Sdružení rodičů a přátel dětí a školy Základní a mateřské školy Golčův Jeníkov (SRPDŠ) je významným partnerem a pomocníkem školy. Mezi jeho hlavní cíle patří koordinace a sjednocování působení rodiny, školy a dalších výchovných institucí a účinná dobrovolná pomoc škole při plnění jejího poslání.

Uvedené základní cíle jsou naplňovány zejména:

  1. působením na rodiče ke správné výchově dětí v rodině
  2. seznamováním rodičů a veřejnosti s výchovnými a vzdělávacími cíli a úkoly a s úlohou rodičů při jejich naplňování
  3. seznamováním vedení školy s náměty, připomínkami a stížnostmi rodičů
  4. dobročinnou pomocí členů SRPŠ škole – organizační, finanční a materiálovou podporou v oblastech
  • výchovně vzdělávacích
  • kulturních, reprezentačních, sportovních a společenských
  • prevence proti společensky nežádoucím jevům

 


Zápisy z porad vedení SRPDŠ:

ze dne            18. 5. 2023

ze dne            23. 11. 2022 + Finanční rozvaha SRPDŠ

ze dne            8. 11. 2021 + Finanční rozvaha SRPDŠ

ze dne           16. 6. 2021

ze dne           19. 11. 2019 + Finanční rozvaha SRPDŠ

ze dne           17. 4. 2019 + Finanční rozvaha SRPDŠ

 


Ostatní dokumenty SRPDŠ: