V pondělí 3. 12. 2018 bude provoz MŠ omezen na jednu třídu.

Důvodem je uzavírka vody 3. 12. 2018 od 8 do 15 hod.

Tak jsme v pátek 30. 11. 2018 zahájili advent zpěvem koled – zpívali jsme v hale naší školy, zpívali jsme s chutí, malí i velcí. Potom šli žáci vyšších ročníků pomáhat malým spolužákům vyrábět adventní věnce.

Tak ať je nám ten advent obdobím klidu, půstu, radosti, očekávání a ne časem dokonalého stresu, na jehož konci padneme vyčerpaní pod vánoční stromeček.

                                                                                                                                                          M. Zezula

            

Alkohol je v Evropě nejrozšířenější návykovou látkou. Rozšířenost pití alkoholu má hluboké společenské kořeny. Alkohol je legální drogou, přičemž její dostupnost je v různých zemích upravena odlišně. V České republice je podle zákona možné podávat a prodávat alkohol zletilým osobám, tj. od 18 let věku.
Toto jsou úvodní slova lektorky paní Markéty Musilové, která na naší škole měla besedy se žáky 7. – 9. tříd. Besedy proběhly 29. 11. 2018.
Žáci a žákyně vyslechli velice zajímavé vyprávění z historie výroby alkoholu. Dověděli se o výhodách a nevýhodách konzumace alkoholických nápojů. Proč lidé pijí alkohol a proč ho zatracují? Jaký je rozdíl mezi alkoholismem a narkomanií? Jak působí alkohol na mladistvé v kombinaci s energy drinky?
Závěrečné motto našeho setkání zní: Než užiješ alkohol, užij svůj rozum.

A. Víšková

V úterý 27. 11. naši druháčči tvořili poprvé své vlastní adventní věnce. S výrobou jim přišli na pomoc žáci osmé třídy. Tímto bychom jim všichni rádi poděkovali.

Žáci a paní učitelky 2. A a 2. B

           

Vážení rodiče, mezi žáky naší školy byl zjištěn výskyt vší.

Prosíme, abyste zkontrolovali své dítě a případně přijali opatření zabraňující dalšímu šíření nákazy.

Naše škola prodloužila licenci na využívání portálu Proškoly.cz. Každý žák obdržel nové přístupové údaje, aby mohl jeho obsah využívat nejen ve škole, ale i doma. Aplikace poskytuje širokou nabídku on-line testů a kvízů z různých oblastí, které jsou ihned vyhodnoceny formou certifikátu. Obsahuje také dotazník volby povolání, který je určen žákům starším 13 let a zohledňuje jak schopnosti a vlohy žáka, tak jeho zájmy a představy o budoucím uplatnění.

Ve středu 14. 11. proběhla na naší škole Přehlídka středních škol, na které se představily některé školy z okresů Havlíčkův Brod, Kutná Hora a Chrudim. Žákům osmých a devátých tříd i jejich rodičům byly poskytnuty informace o studijních a učebních oborech a kritériích přijímacího řízení na jednotlivých školách. Akce se vydařila a doufáme, že pomůže dětem i jejich rodičům při výběru střední školy.

Prosíme, z organizačních důvodů, o nahlášení dětí do ŠD v době vánočních prázdnin (22. 12. 2018 – 2. 1. 2019) do 23. 11. 2018!

Děkujeme

Sdružení rodičů a přátel školy všechny srdečně zve na PŘEDVÁNOČNÍ BLEŠÍ TRH.

Leták s bližšími informacemi najdete zde.

14. listopadu jsme opět přivítali budoucí školáky a jejich paní učitelky v rámci projektu „Hurá do školy“. Členové divadelního kroužku si pro ně připravili pohádku Červená Karkulka. Ve druhé části programu osmáci otestovali jejich znalosti při plnění jednoduchých úkolů.
Těšíme se na jarní setkání.

A. Víšková