Za 1. pololetí školního roku 2020/2021 budou žáci a žákyně hodnoceni na vysvědčení známkou. 28. 1. 2021 obdrží všichni zákonní zástupci žáků 3. – 9. ročníků do elektronické žákovské knížky výpis vysvědčení. Žáci a žákyně tento výpis obdrží první den návratu k prezenční výuce od třídních učitelů. Žákům 1. a 2. ročníku bude výpis vysvědčení předán 28. 1. 2021 ve škole.

V pátek 29. 1. 2021 jsou jednodenní pololetní prázdniny. Od 1. 2. do 5. 2. 2021 jsou jarní prázdniny.

Výuka bude pokračovat podle pokynů Ministerstva školství a Ministerstva zdravotnictví podle vývoje epidemiologické situace.

Sledujte informace na webových stránkách školy.

 

Od 4 . ledna 2021 bude prezenční výuka probíhat pouze pro žáky 1. a 2. ročníku. Všichni musí mít po celou dobu pobytu ve škole roušku. Pro ostatní žáky (3. – 9. ročník) platí opět on-line výuka. Rozvrh pro on-line výuku bude stejný jako v předchozím období distančního vzdělávání.

Rozvrh pro online výuku od 4. 1. 2021

Distanční výuka je ze zákona povinná pro všechny žáky. Zákonný zástupce žáka je povinen omluvit každou nepřítomnost na on-line hodině třídnímu učiteli nebo vyučujícímu daného předmětu.

Škola nabízí zapůjčení techniky s připojením na internet pro on-line výuku. Pokud máte zájem, kontaktujte vedení školy.

Provoz školní družiny:

ranní družina: žáci po příchodu do budovy školy půjdou do svých tříd, kde vyčkají na zahájení výuky pod dozorem vychovatelek

odpolední družina: bude v normálním režimu od 11 hodin do 16. 30 hodin tak, aby žáci 1. a 2. tříd byli od sebe odděleni

Provoz školní jídelny:

Všichni žáci mají automaticky přihlášené obědy. Kdo oběd nechce, musí si ho sám odhlásit, a to nejpozději do pondělí 4. 1. do 7.00 hod!!!

Po dobu distančního vzdělávání mají žáci nárok na obědy ve školní jídelně za sníženou cenu. Obědy se vydávají do jídlonosičů v době od 11.30 – 12.00 hodin.

 

Žádáme rodiče, aby pravidelně sledovali webové stránky školy a informace v elektronické žákovské knížce.

 

Vzhledem k aktuálnímu vládnímu nařízení budou vánoční prázdniny od 21. 12. 2020 do 3. 1. 2021, to znamená, že žáci půjdou naposledy do školy v pátek 18. 12. 2020 a nástup do školy bude v pondělí 4. 1. 2021. Jak bude probíhat výuka od 4. 1. 2021, Vás budeme informovat během vánočních prázdnin – sledujte proto prosím webové stránky školy a elektronickou žákovskou knížku.

Děkujeme za pochopení

Pokyny k organizaci výuky od 30. listopadu 2020 najdete zde.

Rozvrh hodin jednotlivých tříd pro prezenční výuku od 30. listopadu 2020 najdete zde.

Od 18. 11. 2020 je umožněna prezenční výuka žáků 1. a 2. ročníků podle následujících pokynů:

  1. Ve dnech 18. – 20. 11. ranní družina nebude – žáci ihned po příchodu do školy půjdou do svých tříd, kde vyčkají na začátek výuky pod dozorem vyučujících.

2. Žáci se učí podle upraveného rozvrhu (bez tělesné a hudební výchovy) a to denně 4 vyučovací hodiny.

3. Na oběd odcházejí tak, aby se třídy nesetkávaly.

4. Provoz školní družiny je organizován tak, aby žáci byli v oddělených třídách a nesetkávali se. Pokud bude žák odcházet ze školní družiny jinak, než má uvedeno v zápisovém lístku, musí o tomto zákonný zástupce informovat pedagogický dozor.

 

Žádáme rodiče, aby pravidelně sledovali internetové stránky naší školy a EŽK.

 

Na základě rozhodnutí MZ a MŠMT je od 18. listopadu 2020 umožněn návrat žáků 1. a 2. ročníků k prezenční výuce do škol.

Všichni žáci budou povinni mít po celou dobu pobytu ve škole roušku.

Provoz školní družiny bude v normálním režimu.

Žádáme všechny rodiče, aby podle zájmu přihlásili děti na obědy do školní jídelny, a to nejpozději do pondělí 16. listopadu 2020.

Od 3. 11. 2020 je na škole zaveden pevný rozvrh pro on-line výuku pro každý ročník. Tento rozvrh si můžete stáhnout zde.

Distanční výuka je ze zákona povinná pro všechny žáky, proto musí zákonný zástupce omlouvat každou nepřítomnost na on-line hodině.