Hudební vystoupení

V pátek 15. března odcházeli žáci 2. stupně ze školy s krásným kulturním zážitkem. Naši školu navštívila mladá akordeonistka a zpěvačka Jana Blažková, která dětem a učitelům předvedla své umění. Obdivovali jsme nejen její hru na harmoniku, zpěv českých, francouzských a anglických písní, ale i to, že ještě zvládne úspěšně studovat vysokou školu.

Tím, s jakou chutí, radostí a úspěchy vše dělá, může být všem dětem příkladem.

                                                                                                                                                                Eva Hrubá

   

 

 

Pozvánka

V sobotu 23. března 2019 se v Golčově Jeníkově uskuteční Maškarní bál. Pro bližší informace klikněte zde.

Zápis do 1. třídy

Zápis dětí do 1. třídy se na naší škole bude konat v pátek 12. 4. 2019  (14 – 17 hodin) a v sobotu 13. 4. 2019 (9 – 11 hodin) v přístavbě ZŠ. K zápisu je nutné se dostavit i v případě, že žádáte odklad povinné školní docházky. S sebou vezměte občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte.

Bližší informace najdete v části 1. třída – Zápis na webu naší školy.

Beseda s humanitárním pracovníkem

Dne 1. 3. 2019 proběhla na naší škole velmi zajímavá beseda s humanitárním pracovníkem panem Danielem Hejzlarem, který se snažil žákům přiblížit život obyvatel Indie, Afriky a Haiti. Na své zahraniční humanitární misi pomáhá on a jeho tým spolupracovníků zlepšovat životní podmínky tamějších obyvatel.

                                                                                          H. Mazalová, M. Moravcová

         

Florbalový turnaj 4

Druhé kolo florbalového Turnaje 4 se konalo ve středu 27. 2. 2019 v tělocvičně ZŠ Vilémov. Naši sportovci se na florbalové zápasy velmi těšili. Dobrá nálada se projevila i na výkonech.

Úvodní zápas sehráli naši chlapci se ZŠ Chotěboř. První poločas pro nás nevypadal příliš dobře, ale po změně stran se situace obrátila v náš prospěch. Další utkání hráli kluci s domácím družstvem ZŠ Vilémov. Domácí byli v laufu a my jsme museli stále dotahovat, bohužel se nám gólový rozdíl dotáhnout nepodařilo. Závěrečný zápas s chlapci ze ZŠ Maleč si kluci užili a zaslouženě vyhráli. Po konečném součtu bodů se naši borci vyhoupli na 1. místo.

V dívčí kategorii jsme měli dva nadějné týmy. Obě družstva měla ty nejvyšší ambice. Naše týmy sice byly méně početné, zato značně toužící po výhře.

Děvčata z týmu Golčův Jeníkov A vstupovala do každého zápasu s velkým elánem a ve všech zápasech vždy zaslouženě vedla. Do vítězného konce však dotáhla bohužel jen jediný zápas, a to s děvčaty ze ZŠ Vilémov. V dalších dvou utkáních nadějné vedení ztratily a svým soupeřkám podlehly. Celkově se umístily na pěkném 3. místě.

Děvčata z týmu Golčův Jeníkov B přistupovala ke každému utkání s nadhledem. Jejich strategie se nesla v duchu „Kdo si počká, ten se dočká.“ a pokaždé se vítězství dočkaly. S přehledem se umístila na 1. místě.

Naši školu úspěšně reprezentovali:

A tým dívek – Martina Nigrinová, Barbora Kůželová, Tereza Bláhová, Patricie Růžičková, Aneta Marečková a Veronika Čechová.

B tým dívek – Štěpánka Trachtová, Sandra Honkyšová, Annamarie Petrusová, Natálie Wernerová, Tereza Slavíková, Monika Horká a Lenka Ronovská.

Tým chlapců: Jakub Brož, Petr Vávra, Adam Tlapák, Jiří Matoušek, Jaroslav Fiala, Matouš Procházka, Josef Petr, Petr Vančura a Ondřej Volenec.

Všem děkujeme za velmi úspěšnou reprezentaci naší školy.

                                                                                                                                                           J. Blabolil

Tabulku s výsledky si můžete prohlédnout zde.

Prevence rizikového chování na naší škole

26. února pokračoval program preventivních aktivit nejen na I. stupni, ale i na II. stupni naší školy.
V rámci prevence rizikového chování dětí a mládeže se uskutečnily besedy pod záštitou Krajského ředitelství policie Kraje Vysočina. S dětmi besedoval nprap. David Linhart, vrchní inspektor.
5. třídy se věnovaly tématu nebezpečí internetu. 8. a 9. třídy besedovaly o právních předpisech, kriminalitě mládeže v souvislosti se zneužíváním drog a alkoholu, právní odpovědnosti mladistvých a bezpečnosti v silniční dopravě.
Besed se zúčastnilo 76 žáků a žákyň.

A. Víšková

Keramická dílna na naší škole

Od listopadu tohoto školního roku máme v naší škole možnost tvořit z keramické hlíny. Děti se učí pracovat s keramickou hlínou (zpracování, válení, modelování, šlikrování) a používat nejrůznější pomůcky (vykrajovátka, nožíky, špejle, dlabátka,…). Osvojují si proces výroby keramiky (přežah, ostrý výpal) a její dotvoření (burel, fepren, glazura). Práce v dílně se líbí dětem i dospělým. Výsledkem snažení jsou krásné výrobky.

R. Trachtová

        

Dobré zprávy potěší

Každý z nás jistě rád slyší nebo čte dobré zprávy. Pokud jsou navíc pochvalné, potěší o to více. Máte-li chuť, nahlédněte do e-mailu, který udělal radost naší škole.

E. Hrubá

Recitační soutěž 4. tříd

Ve středu 23. 1. 2019 proběhla ve čtvrtých třídách ročníková soutěž v recitaci. Zúčastnilo se jí pět žákyň. Přednes vybraných básní byl pěkný, za což byla děvčata odměněna potleskem spolužáků. Každá dostala diplom a malou sladkou odměnu.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                H. Čiháková, J. Šindelářová

   

 

Preventivní programy na naší škole

24. ledna 2019 se uskutečnily dva preventivní programy pro žáky II. stupně.

6. a 7. třídy měly program Jak se (ne)stát závislákem.

8. a 9. třídy – interaktivní hru zaměřenou na prevenci přenosných infekcí zejména viru HIV.

Smyslem celé akce je dát mládeži možnost jiným způsobem než přednáškami – tj. hrou zažít si základní znalosti o drogové závislosti a možnostech přenosu viru HIV a přemýšlet o vlastních postojích v možných rizikových situacích.

Projekt je realizován za finanční podpory Státního zdravotního ústavu, pracoviště Jihlava a je pod vedení Lenky Vrzalové.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              A. Víšková