31. 10. 2018 odstartoval celoroční projekt „Hurá do školy“. Žáci 8. ročníku ho připravili pro děti z předškolní třídy mateřské školy. Při prvním setkání provedli budoucí školáky po budově školy a ukázali jim učebny, jídelnu a šatny. Na závěr si děti s jejich pomocí vyrobily malý dárek.

A. Víšková

                 

Srdečně zveme všechny děti a rodiče na Dýňová světýlka (lampionový průvod).

Akce proběhne ve čtvrtek 8. 11. 2018 od 16.15 hod., sraz před MŠ.

Program:

1. strašidlácké dovádění
2. lampionový průvod
3. dýňová světýlka a kamarádi strašidýlka

S sebou:

– lampion NE se svíčkou, ale s žárovkou, blikačkou,…

– za nepříznivého počasí se akce ruší

Nahlaste, prosím, účast ve svých třídách do 6. 11. 2018.

Děkujeme a těšíme se na Vás.

Rodiče, prosíme, o spolupráci!

Na akci Dýňová světýlka potřebujeme hodně světýlek. Kdo může a chce, přineste do školky lampičku, lucerničku, vydlabanou dýni, mezi 5. 11. – 8. 11.2018. Budeme je používat venku, proto obyčejná světýlka, nic drahého. Děkujeme.

V pátek 26. 10. jsme v naší základní škole oslavili 100. výročí založení naší republiky projektovým vyučováním. Žáci 2. stupně si připravili pro své mladší spolužáky program, ve kterém se dozvěděli mnoho nového, zopakovali si již známé věci a pobavili se. Témata se týkala historie a zeměpisu ČR, kulturních památek, sportu, děti řešily hádanky, kvízy, křížovky, zazpívaly si a vyslechly básně. Žáci 9. ročníku si připravili i několik scének z naší historie.

Slavnostní den se všem líbil a pěkně jsme si ho užili.

Protože všichni přišli oblečeni v barvách trikolory, na závěr jsme vytvořili velkou vlajku České republiky.

                                                                                                                                                         Eva Hrubá

            

      

     Ve čtvrtek 25.10 2018 jsme si ve čtvrtých třídách připomínali sté výročí vzniku Československa. Děti pracovaly ve skupinách a plnily úkoly zaměřené na události a historii naší země. Zadání plnily v jednotlivých předmětech: M, Čj, Čajs, Vv a Pč. Výsledné práce jsou vyvěšeny na nástěnkách. Během projektového dne získali žáci spoustu nových informací, ověřili si svoje dosavadní znalosti.

     Den v duchu historie se vydařil.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Hana Čiháková, Jitka Šindelářová

  

Ve středu 24. října navštívili žáci a žákyně pátého ročníku Dusíkovo divadlo v Čáslavi, kde zhlédli výpravný muzikál „Pyšná princezna“. Pohádku nastudovala Divadelní společnost Julie Jurištové podle scénáře Dany Bartůňkové. Dětem se představení líbilo a odcházely z divadla spokojené.

M. Nigrinová, H. Klepačová

Nabídku sportovních kroužků si můžete prohlédnout zde.

23.10. 2018 si naši žáci 8. a 9. tříd konečně vyzkoušeli, jaké to je být středoškolákem. V rámci předmětu volba povolání jsme se zúčastnili velice pěkného poučného, zábavného a interaktivního dopoledního programu na SPŠ a OA v Čáslavi. Ve vědomostních soutěžích naši žáci a žákyně obsadili první tři místa.

                                                                                                                                          M. Moravcová a A. Víšková

            

28. 10. 2018 – vyvěsme nejvíce českých vlajek

Žáci a učitelé základní a mateřské školy se rozhodli oslavit 100. výročí samostatné republiky. Kromě toho, že vysadíme lípy, jsme se přihlásili k akci agentury Dobrý den v Pelhřimově a v pátek 26. října vyvěsíme co nejvíce českých vlajek ve škole a ve školce a přijdeme oblečeni v barvách trikolory.

Na fotkách je malá ochutnávka vlajek.

                                                                                                                                                                                                Eva Hrubá

      

Okresní kolo v minikopané pro žáky 6. a 7. ročníků základních škol se uskutečnilo v úterý 16. 10. 2018 v areálu TJ Jiskra Havlíčkův Brod. Hrálo se na sportovním hřišti s umělým povrchem (umělou travou), což bylo pro některé naše reprezentanty nezvyklé. Naši žáci hráli srdcem a v každém zápase předvedli pěkné výkony. Celková bilance sice neodpovídala našim představám a našemu úsilí (1 výhra, 2 prohry o jediný gól a 1 výraznější prohra), ale i tak hodnotíme turnaj jako vydařený.
Naši školu reprezentovali: Petr Vávra (C), Matouš Procházka (G), Vojtěch Procházka, Tomáš Adamec, Jaroslav Fiala, Josef Petr, Vojtěch Blažek, Martin Pospíšil, Petr Vančura a Ondřej Volenec.
Všem žákům děkujeme za předvedené výkony a důstojnou reprezentaci naší školy.

Jiří Blabolil

Ve dnech 11. a 12. 10. 2018 za žáky 1. stupně zavítala „Hoblinkova dílnička“. Děti si vyzkoušely práci se dřevem. Za pomoci různého nářadí si vyrobily mašinku. Náročnost výroby se zvyšovala s věkem dětí. Na závěr si svůj výrobek vyzdobily a odnesly domů.

L. Klempířová