Informativní schůzky pro jednotlivé třídy:

třída Sluníčka – 13. 9. 2018 v 15.00 hod.
třída Berušky – 10. 9. 2018 v 15.00 hod.
třída Motýlci – 12. 9. 2018 v 15.00 hod.
třída Žabičky – 11. 9. 2018 v 15.00 hod.

Školní rok 2018/2019 bude zahájen v pondělí  3. září 2018 v 8 hodin ve třídách.

Od 1. 9. 2018 se mění ceny obědů.

3 – 6 let (MŠ)                     37,- Kč

      7 let (MŠ)                      41,- Kč

7 – 10 let (I. stupeň)         25,- Kč

11 – 14 let (II. stupeň)      27,- Kč

15 let (II. stupeň)               28,- Kč

Cizí strávníci                      60,- Kč

 

První platba proběhne k 20. srpnu 2018.

Pokud máte na inkasu u svého účtu limity je třeba je navýšit.