Příjemný školní rok 2018/19 přejí vychovatelky ŠD.

My v družině nezahálíme! Pojďte se všichni podívat, co hezkého jsme vytvořili.

červen

       

květen

       

         

 

duben

            

            

            

          

březen

            

            

            

         

únor

            

            

            

   

leden

            

            

prosinec

            

            

         

listopad

            

            

            

         

říjen

            

            

            

               

září