Seznam dětí přijatých k základnímu vzdělávání od školního roku 2021/2022 najdete zde.

MŠMT povoluje následující:

  1. Rodič si může přinést pro testování svého dítěte některý z testů schválených MZd.
  2. Samotné testování musí proběhnout ve škole. Není možné testovat doma.

Odůvodnění:

9. 4. ráno jsme dostali pokyn z KÚ Jihlava – obor školství: testování vlastním testem není povoleno (testovat se musí jen testem, který má škola). Toto je uvedeno v manuálu k testování, kterým se školy musí řídit.

9. 4. v průběhu dne změnil nový ministr zdravotnictví rozhodnutí a povolil testování jiným testem, který si rodiče pro své dítě zakoupí.

Tato situace nevznikla naší vinou.

Vážení rodiče, omlouváme se tímto za další doplnění informací.

Vážení rodiče, zde naleznete veškeré potřebné informace k otevření školy a k přechodu na prezenční rotační výuku. Prosíme, abyste si vše pozorně přečetli. V případě dotazů se obraťte na vedení základní školy nebo na třídní učitelky.

Podle nařízení MŠMT a MZd bude zahájena prezenční rotační výuka.

Týden od 12. 4. do 16. 4. – lichý týden

K prezenční výuce nastupují:

v 7. 00 hod. – 2. B

v 7. 10 hod. – 2. A

v 7. 20 hod. – 1. B

v 7. 30 hod. – 1. A

v 7. 40 hod. – 3. třída

 Týden od 19. 4. do 23. 4. 2021 – sudý týden

 K prezenční výuce nastupují:

v 7. 00 hod. – 4. A

v 7. 10 hod. – 4. B

v 7. 20 hod. – 5. A

v 7. 30 hod. – 5. B

Prosíme všechny žáky i zákonné zástupce o pochopení a zároveň o dodržování těchto časových rozestupů, které jsou proto, aby se zamezilo vzájemným kontaktům tříd mezi sebou.

 

Školní družina:

Ráno půjdou žáci po příchodu do budovy školy ihned do svých tříd, kde budou pod dozorem vychovatelek školní družiny a vyučujících.

Odpolední školní družina bude v normálním provozu za dodržování epidemiologických opatření.

Školní jídelna:

Žádáme rodiče, aby si hlídali stravování svých dětí. Výuka bude rotační, proto se obědy budou přihlašovat po týdnech, kdy dítě bude ve škole.

Žáci 1., 2. a 3. ročníků si musí přihlásit obědy nejpozději do 9. 4. do 7. 00 hod. na týden od 12. 4. do 16. 4. 2021.

Žáci 4. a 5. ročníků si musí přihlásit obědy nejpozději do 16. 4. do 7. 00 hod. na týden od 19. 4. do 23. 4. 2021.

To celé se bude po týdnech opakovat.

Žáci na distanční výuce mají stále nárok na obědy, které si odnesou v jídlonosičích, a to ve stejný čas jako doposud.

Žáci v izolaci nebo v karanténě (ani jejich zákonní zástupci) si obědy nemohou vyzvedávat.

Informace pro rodiče k testování žáků najdete zde.

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:

Termín konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021 se mění takto:

 

1. řádný termín jednotné přijímací zkoušky

▪ pro obory vzdělání s maturitní zkouškou včetně oborů nástavbového, a to pro všechny formy vzdělávání na 3. května 2021

▪ pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia na 5. května 2021

 

2. řádný termín jednotné přijímací zkoušky

▪ pro obory vzdělání s maturitní zkouškou včetně oborů nástavbového, a to pro všechny formy vzdělávání na 4. května 2021

▪ pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia na 6. května 2021

 

1. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky

▪ pro všechny obory vzdělání na 2. června 2021

 

2. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky

▪ pro všechny obory vzdělání na 3. června 2021

 

 

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a žádost o odklad povinné školní docházky:

  • si můžete vyzvednout v mateřské škole u vyučujících předškoláků
  • si můžete stáhnout a vytisknout zde a zde.

Vyplněné žádosti je možné doručit do školy v době od 12. dubna do 16. dubna 2021 následujícími způsoby:

  1. do datové schránky školy (y3qmc8w)
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (pospisilova.eva2@skolagj.cz)
  3. poštou
  4. osobně ve dnech 13. dubna 2021 od 14 do 17 hod. a 15. dubna 2021 od 14 do 17 hod.

 

Srdečně Vás zveme na seminář pro rodiče a veřejnost na téma ŠKOLNÍ ZRALOST DÍTĚTE. 

Seminář se uskuteční on-line formou 23. 3. 2021 od 15:00 – 18:00.  Lektorkou semináře je paní Hana Otevřelová. 

Zájemci se musí registrovat. Registrace zde: https://forms.gle/MxX3gE7TyjSAcfFBA

Akce je hrazena v rámci projektu Místní akční plány vzdělávání II a pro všechny účastníky je ZDARMA. 

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření, kterým se na rámec dosavadních opatření zakazuje od 1. 3. 2021 osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků základní školy a dětí v  mateřské škole.

Všichni žáci a učitelé naší školy mají nárok po dobu distanční výuky na obědy.

Od 2. 3. 2021 se bude vařit pouze oběd č. 1.

Pro žáky 3. – 9. ročníků se provoz a režim vydávání obědů nemění. Žáci 1. a 2. ročníků mají od 1. 3. 2021 odhlášené obědy. Pokud mají zájem o oběd, musí si ho sami přihlásit v přihlašovacím systému školní jídelny nebo telefonicky u vedoucí ŠJ. Oběd jim bude vydán v době od 11.30 do 12.00 hod. do jídlonosičů.

 

Od 25. února 2021 platí nové nařízení Ministerstva zdravotnictví k ochraně obyvatelstva a k prevenci nebezpečí vzniku a šíření onemocnění COVID-19.

Všichni žáci musí mít obličej chráněný obličejovou maskou – chirurgickou rouškou. Je zakázáno používat látkovou roušku.

Prosíme rodiče, aby toto nařízení respektovali a žádáme je o pomoc při jeho plnění.