Rozhodnutí vedení školy o úplatě za předškolní vzdělávání za měsíc duben najdete zde.

Seznam dětí přijatých k základnímu vzdělávání od školního roku 2020/2021 najdete zde.

PRACOVNÍ LISTY

dokresli sluníčko       dokresli déšť     vybarvování, určování barev

AKTIVITY

otisk korkové zátky       barvení vatovou tyčkou     jarní květinky z papíru

skládání zvířátek       prstová zvířátka       další typy činností

básničky k procvičení ruček a prstíků       turecký sed     námět na procházku

písnička Kotě a sluníčko       hrátky s dechem

chůze po překážce (video)       zvířecí chůze (video)

PRACOVNÍ LISTY

domácí zvířata (soubor listů)

vykreslování      vykreslování s úkoly     dokreslování obrázku

zrakové vnímání       grafická orientace       početní představy

BÁSNIČKY A PÍSNIČKY

básničky       barevné zpívání       písnička Měsíce

PRACOVNÍ LISTY

zrakové vnímání      sluchové vnímání 

grafomotorika     dokreslování

rozdíly        o jednu více, méně 

tvary, barvy, čísla     posloupnosti s příběhy

BÁSNIČKY

       

VYRÁBĚNÍ

zajíček       kytičky 

Zápis do mateřské školy na školní rok 2020/2021 proběhne v upravené podobě ve dnech 2. 5. až 13. 5. 2020.

Všechny potřebné informace naleznete na tomto webu v části Zápis do MŠ.

Rozhodnutí vedení školy ohledně úplaty za předškolní vzdělávání v době přerušení provozu MŠ je k nahlédnutí zde.