Příjemný školní rok 2023/24 přejí vychovatelky ŠD.

My v družině nezahálíme! Pojďte se všichni podívat, co hezkého jsme vytvořili.

květen

       

březen

       

 

únor

       

listopad

         

   

říjen

     

září