)

DOUČOVÁNÍ – H. Čiháková, čtvrtek 11.10 – 12.10 h

STAVÍME ŽELEZNICI – D. Šulc, úterý 15.00 – 16.00 h

Nabízený kroužek bude realizován od října do května, pokud se přihlásí alespoň deset dětí. Zájemci se co nejdříve nahlásí u jmenovaných vyučujících.

V pondělí 3. 9. slavnostně v naší škole přivítal prvňáčky pan starosta Mgr. Vlastimil Marušák, pan místostarosta Bc. Miroslav Mrkvička, pan ředitel Mgr. Luděk Ježek, paní zástupkyně Ing. Eva Hrubá, patronka naší školy paní Jarmila Kratochvílová, pan Jindřich Dvořák, třídní paní učitelka Mgr. Radka Semrádová a Maxipes Fík.

Všem prvňáčkům přejeme, aby se jim ve škole líbilo.

      

Dny otevřených dveří se na naší škole budou konat ve čtvrtek 27. 9. 2018 (14 – 18 hodin) a v pátek 28. 9. 2018 (9 – 11 hodin).

Všechny srdečně zveme.

Výuka na 1. stupni bude celý týden končit v 11.00 hod. Ve středu 5. 9. 2018 bude cvičení v přírodě a v pátek 7. 9. 2018 sportovní den.

Výuka na 2. stupni bude celý týden končit v 11.30 hod. Ve středu 5. 9. 2018 bude sportovní den a v pátek 7. 9. 2018 cvičení v přírodě.

Schůzka rodičů žáků první třídy proběhne ve čtvrtek 13. 9. 2018 od 16.00 hodin v učebně první třídy.