Pokyny k přijímacímu řízení na střední školy a učiliště pro školní rok 2020/21 si prostudujte zde.

Základní škola nabízí žákům zapůjčení tabletů a notebooků pro zapojení do online výuky. Před zapůjčením bude sepsána smlouva o výpůjčce, kterou podepíše zákonný zástupce žáka.

Toto zařízení bude využito výhradně pro účely výuky. Zákonný zástupce se také zavazuje, že bude zapůjčené zařízení chránit před ztrátou nebo poškozením.

Zapůjčení je možné již od 2. 11. 2020 v základní škole od 10.30 hod. do 12.00 hod. nebo po telefonické domluvě v jiný den. V případě zájmu kontaktujte vedení základní školy na telefonních číslech: 569 442 529 nebo 732 117 870.

Žáci z 9. ročníků, kteří se hlásí ke studiu na střední školu s talentovou zkouškou, musí odevzdat přihlášku do konce měsíce listopadu na sekretariát SŠ.
Vyplněnou přihlášku a potvrzenou od lékaře přinesou do základní školy ke kontrole a podpisu.
Termín si dohodnou s ředitelkou ZŠ prostřednictvím emailu nebo telefonicky: 732 117 870.
Na webových stránkách příslušné střední školy si ověří podmínky přijímacího řízení a rozsah odevzdaných výtvarných prací.

 V měsíci listopadu bude školní jídelna v provozu.

Všichni žáci mají nárok na obědy po celou dobu distanční výuky k odebrání do jídlonosičů od 11.00 – 11. 30 hod.

Žádáme zájemce o stravování na měsíc listopad, aby si obědy přihlásili.

Ostatní žáci budou mít obědy automaticky odhlášené.

Na základě rozhodnutí Vlády ČR, ministerstva zdravotnictví a ministerstva školství je od 14. 10. 2020 zakázána osobní přítomnost žáků na 1. i 2. stupni základních škol.

Žáci přechází na vzdělávání distančním způsobem.

Školní jídelna je v provozu. Žáci mají možnost odebrání obědů od 11. 00 do 11. 30 hod. do jídlonosičů.

Nárok na ošetřovné: škola nevystavuje žádné potvrzení. Každý rodič si napíše čestné prohlášení.

Okresní správa sociálního zabezpečení (OSSZ) bude mít na svých webových stránkách formulář – žádost o ošetřovné, který bude ke stažení.

Všechny nové informace a pokyny ke vzdělávání žáků budou včas zveřejněny na webových stránkách školy.

 

Na základě rozhodnutí vlády ČR, ministerstva zdravotnictví, školství a po dohodě se zřizovatelem vydáváme následující pokyny:

V týdnu od 12. 10. do 16. 10.  2020 bude ve třídách 6. A, 6. B, 7. A a 7. B probíhat prezenční výuka (žáci budou přítomni ve škole). Výuka bude podle upraveného rozvrhu (bez tělesné výchovy).

Ve třídách 8. A, 8. B, 9. A a 9. B bude probíhat distanční výuka, žáci budou plnit zadané úkoly podle pokynů vyučujících doma.

Školní jídelna je v provozu.

Žáci, kteří budou mít distanční výuku, mají nárok na oběd, který si sní ve školní jídelně, a to v době od 12.45 – 13.30 hod.

Ostatní děti si obědy odhlásí samy.

V týdnu od 19. 10. do 23. 10. 2020 se třídy vystřídají.

Na 26. 10. a 27. 10. vyhlašuje MŠMT volno pro žáky 1. i. 2. stupně základní školy.

Informace o organizaci výuky v období od 2. 11. 2020 budou včas oznámeny v elektronické žákovské knížce a na webových stránkách naší školy.

Dne 24. 9. 2020 pořádá TENISOVÁ AKADEMIE Jan Váňa, za podpory Města Golčův Jeníkov, sportovní den mládeže.  Jedná se o ojedinělý, žádaný a sportovně-edukační program pro děti a mládež v České republice. Tento celorepublikový projekt zahrnuje seminář, besedu, workshop a trénink všech sportovních disciplín v daném programu s profesionálním trenérem a vysokoškolským pedagogem. Každý účastník projektu v rámci akce bude mít příležitost vyzkoušet si všechny nabízené sportovní aktivity v programu TAJV. Cílem projektu v každém místě realizace je prohlubování myšlenky sportu a nabádaní k pravidelnému aktivnímu pohybu dítěte v jeho volném čase.

 

Cíl projektu: 

Rozvoj pohybových schopností a dovedností u dětí školního věku.

Tvorba přátelských vztahů a jejich prohlubování mezi jednotlivými účastníky programu.

Podpora sportovního ducha mládeže s kvalifikovaným trenérem a vysokoškolským pedagogem.

Motivace dětí ke sportu, pohybu, soutěžení a aktivnímu trávení volného času v mimoškolní oblasti.

 

Na akci je nutné se předem přihlásit na níže uvedeném odkazu:

https://www.tajv.cz/sportovni-den-mladeze/

 

Základní škola nabízí k odprodeji 17 ks počítačových stolů. Bližší informace najdete zde.