Výlet vlakem do Prahy se konal 12. 10. 2021. Navštívili jsme Pražský hrad, Vladislavský sál, chrám sv. Víta a Zlatou uličku.

Do Prahy jsme dorazili kolem 9.30 a poté jsme měli rozchod na Václavském náměstí. Po něm jsme jeli tramvají na Pražský hrad.

Na Hradě jsme navštívili Vladislavský sál, ve kterém se dříve konaly rytířské turnaje. Zde nás také čekalo překvapení, byla to kopie korunovačních klenotů. V chrámu sv. Víta jsme mohli vidět okna z barevných sklíček – vitráže. Poté nás naše průvodkyně zavedla do Zlaté uličky, kde nám ukázala staré domky, do kterých jsme se mohli podívat. Viděli jsme zde oblečení z různých historických období, nádobí, zbraně, nástroje řemeslníků a také jsme navštívili mučírnu a doupě čarodějnice. V mučírně jsme také mohli vidět mučící nástroj housle.

Po prohlídce Pražského hradu jsme měli pauzu na jídlo, při kterém jsme si užili krásnou vyhlídku na Prahu a po něm jsme se vydali na nádraží, abychom se vlakem vrátili zpátky do Jeníkova. Výlet jsme si užili o to více, že nám vstupné na Hrad uhradilo SRPDŠ. Už se těšíme, až opět někam vyrazíme.

Žáci druhého stupně

Dne 8. 10. 2021 se žáci devátých tříd naší školy opět zúčastnili soutěže, která se týkala  především znalostí z přírodovědných oborů (fyzika, matematika, přírodopis a geologie, chemie, informatika, zeměpis a také tělocvik).

Naši školu reprezentoval Mikuláš Houdek (8.B), Matyáš Karban (9.A), David Mudruňka (9.B) a Marek Štěpánek (9.A).

Přesto, že kluci neobsadili první tři vítězná místa, odvedli dobrou týmovou práci. Konkurence byla jako vždy velká. Do soutěže se zapojilo dvanáct týmů z okolních základních škol.

Mgr. Markéta Johnová

   

Na naši školu přijeli ve středu 6. 10. zástupci záchranných složek. Dva mladí, perspektivní a bystří mladíci z jeníkovského poloprofesionálního hasičského sboru předvedli dětem techniku uloženou v hasičském autě a povyprávěli o tom, jaké to je býti hasičem. Členové rychlé záchranné zdravotnické služby předvedli dětem vybavení záchranného vozu, naučili je něco o první pomoci a povyprávěli jim o náročném životě záchranáře, o svých zážitcích a o lidech, kteří bojují o život. Velmi obdivuji všechny ty, kteří musí během vteřiny rozhodnout, co udělají, když na jejich rozhodnutí závisí lidský život.

Mgr. Martin Zezula

   

Národní program doučování nabízí a financuje v období září-prosinec 2021 všem zájemcům ve školách doučování šité na míru.

Cílem je zmírnit negativní dopady chybějící prezenční výuky v důsledku pandemie COVID-19. Věříme, že doučování může přinést mnohým žákům úspěch a uznání. Je to šance…

Je primárně určeno pro žáky ohrožené školním neúspěchem, což je prakticky každý, kdo cítí, že by mu doučování pomohlo.

Doučování bude probíhat ve skupinkách i individuálně na 1. i 2. stupni. Povedou je pedagogičtí pracovníci školy. Doučování může probíhat z každého předmětu, o který budete mít zájem, prioritně z českého jazyka, matematiky, cizích jazyků a dalších naukových předmětů.

Co dělat v případě zájmu?

Můžete rovnou oslovit třídní učitele nebo vyučující jednotlivých předmětů (osobně, písemně přes EŽK či email) a domluvit se s nimi. Stejně tak budeme my oslovovat žáky a nabízet jim tuto vzdělávací příležitost.

 

Zahájení: předpoklad v týdnu od 13. 9. 2021

Doučování je pro žáky zdarma.

Přejeme všem klidný a zdravý start do nového školního roku 2021/2022.

 

 

Informace k přihlašování do sportovních kroužků DDM Světlá nad Sázavou, pobočka Golčův Jeníkov najdete zde.

Nabídku a rozvrh sportovních kroužků DDM Světlá nad Sázavou, pobočka Golčův Jeníkov najdete zde.

Kontakty na pobočku Základní umělecké školy v Golčově Jeníkově najdete zde.

 Základní umělecká škola Světlá nad Sázavou pobočka Golčův Jeníkov otevírá přípravný ročník výtvarného oboru pro děti ve věku 6 let. Bližší informace najdete zde.

Zahájení výuky jednotlivých oborů a možnost domluvy rozvrhu najdete zde.

 

Vážení rodiče, milí žáci,

prázdniny utekly jako voda, blíží se podzim a s ním i zahájení nového školního roku. Věříme, že bude mnohem klidnější než předchozí dva roky.

Školní rok 2021/2022 bude zahájen 1. 9. v 8.00 hod. ve třídách. Provoz školy se řídí nařízeními MZD a MŠMT, kterým se žádná škola nevyhne. Manuál je zveřejněn na stránkách MŠMT. Informace o provozu školní družiny a školní jídelny budou poskytnuty 1. 9. ihned po slavnostním zahájení. Rodiče si mohou zakoupit čip do jídelny za 100,- Kč.

Žáky 1. ročníků mohou 1. 9. doprovázet rodiče, po celou dobu pobytu ve škole budou mít žáci i dospělí nasazenou ochranu dýchacích cest. V případě fotografování si ji mohou sundat.

Průběh samotestování antigenními testy:

ve středu 1. září 2021 se budou testovat žáci 2. až 9. ročníků

ve čtvrtek 2. září 2021 se budou testovat žáci 1. ročníků

v pondělí 6. září a ve čtvrtek 9. září proběhne další testování všech žáků (1. – 9.)

 

Pokud žák nebude v těchto dnech přítomen ve škole, provede se testování následující den.

 

Netestují se:

žáci, kteří prodělali onemocnění covid 19 a neuplynulo více jak 180 dní – předloží třídnímu učiteli potvrzení o prodělané nemoci

žáci starší 12 let, kteří mají dvě dávky očkování proti covid 19 a od poslední dávky uplynulo 14 dní – předloží třídnímu učiteli certifikát o provedeném očkování

žáci, kteří byli testování PCR testem s negativním výsledkem ne starším 7 dnů – předloží potvrzení o testu

žáci, kteří byli testování rychlým antigenním testem s negativním výsledkem ne starším než 72 hodin – předloží potvrzení o testu

 

Žáci, kteří se odmítnou testovat, budou mít po celou dobu přítomnosti v budově školy nasazený respirátor (ve třídě při výuce a ve společných prostorách). Sundají ho jen v případě konzumace jídla a pití, kdy budou usazeni odděleně od ostatních. Tyto děti také nebudou moci zpívat v hodinách hudební výchovy a cvičit při tělocviku, pokud se nebude odehrávat venku. Toto opatření platí do 10. září.

Provoz školní družiny bude zahájen 2. 9. 2021.

Provoz školní jídelny bude zahájen 2. 9. 2021.

Žádáme všechny rodiče, aby pravidelně navštěvovali webové stránky školy a EŽK, kde jsou průběžně zveřejňovány pokyny ke školní docházce a informace o akcích a dění ve škole.

 

 

 

 

Základní škola a Mateřská škola Golčův Jeníkov, příspěvková organizace hledá nového pracovníka na pozici hospodáře/ky ZŠ a MŠ.

Pro bližší informace klikněte zde.