Výlet DDM do Vodního světa Kolín

Dům dětí a mládeže Světlá nad Sázavou pořádá v pátek 1. února 2019 výlet do Vodního světa v Kolíně. Bližší informace najdete zde.

Přejeme radostné Vánoce, hodně zdraví, úspěchů a spokojenosti v roce 2019.

Exkurz do Čapkovy tvorby

Poslední výukový den tohoto roku, pátek – 21. 12. 2018, měli žáci prvního i druhého stupně zpestřený o divadelní představení z Čapkovy tvorby. První stupeň zhlédl ukázky dvou pohádkových příběhů z knihy Devatero pohádek a představení pro druhý stupeň neslo název Fenomén Karel Čapek aneb Od Dášenky ke zkáze světa.

Žáci druhého stupně měli možnost spatřit v šedesátiminutovém úseku divadelní ukázky Čapkových her, románů,… Představení začalo úryvkem z komedie Loupežník (1920), poté došlo k dramatizaci povídky Básník ze slavného souboru Povídky z jedné kapsy, naopak vážnou tvář Karla Čapka a jeho obavy o budoucnost lidstva přiblížili herci žákům v protiválečné divadelní hře Bílá nemoc (1937) a závěr představení ukončila divadelní scénka ze hry Adam stvořitel.

Žákům se divadelní pořady velmi líbily a pro nás pedagogy je to další impuls k tomu, že v brzké době něco podobného znovu uskutečníme.

Mgr. Hana Mazalová

     

Florbalový turnaj 4

První kolo florbalového turnaje 4 bylo odehráno ve středu 12. 12. 2018 v místní sokolovně. Zúčastnily se 4 školy: ZŠ Buttulova Chotěboř, ZŠ Maleč, ZŠ Vilémov a naše škola.

Naši chlapci srdnatě bojovali a to i za nepříznivých výsledků. Jejich snaha byla odměněna potleskem diváků. Nakonec se umístili na velmi pěkném 2. místě. Nad jejich síly byl pouze zápas se ZŠ Vilémov.

Družstvo hrálo ve složení: Adam Tlapák, Milan Běhounek, Michal Vávra, Jiří Matoušek, Vít Jeřábek, Jaroslav Fiala, Petr Vávra, Vojtěch Procházka, Matouš Procházka, Josef Petr, Jakub Brož a Petr Vančura.

Měli jsme též 2 dívčí družstva. Obě předváděla velmi pěkné výkony a krásné góly. Odměnou jim byl potlesk diváků a respekt soupeřek. Naše družstva se umístila na 1. a 2. místě.

Školu reprezentovaly:

A tým – Martina Nigrinová, Jolana Houdková, Barbora Kůželová, Monika Trachtová, Tereza Bláhová, Patricie Růžičková a Aneta Marečková.

B tým – Štěpánka Trachtová, Sandra Honkyšová, Karolína Popelková, Annamarie Petrusová, Natálie Wernerová, Tereza Slavíková, Monika Horká a Lenka Ronovská.

Všem děkujeme za velmi pěknou reprezentaci naší školy.

                                                                                                                                                                                              J. Blabolil

Tabulku s výsledky si můžete prohlédnout zde.

Mikuláš

5. 12. je den, kdy děti navštěvuje Mikuláš, čerti a andělé – a nezapomíná ani na naše žáky. Děti měly připravené básničky a písničky, které jim předvedly. Drobnou sladkost nakonec dostali všichni, protože zlobilové a hříšníci čertům slíbili, že se v příštím roce polepší.

         

   

 

 

 

 

Čert a Káča

28. 11. jsme se s žáky 2. a 3. tříd vydali do divadla v Čáslavi na pohádku Čert a Káča, kterou napsala pro Divadelní agenturu Praha známá spisovatelka Božena Šimková. Nové pojetí klasické pohádky nás potěšilo řadou písniček, zasmáli jsme se veselým scénám. Do poslední chvíle jsme byli zvědaví, jak to dopadne se sice ráznou, ale upřímnou Káčou a se závistivou kněžnou.
Pohádka se nám líbila.

R. Trachtová

Zpěvy páteční

Tak jsme v pátek 30. 11. 2018 zahájili advent zpěvem koled – zpívali jsme v hale naší školy, zpívali jsme s chutí, malí i velcí. Potom šli žáci vyšších ročníků pomáhat malým spolužákům vyrábět adventní věnce.

Tak ať je nám ten advent obdobím klidu, půstu, radosti, očekávání a ne časem dokonalého stresu, na jehož konci padneme vyčerpaní pod vánoční stromeček.

                                                                                                                                                          M. Zezula

            

Alkohol a jeho zneužívání u dětí a mládeže

Alkohol je v Evropě nejrozšířenější návykovou látkou. Rozšířenost pití alkoholu má hluboké společenské kořeny. Alkohol je legální drogou, přičemž její dostupnost je v různých zemích upravena odlišně. V České republice je podle zákona možné podávat a prodávat alkohol zletilým osobám, tj. od 18 let věku.
Toto jsou úvodní slova lektorky paní Markéty Musilové, která na naší škole měla besedy se žáky 7. – 9. tříd. Besedy proběhly 29. 11. 2018.
Žáci a žákyně vyslechli velice zajímavé vyprávění z historie výroby alkoholu. Dověděli se o výhodách a nevýhodách konzumace alkoholických nápojů. Proč lidé pijí alkohol a proč ho zatracují? Jaký je rozdíl mezi alkoholismem a narkomanií? Jak působí alkohol na mladistvé v kombinaci s energy drinky?
Závěrečné motto našeho setkání zní: Než užiješ alkohol, užij svůj rozum.

A. Víšková

Adventní čas se blíží

V úterý 27. 11. naši druháčči tvořili poprvé své vlastní adventní věnce. S výrobou jim přišli na pomoc žáci osmé třídy. Tímto bychom jim všichni rádi poděkovali.

Žáci a paní učitelky 2. A a 2. B

           

Upozornění

Vážení rodiče, mezi žáky naší školy byl zjištěn výskyt vší.

Prosíme, abyste zkontrolovali své dítě a případně přijali opatření zabraňující dalšímu šíření nákazy.