Dne 16. 5. 2019 se žáci šestého ročníku se svými třídními učiteli vydali do Prahy.

Naším cílem bylo Planetárium a Mořský svět (zeměpisně – přírodovědná exkurze). V Planetáriu jsme se seznámili s nejnovějšími poznatky z výzkumu vesmíru (pořad Letíme na Mars) a užili si atmosféru velkého astronomického sálu. Pak jsme se přesunuli do Mořského světa, kde jsme pozorovali množství nádherných ryb, paryb a také jednoho kajmana. Nejzajímavější byli asi žraloci a veliký rejnok. Vše jsme zakončili rozchodem na Václavském náměstí. V Praze se nám moc líbilo.

 

                                                              Mgr. Markéta Johnová

     

Ve dnech 19. až 24. května se zájemci z řad žáků druhého stupně pod vedením paní učitelky J. Horčičkové a E. Hrubé účastní poznávacího zájezdu do Anglie. Zde jsou střípky z jejich cesty.

 

Bílé útesy v Doveru a východ slunce nad kanálem La Manche

V pátek 17. května udělali žáci 8. třídy další krok ke své finanční gramotnosti. Navštívili expozici České národní banky v Praze pod názvem Lidé a peníze. V trezorové místnosti se dozvěděli vše o vzniku peněz, přesvědčili se o jejich pravosti, poznávali padělky, viděli různé zajímavosti týkající se peněz a na závěr mohl každý vzít do ruky zlatou cihlu vážící 12 kg.

Prošli jsme se také historickým centrem Prahy, vystoupali na věž Staroměstské radnice a pozorovali apoštoly na opraveném Orloji.

Závěrečný rozchod byl už jen sladkou tečkou za vydařeným výletem.

Eva Hrubá

     

 

Dne 14. 5. 2019 jsme se my, deváťáci, za doprovodu paní učitelky Moravcové a pana učitele Zezuly vydali do Terezína. Navštívili jsme terezínské ghetto a Malou pevnost. Viděli jsme otřesné podmínky, ve kterých zde žili Židé během druhé světové války. Odnesli jsme si pocit, že jsme rádi, že jsme se narodili v této době.

9. třída

 

Ve středu 15. 5. 2019 se v sokolovně žáci naší školy (třetí až devátá třída) zúčastnili zajímavého interaktivního výukového programu s názvem Moje chytré tělo.  Zábavnou formou byli seznámeni s tím, jak fungují vybrané procesy v našem těle. V představení si někteří žáci i sami zahráli v roli asistentů. Na konci pořadu zažili i malou světelnou, čichovou a bublinkovou show. Pořad se zabýval i tématy jako je sebevědomí člověka, šikana atd.

 

                                                                                              Mgr. Markéta Johnová

 

14. května se v naší škole konala malá slavnost. Přišla naše patronka Jarmila Kratochvílová, aby pozdravila všechny žáky a předala odměny nejlepším běžcům naší školy. Ti byli úspěšní v Běhu městem Jarmily Kratochvílové o velikonoční neděli.
Mezi nejlepší děvčata patří Natálie Kloučková, Monika Maliňáková a Anna Karbanová. Nejlepší chlapci jsou Martin Pospíšil, Petr Vávra a Vojtěch Procházka.
Jarmila poděkovala všem žákům za účast v Běhu a vyjádřila přesvědčení, že se příští rok zase sejdeme v hojném počtu.

Eva Hrubá

V 8. ročníku v předmětu Výchova k občanství vyučujeme finanční gramotnost. Žáci se učí, jak vytvořit rodinný rozpočet, naučí se hospodařit s penězi, jak nespadnout do dluhové spirály a jak případné finanční problémy řešit.

Proto jsme přivítali akci ČSOB, která nabízí doplňkovou výuku finanční gramotnosti. Jejím záměrem je zpestřit standardní vyučování finanční gramotnosti interaktivní a zábavnou přednáškou. V pátek 10. května naši školu navštívila lektorka, která se žáky pohovořila o všech nástrahách hospodaření s penězi a vysvětlila vše potřebné.

Věřím, že toto vše pomůže, aby se naši žáci lépe orientovali ve světě financí.

Eva Hrubá

V dubnu absolvovali žáci a žákyně 8. ročníku kurz první pomoci, který organizuje ČČK.

Osmáci jsou ve věku, kdy si uvědomují cenu lidského života. Naučili se základní úkony vedoucí k jeho záchraně. Prakticky si mohli vyzkoušet péči o postižené a zraněné osoby do doby jejich předání profesionálním záchranářům. Nedílnou součástí kurzu je také nácvik aktivace zdravotnické záchranné služby – tedy zvládnutí zásad tísňového volání.

Celý kurz bude zakončen 27. května, kdy se děti seznámí s prací místních hasičů a záchranářů. Prohlédnou si vybavení hasičského vozu a sanitky záchranné služby.

                                                                                                                                                                             Mgr. A. Víšková

Během pašijového týdne žáci 1. až 4 .tříd navštívili Pomlázkování – velikonoční hrátky v královském městě Kutné Hoře. Pásmo písniček, povídání a scének, kde si zahrály i samotné děti, proběhlo v barokním kostele sv. Jana Nepomuckého. V dílničce si děti vyrobily zajíčka a při jarní procházce městem jsme si prohlédli nejkrásnější kutnohorské památky. Skvělá paní průvodkyně nám prozradila i něco z tajemné historie. Výlet se vydařil a přálo nám i počasí.