Alkohol a jeho zneužívání u dětí a mládeže

Alkohol je v Evropě nejrozšířenější návykovou látkou. Rozšířenost pití alkoholu má hluboké společenské kořeny. Alkohol je legální drogou, přičemž její dostupnost je v různých zemích upravena odlišně. V České republice je podle zákona možné podávat a prodávat alkohol zletilým osobám, tj. od 18 let věku.
Toto jsou úvodní slova lektorky paní Markéty Musilové, která na naší škole měla besedy se žáky 7. – 9. tříd. Besedy proběhly 29. 11. 2018.
Žáci a žákyně vyslechli velice zajímavé vyprávění z historie výroby alkoholu. Dověděli se o výhodách a nevýhodách konzumace alkoholických nápojů. Proč lidé pijí alkohol a proč ho zatracují? Jaký je rozdíl mezi alkoholismem a narkomanií? Jak působí alkohol na mladistvé v kombinaci s energy drinky?
Závěrečné motto našeho setkání zní: Než užiješ alkohol, užij svůj rozum.

A. Víšková