Sportovní den

V prvním týdnu jsme na základní škole sportovali. Žáci devátého ročníku, ve spolupráci s vyučujícími tělesné výchovy, připravili na víceúčelovém hřišti 6 disciplín ze Sazka Olympijského víceboje (hluboký předklon, skok z místa, zkrácené sedy-lehy, postoj čápa, hod basketbalovým míčem a T- běh). Ve středu 5. září sportovali žáci z 2. stupně a v pátek 7. září žáci z 1. stupně. Počasí nám přálo, což přispělo i k pěkným sportovním výkonům.

                                                                                                                                                                           J. Blabolil