Příjemný školní rok 2022/23 přejí vychovatelky ŠD.

My v družině nezahálíme! Pojďte se všichni podívat, co hezkého jsme vytvořili.

březen

         

       

leden, únor

         

         

listopad, prosinec

         

         

říjen

         

         

         

   

září