Město Golčův Jeníkov zve 22. prosince mladé hokejisty a jejich rodiče na zimní stadion do Čáslavi. Hokej je určen pro děti, které již umí bruslit. Vezměte si s sebou jakoukoli přilbu, chrániče jsou dobrovolné.

Bližší informace najdete zde.

Načerpat tu pravou atmosféru Vánoc a dozvědět se, jak vlastně slavila zámecká šlechta v dávných dobách vánoční svátky; tak to vše jsme mohli zažít a slyšet na naší malé krátké exkurzi, dne 27. listopadu 2019, tedy v době počínajícího adventu na zámku Žleby.

Sestavu žáků tvořily třídy 6.B a „malí“ žáčci 2. ročníku spolu s paní učitelkou Radkou Semrádovou. Pro děti byla připravena krásná prohlídka, která nás zavedla do svátečně vyzdobených zámeckých sálů a pokojů, kde byly ke zhlédnutí nádherně zdobené vánoční stromečky i originální slavnostní dekorace.

Děti měly možnost dozvědět se spoustu zajímavého, např. jak trávil v dřívějších dobách Vánoce prostý lid na venkově, jaké vánoční zvyky se dodržovaly, jak se jednotlivé lidové vrstvy obdarovávaly, nahlédnout do „ANDĚLSKÉHO ÚŘADU“ a zjistit, jak to mají andělé – začátečníci těžké a nakonec spatřit, jak fungovala zámecká kuchyně a jaké dobroty se v tomto čase pekly.

Dětem se výlet moc líbil a myslím, že to byl i velmi zajímavý „exkurz“ do dob dávno minulých. A doufám, že si děti uvědomily, že bohatá vánoční nadílka nebyla v každé společenské vrstvě samozřejmostí.

Mgr. Hana Mazalová, Mgr. Radka Semrádová

       

     

Ve středu 20. 11. 2019 se žáci 5. tříd se svými učitelkami vypravili na návštěvu do MŠ. Dětem zahráli krátkou pohádku o Perníkové chaloupce. Po zhlédnutí se děti rozešly do svých tříd a každé si vedlo „svého“ páťáka. Dostaly na papíře předkreslenou perníkovou chaloupku a podle rad svého „učitele“ vybarvovaly a dokreslovaly obrázek. Někteří se s dětmi stihli naučit i krátkou básničku. Děti z MŠ i školáci byli nadšeni ze společně strávených chvil.

H. Čiháková, J. Šindelářová

   

Od 4. září 2019 probíhal ve 4. ročnících plavecký výcvik v Havlíčkově Brodě. Kurz byl rozdělen na 10 lekcí a žáci byli soustředěni do 4 družstev podle výkonnosti. Plavecký výcvik byl pokračováním základního kurzu, kterým žáci prošli ve 3. ročníku. Během poslední lekce se uskutečnily velké závody ve volném stylu. Ti nejlepší získali medaile. Na konci celého kurzu obdrželi všichni mokrá vysvědčení, kde měli zaznamenány své úspěchy. Nechyběla ani sladká odměna v podobě lízátka.

Hana Klepačová, Miroslava Nigrinová

V úterý 5. 11. 2019 vyrazili žáci druhého stupně do Dusíkova divadla do Čáslavi, aby zhlédli divadelní představení s názvem „Trapas nepřežiju, aneb ten řízek nezvedej!“

Toto moderní představení bylo určeno především pro všechny –náctileté, kterým byla velmi humornou formou zprostředkována pravidla slušného chování. Hlavním hrdinou byl Karel Louda, žák 8.B, který přichází do nové školy v novém městě. Bojí se nového kolektivu, nových učitelů, sousedů a HOLEK! Trapas by nepřežil. Na pomoc mu rychle přispěchá paní RY-PO-SLUCH (Rychlá pomoc slušného chování) a zasvětí ho do základních pravidel etikety. Celým představením nás provázela herecká dvojice – herečka Michaela Dolinová a herec Ladislav Ondřej.

V úvodní části představení vystoupila a navodila velmi hezkou atmosféru zpěvačka Anička Slováčková a v závěru představení se s námi zase pěvecky rozloučila mladá zpěvačka Nelly Řehořová.

Celá akce se velmi vydařila a já doufám, že si z ní děti odnesou vše potřebné pro slušný „start“ do společnosti.

Mgr. Hana Mazalová

V úterý 5. 11. 2019 se žáci druhého stupně se svými učiteli vydali do Čáslavi, kde je v kině čekal zajímavý zeměpisný pořad o Íránu, muslimské zemi  z oblasti Perského zálivu.

Žáci se dozvěděli důležité informace o historii a  současném životě lidí v této zajímavé zemi.

Tvůrci pořadu ze společnosti Svět kolem nás ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou v Olomouci představili Írán pomocí filmu, který byl doprovázen živým slovem a nakonec také besedou se žáky.

V paměti nám Írán zůstane jako země ropy (černého zlata), islámu, zemětřesení, velkých pouští a dromedárů. Zajímavý je i fakt, že se cestovatelé za celou dobu pobytu v Íránu  nesetkali s konzumací alkoholu. Obyvatelé místo něj popíjí čaj.

Mgr. Markéta Johnová

 

 

 

V pátek 1. listopadu 2019 navštívili naši žáci 8. ročníku SPŠ a OA v Čáslavi. V rámci připraveného programu plnili rozmanité úkoly z oblasti techniky a ekonomiky, seznámili se s nabídkou studijních oborů, s vybavením školy a zažili si středoškolskou atmosféru. Akce pěkně doplnila výuku zaměřenou na volbu povolání.

Ve středu 23. 10. 2019 podnikli žáci sedmých, osmých a devátých tříd „výpravu“ do Horáckého divadla v Jihlavě na divadelní představení „Škola základ života“.

„Studenti? Vy nejste studenti! Vy jste barbaři!“

Tak tento legendární výrok ze známé české veselohry jsme během představení slyšeli několikrát. Ovšem málokdo ale ví, že filmový scénář vznikl na základě divadelní komedie, kterou na výzvu divadelního ředitele a režiséra E. F. Buriana napsal už v roce 1937 středoškolský učitel a spisovatel Jaroslav Žák.

Škola základ života Jaroslava Žáka má nostalgickou noblesu první republiky. Ale zápas mezi studenty a učiteli je boj věčný, nikdy nekončící a nadčasový. Postavy této komedie nejenže nestárnou, ale v různých obměnách se vyskytují až do dnešních dnů, vždyť každá třída má svého šprta a šplhouna, třídní krásku, recesistu, záškoláka, básníka, fotbalistu, obávaného třídního učitele, veledůležitého školníka a další.

Celé představení bylo protkáno nejen krásnými monology jednajících postav, stylovým oblečením, ale i hudbou, tancem a zpěvem jednotlivých herců.

I přes nepřízeň typicky ranního říjnového počasí jsme si odváželi z krásného divadelního prostředí ty nejúžasnější zážitky a pocity, které v nás toto herecky velmi vydařené představení zanechalo.
Jen více takových krásných divadelních her!

Mgr. Hana Mazalová, Mgr. Markéta Johnová

4. října 2019 jsme se vydali do Chotěboře na přírodovědnou soutěž. Složení našeho týmu bylo: Hana Šidáková, Anna Karbanová a Jolana Houdková z 9. třídy a Jan Šerák z 8. A. Jako doprovod s námi jela paní učitelka Johnová.

V soutěži byly zahrnuty znalosti z přírodopisu, zeměpisu, matematiky, fyziky, chemie, pc a dovednosti z tělesné výchovy.

Po celou dobu jsme si vedli dobře. Poznávali jsme nerosty, počítali logické úlohy z matematiky, navštívili jsme zahradu a přemýšleli o tom, jak je pro nás důležitá voda. Pak došlo k vyhlášení vítězů. Celkem se soutěže zúčastnilo 12 týmů z různých škol a náš tým se umístil na krásném druhém místě! Domů jsme si odvezli hezké ceny a spoustu nových znalostí.

                                                                                                H. Š., A. K., J. H.

         

 

 

V letošním školním roce jsme se zapojili do Evropského týdne sportu, který byl stanoven v termínu od 23. do 30. září 2019. Na základní škole jsme ve spolupráci s žáky 9. ročníků uspořádali dvě sportovní akce, které byly v duchu Sazka Olympijského víceboje, tj. hluboký předklon, skok z místa, zkrácené sedy-lehy, postoj čápa a hod basketbalovým míčem. Ve středu 25. září plnili tyto disciplíny žáci 2. stupně, v pátek 27. září sportovali žáci z 1. stupně. Vlivem nepřízně počasí jsme byli nuceni sportovat v sokolovně, ale i tak se nám podařilo splnit všechny disciplíny a užít si sportem naplněná dopoledne.

J. Blabolil