Na konci minulého školního roku se mnoho žáků a učitelů naší školy zúčastnilo sbírky pro pralesy.

Ze získané částky 5 058, – Kč se podařilo pořídit fotopast na ochranu divokých zvířat a navíc také jako bonus 1,4 aru deštného pralesa (pro rozšíření rezervace).  Organizace nám jako poděkování zaslala pěkné certifikáty.

Mgr. Markéta Johnová

Certifikáty si můžete prohlédnout zde (fotopast) a zde (deštný prales).

Ve školním roce 2019/20 otvíráme na naší škole dvě první třídy.
Rozmístění přijatých dětí do 1. A a 1. B najdete zde.

Školní rok 2019/2020 bude zahájen v pondělí  2. září 2019 v 8 hodin ve třídách.

Přejeme všem dětem i rodičům pěkné prázdniny plné sluníčka, pohody, odpočinku a krásných zážitků.

Během letních prázdnin jsou na naší škole úřední hodiny každé pondělí dopoledne od 9 do 11 hodin.

Na přelomu května a června proběhl na naší škole tradiční sběr starého papíru. Akci organizuje SRPDŠ ve spolupráci se společností AVE. Dodaným množstvím papíru získala naše škola v 7. ročníku soutěže 1. místo (vyhodnocení k nahlédnutí zde). Tři nejpilnější třídy 3. A, 3. B a 2. B dostaly sladkou odměnu (přehled k nahlédnutí zde).

   

25. června proběhla na naší škole zábavná hudební aktivita – bubnování Susha.
Každé dítě dostalo do ruky buben a sokolovnou se rozeznělo rytmické a hlasité bubnování. Tento program rozvíjí kreativitu i smysl pro týmovou spolupráci. Funguje jako prevence proti šikaně a agresi.
Na akci finančně přispělo SRPDŠ. Děkujeme!

A. Víšková

   

V úterý 25. 6. 2019 se tradičně sešli žáci 4. ročníků společně se svými rodiči před školou. Jako třídní učitelky jsme pro ně připravily trasu s luštěním křížovky a vtipnými hádankami.  Za vyluštěnou křížovku dostaly děti sladkou odměnu.

Cílem naší cesty bylo opékání buřtů u rybníka Rochotník. Posezení bylo velmi příjemné. Letošní rekordní účast se protáhla a atmosféra byla fajn.

H. Čiháková, J. Šindelářová

V pondělí 24. června proběhl v rámci celoškolního sportovního dne turnaj ve stolním tenise. Nápad vzešel od chlapců ze 7. A, kteří vše připravili. Každá třída od 5. do 9. ročníku mohla do turnaje vyslat své dva zástupce. Zápasy byly vyrovnané a napínavé až do konce. První tři místa nakonec vybojovali Petr Vávra (7. A, 1. místo), Adam Tlapák (9. tř., 2. místo) a Martin Pospíšil (6. A, 3. místo). Kromě uznání ostatních hráčů a diváků získali za svůj výkon sladkou odměnu.

       

24. června se osmáci tradičně zúčastnili programu v rámci volby povolání na Střední průmyslové škole stavební v Havlíčkově Brodě. Studenti je provedli po celé škole, ukázali jim dílny, odborné kreslírny a tělocvičnu. Měli připravené soutěže, hry a sportovní klání. Děti si vyzkoušely šikovnost i fantazii.

A. Víšková