24. a 25. června si děti prvního stupně s nadšením vyzkoušely různé sportovní disciplíny, které ve čtvrtek plnily na hřišti, v pátek kvůli nepříznivému počasí v sokolovně. Sportovní dny pro ně připravil pan Pavel Šveřepa za pomoci fotbalistů. Tímto všem organizátorům děkujeme za příjemně strávená dopoledne.

učitelky prvního stupně

 

Ve čtvrtek 10. června jsme vyrazili autobusem na výlet do Starých Hradů. Na místě nás čekal bohatý program. Nejdříve jsme se zúčastnili kurzu v létání na koštěti, osvojili jsme si důležité povely, správné držení, … Poté jsme si prohlédli hradní půdu plnou skřítků, čarodějnic, draků a spoustou starobylých předmětů. Z půdy jsme se vypravili do hradního sklepení, kde na nás čekalo mnoho pohádkových bytostí se světelnými a zvukovými efekty. Nakonec jsme si užili nákupy suvenýrů a různých dobrot v místním obchůdku. Počasí nám přálo, na výlet rádi vzpomínáme.

R. Trachtová, L. Horáková

   

Ve středu 16. 6. 2021 jsme u nás ve škole přivítali mladou spisovatelku Kateřinu Maruchničovou. Přijela se svou knihou pro děti Klíčenka v kouzelném lese. Autorského čtení se zúčastnili žáci 1. a 2. tříd.

Spisovatelka ze své knihy poutavě předčítala a pak s dětmi besedovala. Žáci se dověděli, co dělá spisovatel, ilustrátor, nakladatel a jak kniha vlastně vzniká. Děti si také vybarvovaly pracovní list a odpovídaly na otázky týkající se čtených úryvků z knihy. Nakonec si některé děti knihu i s věnovaným podpisem zakoupily.

Beseda se velmi vydařila což dokládá i to, že děti spisovatelku prosily, aby znovu přijela.

Učitelky 1. a 2. tříd

   

Tak máme za sebou první školní výlet.

Vyrazili jsme do Obory ve Žlebech. Autobus nás vysadil pod zámkem a my jsme prošli parkem do Obory. Tam nás čekal dvouhodinový program, ve kterém jsme se dozvěděli mnoho zajímavého o práci v Záchranné stanici a o dravých ptácích. Vyzkoušeli jsem si i zručnost při střelbě z luku.

Nakonec jsme si koupili malý suvenýr a plni zážitku jsme se vrátili domů.

   Žáci 1. A a 1. B s Hanou Čihákovou a Jitkou Šindelářovou

Do školy se vrací žáci 2. stupně v rotační výuce.

Žáci 6. A, 7. A, 8. A a 9. A – od 10. 5. 2021

Žáci 6. B, 7. B, 8. B a 9. B – od 17. 5. 2021

Testování žáků (covid19)

 • 1. stupeň 1x týdně vždy v pondělí
 • 2. stupeň 2x týdně vždy v pondělí a čtvrtek

Pokud tento den nebude žák ve škole, bude test proveden ihned po jeho návratu. Testování bude probíhat samoodběrem (žák si test provede sám), učitel bude pouze dohlížet na správný postup. Testování se neprovádí u osob, které onemocnění COVID-19 prodělaly a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost je třeba prokazatelně doložit (potvrzení od lékaře, zpráva z laboratoře).

Pokud dítě nebude testováno, nemůže mu být umožněna prezenční výuka. Absence ve škole je omluvena, postup je stejný jako při běžné nemoci (nebude probíhat distanční výuka).

Hygienická pravidla

 • pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci jsou povinni nosit respirátor
 • žáci jsou povinni nosit alespoň chirurgickou roušku
 • bude rozfázován příchod dětí do školy (učitelé si žáky vyzvednou před školou), odchod do školní jídelny
 • po dobu pobytu ve škole je zakázáno navštěvovat jiné třídy
 • budou dodržována všechna hygienická opatření – dezinfekce rukou, větrání, rozestupy

Rozvrh hodin

 • Prezenční výuka – bude probíhat podle rozvrhu, který obdrží jednotliví žáci do EŽK. Hodiny TV budou podle možností probíhat venku. Hodiny HV budou bez zpěvu.
 • Distanční výuka – bude probíhat dle rozvrhu distanční výuky

Školní jídelna

 • Od 10. 5. 2021 mají všichni žáci přihlášené obědy. Pokud na obědy chodit nebudou, je potřeba si je odhlásit!!!!
 • Po dobu distanční výuky mají žáci nárok na obědy, které si mohou odebírat do jídlonosičů.

 

Časy příchodu dětí do školy

v 7. 00 hod. – 2. B                                            v 7.00 hod. – 4. A

v 7. 05 hod. – 2. A                                            v 7.05 hod. – 4. B

v 7. 10 hod. – 1. B                                             v 7.10 hod. – 5. A

v 7. 15 hod. – 1. A                                             v 7.15 hod. – 5. B

v 7. 20 hod. – 3. třída                                        v 7.20 hod. – 6. B

v 7. 25 hod. – 6. A                                             v 7.25 hod. – 7. B

v 7. 30 hod. – 7. A                                             v 7.30 hod. – 8. B

v 7. 35 hod. – 8. A                                             v 7.35 hod. – 9. B

v 7. 40 hod. – 9. A

Prosíme všechny žáky i zákonné zástupce o pochopení a zároveň o dodržování těchto časových rozestupů, které jsou proto, aby se zamezilo vzájemným kontaktům tříd mezi sebou.

Soutěže s tímto názvem se zúčastnily druhé třídy naší školy. Soutěž se konala v rámci projektu Oživíme Česko ve spolupráci s Pojišťovnou VZP a autorkou dětských pohádkových knížek Jaroslavou Pechovou. Zúčastnilo se jí více než 100 škol. Děti společnými silami napsaly a ilustrovaly knížku Medvídek na ledu, která se umístila na 4. místě. Odměnou pro naši školu jsou 2 tablety Lenovo. Všechna dílka budou vystavena koncem léta v Praze v Lazarské ulici.

Děti si společné tvoření užily a my jim tímto děkujeme za nadšení, které projevily.

R. Trachtová, L. Horáková

              

              

                    

Svátky jara a Velikonoce jsme přivítali v prvních třídách projektem i přes to, že jsme se učili on-line.

Nebyla to ta pravá projektová výuka, protože děti nemohly sdílet poznatky a získané informace vzájemně ve skupinách. Každý pracoval na své knize sám doma za pomoci rodičů. Pracovní listy (tedy listy knihy) obsahovaly úkoly z matematiky, kdy děti počítaly slovní úlohy s vykoledovanými kraslicemi a čokoládovými zajíčky. Řešily příklady ve vajíčku a vybarvovaly ho. Ve vyluštění křížovky se zapojili i rodiče, kteří pak dětem přečetli o pašijovém týdnu. Ve výtvarné výchově měly děti za úkol podle čísel vybarvovat obrázek. Hledaly v textu a doplňovaly věty. Vše bylo zaměřené na Velikonoce a jaro. Poslední pracovní list byl určen na plnění úkolů venku při pohybu nebo na procházce do přírody.

Po příchodu dětí do školy jsme vše zkompletovali a vznikla tak hezká kniha, která bude dětem připomínat svátky jara, a hlavně vzájemnou práci s rodiči.

Všem se práce zdařila a děti z ní měly radost.

 

Za 1.A a 1.B Mgr. Hana Čiháková a Mgr. Jitka Šindelářová

   

 

Informace k lyžařskému výcvikovému kurzu pro žáky 5. a 7. tříd najdete zde.

Informace k lyžařskému výcvikovému kurzu pro žáky 6. a 8. tříd najdete zde.

Seznam dětí přijatých k základnímu vzdělávání od školního roku 2021/2022 najdete zde.