Sdružení rodičů a přátel dětí a školy Základní a mateřské školy Golčův Jeníkov (SRPDŠ) je významným partnerem a pomocníkem školy. Mezi jeho hlavní cíle patří koordinace a sjednocování působení rodiny, školy a dalších výchovných institucí a účinná dobrovolná pomoc škole při plnění jejího poslání.

Uvedené základní cíle jsou naplňovány zejména:

  1. působením na rodiče ke správné výchově dětí v rodině
  2. seznamováním rodičů a veřejnosti s výchovnými a vzdělávacími cíli a úkoly a s úlohou rodičů při jejich naplňování
  3. seznamováním vedení školy s náměty, připomínkami a stížnostmi rodičů
  4. dobročinnou pomocí členů SRPŠ škole – organizační, finanční a materiálovou podporou v oblastech
  • výchovně vzdělávacích
  • kulturních, reprezentačních, sportovních a společenských
  • prevence proti společensky nežádoucím jevům

 


Zápisy z porad vedení SRPDŠ:

ze dne           16. 6. 2021

ze dne           19. 11. 2019 + Finanční rozvaha SRPDŠ

ze dne           17. 4. 2019 + Finanční rozvaha SRPDŠ

ze dne           11. 4. 2018 + Finanční rozvaha SRPDŠ

ze dne           15. 11. 2017Finanční rozvaha SRPDŠ

ze dne           19. 4. 2017

ze dne           9. 11. 2016

ze dne           24. 2. 2016

ze dne           4. 11. 2015

 


Ostatní dokumenty SRPDŠ: